Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

En flokk med skolejenter. Alle har skoleuniformer med hijab.
SKOLEGANG: Barn på en av de såkalte modellskolene der inkluderende utdanning prøves ut. (Foto: Elise Bjåstad, NHF)

Skolegang skal løfte funksjonshemmede på Zanzibar

De gjemmes ofte bort. Skolegang er langt fra noen selvfølge. Jobbmulighetene er få. Men forholdene for funksjonshemmede på Zanzibar blir langt bedre enn i dag om Handikapforbundet lykkes med sitt nye prosjekt.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 06.03.2019 10:12

Med sine kritthvite strender er Zanzibar kjent som et ferieparadis, men for funksjonshemmede innbyggere er øya langt fra noen Edens hage. Det vil Norges Handikapforbund (NHF) være med og endre på.

Når NHF nå starter opp et prosjekt for funksjonshemmede på øya, er målet klart: Funksjonshemmede skal bli regnet med, de skal få like muligheter som alle andre og dermed et bedre liv.

– Fokuset i første omgang er på tidlig innsats og inkluderende utdanning, forteller bistandsrådgiver Elise Bjåstad i NHFs internasjonale avdeling.

Arbeid på lokalplan

Det bor 1,6 millioner mennesker på Zanzibar, en øygruppe utenfor Øst-Afrika og en autonom del av Tanzania. Drøyt 30 prosent lever under fattigdomsgrensa, og arbeidsledigheten blant unge er på 21 prosent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at mellom 10 og 15 prosent har funksjonsnedsettelser, altså et sted mellom 160 000 og 240 000 personer. Kun 2,5 prosent av barna med nedsatt funksjonsevne har tilgang på hjelpemidler.

For å lykkes, begynner NHF arbeidet på lokalplan. Samtidig jobbes det med å påvirke myndighetene på alle nivåer og alle områder i samfunnet for å skape en holdningsendring.

Funksjonshemmede på Zanzibar har lite kontakt med andre, og som funksjonshemmet kan du for eksempel bli sendt et annet sted enn til vanlig helsetjeneste når du trenger hjelp.

Metoden de bruker kalles lokalbasert inkluderende utvikling (CBID).

– Funksjonshemmede på Zanzibar har lite kontakt med andre, og som funksjonshemmet kan du for eksempel bli sendt et annet sted enn til vanlig helsetjeneste når du trenger hjelp. Vi prøver å finne strukturer lokalt som kan ta på seg ansvar eller som i prinsippet allerede har ansvar for å identifisere personer med funksjonsnedsettelser og henvise dem til tjenester som eksisterer, forklarer Elise Bjåstad.

Bilde fra møterommet. Folk sitter rundt bordene og hører på presentasjonen.

LANSERING: Khamis Said (Direktør for Madrasa Early Childhood Programme – Zanzibar) og NHFs bistandsrådgiver Elise Bjåstad forteller om programmet. Til venstre for Said sitter Abeida Rashid, direktør for Departementet for funksjonshemmedes saker (Department of Disability Affairs), og ved siden av henne igjen Muyaradzi Mutsinze, medlem av Malawi Union of the Blind og aktiv i FEDOMA som er paraplyen i Malawi. Det hele ble dekket av media. Foto: Christine Cornick (Flourish Development Consulting Ltd.)

Lærer opp frivillige

En slik struktur kan eksempelvis være det nylig opprettede Disability Shehia Committee, en komité på kommunenivå som Department of Disability Affairs (departementet for funksjonshemmedes saker), prøver ut nå. NHF samarbeider med dette departementet.

Komiteen har som uttalt mandat at de skal få oversikt over alle med funksjonshemning og sette i gang tiltak for og med funksjonshemmede i sitt område.

– Gjennom komiteen får frivillige opplæring i hvordan de kan identifisere personer med nedsatt funksjonsevne i lokalsamfunnet og sette dem i kontakt med eksisterende tjenester, forklarer Bjåstad.  

Finnes det for eksempel en spare- og lånegruppe i området, kan de frivillige tilrettelegge for at funksjonshemmede blir inkludert. Det samme gjelder skole. Frivillige finner barn som ikke går på skole og jobber for å sikre at skolen tar kontakt med disse elevene og gjør det fysisk mulig for dem å gå der.

Samtidig jobber de med å bygge ned negative holdninger hos foreldre, skoleadministrasjon, lærere og elever for å skape en inkluderende skole.

Bilde av fiskebåt med seil i sjøen utenfor en strand.

BAKENFOR «PARADISET»: Blått hav, hvite strender og fiskebåter. Dette er bildet mange har av Zanzibar. Men det finnes en annen virkelighet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tenker helhet og samspill

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) har i mange år tidligere jobbet med inkluderende utdanning på Zanzibar, og i 2015 gjorde NHF og NFU en forstudie på om arbeidsmetoden lokalbasert inkluderende utvikling kunne fungere på øya.

Konklusjonen var at forholdene for denne typen bistand var gunstige og at det særlig var stort behov for å styrke tidlig innsats for å gi barn med nedsatt funksjonsevne en god start.

Nå er NHF i gang med lokalbasert inkluderende utvikling (CBID), med et særlig fokus på early childhood development (utvikling i tidlig barndom) og inkluderende utdanning.

– Dette er en videreutvikling av en metode kalt lokalbasert rehabilitering (CBR), som hadde et mer entydig helsefokus. Nå har helhetstanken tatt over. Det vil si at vi i alle våre programland jobber med alle sektorer og med særlig fokus på utdanning, levebrød, sosial inkludering og helse, forklarer bistandsrådgiveren.

– I tillegg jobber vi med myndiggjøring, som blant annet dreier seg om at funksjonshemmedes egen stemme skal fram. Dette er en helhetlig modell som skal sikre at alle spiller på lag.

Ressurser og erfaring

Selv om Zanzibar har gunstige forhold for CBID, er strukturene fremdeles svake. I 2014 ble det etablert en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, og NHF ønsker å bidra til at denne blir en sterk stemme på Zanzibar.

Men ifølge Bjåstad er det fortsatt en vei å gå før den fungerer godt. Dermed har NHF alliert seg med den ikke-statlige, lokale aktøren Madrasa Early Childhood Program – Zanzibar, som fungerer som en midlertidig, lokal koordinator av programmet.

– De har økonomi og kompetanse, og vi sikrer dermed at ressursene våre forvaltes best mulig, påpeker Elise Bjåstad.

NHF har mange års erfaring fra bistandsarbeid i ulike land, og trekker veksler på tidligere erfaringer og gode ressurspersoner. En NHF-konsulent som tidligere har tilrettelagt for utvikling av nasjonale kurspakker på lokalbasert inkluderende utvikling i Malawi og Zambia, gjør nå det samme på Zanzibar.

Budsjettet for 2019 er på 3 millioner kroner, og det jobbes nå med søknad til Norad for perioden 2020-2024.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.