Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Saudland debatterer i Stortinget.
HJELPEMIDDEL-BEKYMRING: Frp-representant Gisle Meininger Saudland er bekymret for at mange mister nyttige hjelpemidler fra kommunen når de søker om fornyelse gjennom Nav. (Foto: Skjermdump fra Stortingets videotjeneste)

Kommunen sa ja til rullestol med ståfunksjon – men staten sa nei

Noen ganger faller hjelpemiddelbrukere mellom to stoler, mener Fremskrittspartiet, som prøvde å få Stortinget med på en endring for å sikre at du har rett til å få det samme hjelpemiddelet fra Nav som du har fått fra kommunen.

Ivar Kvistum
Publisert 14.06.2021 12:31

En person fikk en rullestol med ståfunksjon innvilget som behandlingshjelpemidddel.

Men da vedkommende trengte å fornye stolen, ble det avslag – fordi det nå var Nav som var adressat for søknaden, ikke kommunen. Og formålet ble ikke lenger betraktet som et behandlingstiltak.

Personen fikk i stedet en ordinær rullestol, til tross for at ståfunksjonen ble opplevd som nyttig i hverdagen og dessuten kostet det samme som en ordinær rullestol.

Rett til det samme hjelpemiddelet som før

Dette eksempelet er trukket fram i et forslag fra fem Frp-representanter på Stortinget som mener det er nødvendig å endre ansvarsdelingen for tildelingen av hjelpemidler «slik at brukers behov og ønsker kan imøtekommes der det ikke ligger andre tungtveiende hensyn til grunn».

Frp foreslo en regelendring som sikrer at mennesker som har hatt en type hjelpemiddel, får hjelpemiddelet på nytt dersom brukeren selv ønsker det.

Representantene Gisle Meininger Saudland, Helge Andre Njåstad, Kari Kjønaas Kjos, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati kritiserer delingen i ansvar for hjelpemidler mellom kommune og stat.

Kommunene har i praksis ansvar for hjelpemidler til behandlingsformål, mens staten – gjennom Folketrygden og Nav – har ansvar for hjelpemidler som skal bedre funksjonsevnen i daglige aktiviteter på varig basis. Her er det altså ulike formål og noen ganger ulike vurderinger.

«Byråkratiske og rigide regler»

Frp-representantene viser til at de har mottatt flere henvendelser fra brukere som viser at skillet mellom behandlingsformål og funksjonsbedring i dagliglivet ikke er så klart som dagens praksis og regelverk forutsetter.

Eksempelet med ståfunksjonen viser etter forslagsstillernes mening «at byråkratiske og rigide regler tilsidesetter brukernes behov, uten at det ligger en god begrunnelse til grunn, og at de derfor bør endres».

– Det er sannsynligvis flere hundre mennesker i dette landet som står i fare for å miste hjelpemidlene sine fordi Nav ikke vil fornye dem, hevdet Gisle Meininger Saudland (Frp) da saken var til behandling i Stortinget i forrige uke.

Det er sannsynligvis flere hundre mennesker i dette landet som står i fare for å miste hjelpemidlene sine fordi Nav ikke vil fornye dem.

Ikke rett medisin

Frp-forslaget fikk bare støtte fra SV. De øvrige partiene sa nei, selv om de mente at Frp-representantene hadde satt fingeren på et viktig problem.

– Systemet fungerer i hovedsak godt. Men forslagsstiller peker samtidig på at det finnes eksempler på at folk faller mellom to stoler. Spørsmålet er likevel om løsningen fra forslagsstilleren er rett medisin, sa saksordfører Kristian Tonning Riise fra Høyre under stortingsbehandlingen.

Han mener det er uklart om endring av ansvarsdelingen mellom stat og kommune vil gjøre hjelpemiddelordningen mer sømløs.

– Det er ikke gitt at en slik endring vil fjerne alle gråsoner, sa han.

Stadige forbedringer

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viste til at det foregår mye arbeid allerede som skal gjøre hjelpemiddelformidlingen mer smidig og brukerorientert, blant annet gjennom økt digitalisering.

Han påpekte også at det er individuelle vurderinger innenfor et gitt regelverk som bestemmer hvilke hjelpemidler man har tilgang til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.