Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Linda Hofstad Helleland.
ETTERLYSES: Funksjonshemmedes organisasjoner er misfornøyde med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. De mener hun ikke involverer dem nok i saker som angår dem. (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Skulle ha «tett samarbeid» – men hører lite fra Linda

For andre gang på et halvår klager funksjonshemmedes organisasjoner over at barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ikke vil snakke med dem. Nå svarer hun på kritikken med å invitere til møte.

Av Ivar Kvistum
Publisert 15.05.2018 10:03

I juni i fjor kunngjorde daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) at det skulle settes i gang et lenge etterlengtet arbeid med å lage en strategiplan for hvordan tjenestene til funksjonshemmede kan henge sammen, på tvers av ulike politikkområder og sektorer.

Statsråd Horne understreket at funksjonshemmedes organisasjoner skulle involveres tett i arbeidet.

Les mer om strategiplanen her: NY PLAN SKAL FÅ TJENESTENE DINE TIL Å HENGE SAMMEN

Siden den gang har Barne- og likestillingsdepartementet fått ny sjef: Høyres Linda Hofstad Helleland.

Og nå har funksjonshemmedes organisasjoner sendt et felles brev der de klager på at det ikke er blitt noe av det tette samarbeidet de var blitt lovet.

– Aldri vært mindre samarbeid

– Det skulle vært et tett samarbeid, men vi ligger an til å ha ett møte i året, sier leder i Safo, Jens Petter Gitlesen, til Handikapnytt.

Det ene møtet er den årlige rundebordskonferansen som Solveig Horne tok initiativ til, og som finner sted 15. juni.

(Rettelse, 18. mai 2018: I den opprinnelige versjonen av denne saken skrev vi at konferansen var 15. mai. Dette var feil.)

Ut over det har det bare vært et innledende seminar i september i fjor, et innspillsmøte sammen med andre instanser 5. desember, og et ti minutter langt innspill før et lukket statssekretærutvalg 13. februar, ifølge brevet fra organisasjonene.

– Jeg har vært leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede siden 2009. I løpet av disse årene har det aldri vært et mindre tett samarbeid enn nå. Og det er ikke slik at organisasjonene renner ned dørene til statsrådens kontor, sier Gitlesen.

Jeg har vært leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede siden 2009. I løpet av disse årene har det aldri vært et mindre tett samarbeid enn nå. Og det er ikke slik at organisasjonene renner ned dørene til statsrådens kontor.

– Bryter FN-konvensjonen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Unge Funksjonshemmede er paraplyorganisasjoner som til sammen representerer de aller fleste organisasjonene av funksjonshemmede i Norge.

De har sendt et felles klagebrev, der de skriver at de er «misfornøyd med Regjeringens involvering av organisasjonene i arbeidet med en sak som angår oss».

De tre hevder at regjeringen dermed bryter FN-resolusjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som setter klare krav til medvirkning i slike saker.

Jens Petter Gitlesen fotografert på talerstol.

BETENKT: Jens Petter Gitlesen er styreleder i Safo – og forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede siden 2009. Han har aldri opplevd mindre samarbeid med en statsråd i barne- og likestillingsdepartementet enn nå. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Veldig dårlig tid

Gitlesen mener de er særlig viktig og helt naturlig at myndighetene samarbeider tett med funksjonshemmedes organisasjoner i arbeidet med å lage den helhetlige strategiplanen.

– Å lage en helhetlig strategiplan er en kjempestor jobb som man ikke kan ta lett på. Regjeringen har veldig dårlig tid dersom den skal få noe ordentlig på plass i denne stortingsperioden. Men ingenting tyder på at det er blitt gjort særlig mye, sier Safos styreleder Jens Petter Gitlesen og legger til:

– Det betyr at vi har alvorlig tidspress.

Helleland: Arbeidet pågår for fullt

Men statsråd Linda Hofstad Helleland avviser bestemt at arbeidet med strategiplanen har stoppet opp. I en e-post til Handikapnytt, formidlet via Barne- og likestillingsdepartementets informasjonsavdeling, skriver hun:

«Arbeidet med strategiplanen har ikke stoppet opp. Strategiplanen gjelder bedre og mer samhandling mellom sektorene om likestilling av personer med funksjonsnedsettelser, og en samstemt forståelse av de politiske ambisjonene. Koordinering og felles innsats på tvers av sektorer og styringslinjer er krevende. Samtidig er jeg opptatt av god politisk forankring av arbeidet underveis, slik at alle de berørte statsrådene følger eierskap til produktet. Dette gjør at prosessene tar litt lengre tid.»

I e-posten skriver hun også at hun vil invitere Norges Handikapforbund og Safo til et møte.

Skal lanseres i 2019

Da startskuddet gikk for strategiarbeidet, understreket organisasjonene selv at det var bedre å ta seg god tid for å få et godt resultat, enn å forhaste seg.

«Jeg håper at organisasjonene fortsatt er enige i dette», skriver Helleland.

Helleland viser også til utstrakt møtevirksomhet mellom departementer og direktorater, samt at det vil være flere innspillsmøter med organisasjoner. Strategiplanen skal dessuten være hovedsak på dagens rundebordsmøte.

«Planen er at strategidelen skal behandles politisk til høsten. Vi vil begynne å jobbe med handlingsplandelen til høsten. Også i denne delen av arbeidet er jeg opptatt av å involvere organisasjonene på en god måte, og på relevante tidspunkter for å sikre en reel medvirkning og ikke bare orienteringer fra departementet. Den helhetlige strategiplanen vil lanseres høsten 2019», skriver Helleland.

Andre klage på et halvt år

Tidligere i år forbløffet den nybakte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland Norges Handikapforbund med å avslå en innbydelse om et møte – uten å gi noen begrunnelse.

Slike møter har en lang rekke tidligere statsråder i departementet hatt med NHF etter at de har tiltrådt.

– Jeg tolker avslaget som at Linda Hofstad Helleland ikke har fokus på funksjonshemmede, sa forbundsleder Arne Lein til Handikapnytt etter at avslaget ble kjent.

Nå har altså Safo – der Handikapforbundet er med – og de andre paraplyorganisasjonene igjen etterlyst Hellelands engasjement.

Fraværet av dialog etterlater ikke et positivt bilde. Men jeg håper selvsagt at ministeren gjør mine ord til skamme.

– Jeg håper Arnes vurdering er feil, men jeg frykter den er riktig. Så langt har jeg ikke sett at denne statsråden har kommet med noen utspill på vårt felt. Og fraværet av dialog etterlater ikke et positivt bilde. Men jeg håper selvsagt at ministeren gjør mine ord til skamme, sier Jens Petter Gitlesen.

Satser på universell utforming og likestilling

Når Handikapnytt spør Linda Hofstad Helleland hvilke konkrete satsinger og ambisjoner hun har på det handikappolitiske feltet, viser hun til at det er flere omfattende arbeider på gang i departementet.

Hun nevner blant annet den omtalte strategiplanen, foruten en evaluering av innsatsen for universell utforming og plan for videre satsing, universell utforming av IKT og styrking av arbeidsgivers plikt til å iverksette aktive tiltak for likestilling i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Hun viser til internasjonalt arbeid knyttet til FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

«Jeg har allerede gitt Bufdir i oppdrag å se på hvordan vi kan bistå kommunene med å gjennomføre konvensjonens forpliktelser lokalt», skriver Helleland.

Bekymring i Stortinget

Brevet fra organisasjonene er tatt opp av stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap). I et skriftlig spørsmål til statsråden hun om hvordan hun om hvordan Helleland skal sikre god medvirkning i samsvar med forpliktelsene i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Linda Hofstad Hellelands svar på spørsmålet forelå ennå ikke da denne saken ble publisert.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.