Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Karin Andersen ved skrivebordet på kontoret i Stortinget.
UKLART: SVs Karin Andersen mener regjeringen inviterer til å åpne for endringer for hjelpemiddelordningen uten at det er klart hvilke konsekvenser det vil ha. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Får ikke svar om hvilke hjelpemidler som skal ut av Folketrygden

SV spør: Hvilke hjelpemidler skal ut av Folketrygden? Finansdepartementet svarer: Umulig å si.

Av Ivar Kvistum
Publisert 09.11.2017 14:09

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler skal ut av folketrygden. Det totale ansvaret skal i stedet overlates til kommunene.

Også hjelpemidler knyttet til boligtilpasning ønsker regjeringen å legge over til kommunene og Husbanken.

Men hvilke hjelpemidler handler dette om, konkret og i praksis? Dette ønsket SVs fraksjon i Finanskomiteen på Stortinget å ta rede på.

Finansdepartementet besvarer rutinemessig det stortingsrepresentantene lurer på i forbindelse med budsjettbehandlingen, og SV stilte følgende spørsmål:

«Hvilke ”mer kompliserte og kostbare” hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden når kommunene får et totalansvar for ”enkle og høyfrekvente hjelpemidler”»?

Ikke mulig å svare konkret

Svaret fra Finansdepartementet er at det ikke er mulig å gi et konkret svar på akkurat det spørsmålet.

Hvilke hjelpemidler det er snakk om, skal først utredes nærmere.

«Det er derfor ikke mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres i dag – dette må avvente utredningen», heter det i Finansdepartementets svar.

Ikke gjennomtenkt nok

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen reagerer på svaret fra Finansdepartementet.

– Svaret viser at Stortinget er invitert til å vedta noe som ikke engang regjeringen selv vet hva er, eller hva innebærer, sier Andersen til Handikapnytt.

Svaret viser at Stortinget er invitert til å vedta noe som ikke engang regjeringen selv vet hva er, eller hva innebærer.

– Derfor bør et enstemmig storting avvise saken med beskjed om at regjeringen heller må komme tilbake med noe som er mer gjennomtenkt.

Hun mener hele saken er kommunisert utydelig fra regjeringens side:

– Endringen på hjelpemiddelområdet blir både framstilt som noe viktig og stor og som en liten justering, bemerker hun.

Vil stemme imot

Karin Andersen gjør det klart at SV kommer til å stemme imot forslaget om å åpne for flere kommunale hjelpemidler.

Det er ikke bare fordi partiet oppfatter at innholdet og konsekvensene er uklare, men fordi man ikke vil svekke rettighetene til hjelpemidler i Folketrygden.

– Vi kan alltid se på mulige forbedringer av hjelpemiddelformidlingen, men det er ingen grunn til å svekke forankringen i Folketrygden, sier Andersen.

– Bedre tjeneste

I svaret fra Finansdepartementet på SVs spørsmål blir det presisert at forslaget om å gi kommunene et totalansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler først og fremst er «begrunnet med en bedre tjeneste for brukerne gjennom raskere saksbehandling og en mer brukervennlig formidlingsprosess».

Karin Andersen tror derimot det ligger noe annet bak: Å flytte statlige forpliktelser over til kommunene.

Saken om hjelpemidlene er nå til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, som skal komme med sin innstilling innen 8. desember.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.