Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Bård Hoksrud.
OPPFORDRER KOMMUNENE: – Kommunene kan være mer aktive, politikerne mer på, mener stortingspolitiker og lokalpolitiker Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. (Foto: Frp)

Bård Hoksrud (Frp): – Hva vil statsråden gjøre med BPA-tørken?

Stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) utfordrer helse- og omsorgsministeren etter Handikapnytts sak om rekrutteringsproblemene til stillinger som brukerstyrt personlig assistent.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 11.05.2022 09:29

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud viste til Handikapnytts sak om de store vanskelighetene landet rundt med å rekruttere folk til stillinger som brukerstyrt personlig assistent da han mandag denne uka stilte skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hoksrud vil vite om statsråden er fornøyd med situasjonen, og hvis ikke, hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å sikre at personer som trenger en BPA-assistent raskere skal få dette på plass.

Les mer: TØRKE I BPA-MARKEDET: MANGE SLITER MED Å FÅ SØKERE TIL ASSISTENTJOBBER

– Bekymringsfullt

Bård Hoksrud, som er stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, mener det haster med tiltak for å endre en situasjon som er vanskelig for veldig mange.

– Denne ordningen er jo en måte å organisere den praktiske assistansen på som funksjonshemmede trenger i hverdagen. Utgangspunktet er at man selv skal få bestemme hvordan assistansen skal brukes. Det er en måte å sikre at det enkelte menneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen. Det er derfor svært bekymringsfullt å se at det skal ta så lang tid å få ansatt assistenter, sier Hoksrud til Handikapnytt.

Dette har han også påpekt i innledningen til spørsmålene til statsråden.

Får ikke søkere

I saken Hoksrud viste til fortalte Handikapnytt om Trude Kristin Grindalen. For henne tok det et halvt år å få ansatt en assistent. Historien hennes har mye til felles med BPA-vedtakseiere landet rundt, som i sosiale medier deler frustrasjon over hvor vanskelig det er å få tak i assistenter.

Flere BPA-aktører bekrefter situasjonen. Koronapandemien får en stor del av skylden.

Viktig med lønn

– Hva mener du må gjøres for å få flere søkere til BPA-stillinger, Hoksrud?

– Arbeidstider og flere små stillingsbrøker kan nok være et hinder for noen av dem som har lyst til å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Ikke minst derfor tror jeg det handler en del om å se på lønn. For å sikre at folk som i utgangspunktet kan tenke seg å jobbe som assistent, ikke velger noe annet som konkurrerer på grunn av lønna. Blir lønna for lav, blir det også mindre stabilitet i ansettelsene.

Utfordre hverandre

Bård Hoksrud tror også man med fordel kan se om man kan gjøre noe med størrelsen på stillingene. Det er som regel enklere å få rekruttert til større stillingsbrøker. Han minner om at BPA ble rettighetsfestet under forrige regjering, og at det er vedtakseier som bestemmer innholdet i oppgavene.

– Men ofte ser jeg at kommunen bruker det som en del av omsorgstjenesteytingen. Dette er en debatt som vi har hatt i lang tid. Uansett tenker jeg: Vi må utfordre hverandre på hvordan gjøre denne ordningen bedre. Og når man endelig har fått et ja til BPA, må vedtakseierne sikres assistenter på plass raskt.

Vi må utfordre hverandre på hvordan gjøre denne ordningen bedre.

Politisk bevissthet

– Hvilket svar håper du helse- og omsorgsministeren vil gi?

– Jeg håper hun kan si noe tydelig om dette med lønn og hvordan vi fra myndighetens side kan få løftet dette. Jeg tror det offentlige kan bli bedre, og at vi kan utfordre kommunene på å være mer aktive. Her er det også viktig med offensive politikere. Vi må være mer på.

Selv er Hoksrud også lokalpolitiker i Bamble i Telemark.

– Jeg skal spørre meg for om dette i vår kommune nå.

Fremskrittspartipolitikeren har tro på at mer samhandling kan komme BPA-rekrutteringen til gode. At de ulike instansene nyter godt av å se hverandre og hverandres behov. I likhet med Stendi Assistanses Finn Allan Mathisen, ser han at dette kan være enklere på et mindre sted enn i en by.

– I en liten kommune eller bygd, kjenner alle alle. Da er det lettere å få oversikt og enklere å samhandle.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.