Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Gammelt fotografi av to kvinner som sitter og vever. En av dem sitter i rullestol.
ARBEID, UTDANNING OG BEHANDLING: Vevstua på Sophies Minde i 1946. En viktig side ved bokprosjektet er å vise hvilken måte Sophies Minde har gitt mennesker muligheter til å leve fullverdige liv, sier forfatter og forsker Thomas V.H.Hagen. (Foto: Leif Ørnelund, Oslo Museum)

Sophies Mindes historie blir bok

Det skal skrives bok om Sophies Mindes mer enn 100 år lange historie. Har du erfaring fra Sophies Minde, er det stor sannsynlighet for at du kan bidra.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 16.01.2023 10:01

I mer enn 100 år var Stiftelsen Sophies Minde en viktig helse- og utdanningsfaglig institusjon for bevegelseshemmede i Norge.

I dag bruker stiftelsen avkastingen fra salgssummen for sykehusbygningene i på Carl Berner i Oslo til å fremme bevegelseshemmedes deltakelse og likestilling i samfunnet.

Historiker og forfatter Thomas V.H. Hagen leder et forskningsprosjekt som skal resultere i en bok om Sophies Mindes virksomhet og betydning fra 1890-årene og fram til i dag.

Historien som skrives skal bidra til forståelse av bevegelseshemmedes historie i Norge.

Og har du erfaring fra Sophies Minde, er Hagen svært interessert i det du har å fortelle.

Menneskene og institusjonen

Vi ønsker å komme i kontakt med tidligere elever, pasienter, pårørende og ansatte som ønsker å dele sine historier, erfaringer og minner fra Sophies Minde, forteller Thomas V. H. Hagen.

Vi ønsker å komme i kontakt med tidligere elever, pasienter, pårørende og ansatte som ønsker å dele sine historier, erfaringer og minner fra Sophies Minde.

For prosjektet skal belyse både erfaringene til menneskene som var i befatning med institusjonen og institusjonen som en faglig profesjonell arena, inkludert betydningen den har hatt for og i samfunnet.

Et informasjonsskriv om det treårige forskningsprosjektet og forespørsel om deltakelse deles i disse dager fra stiftelsens nettside og sosiale medier, via Facebook-gruppen «Sophies Minde før 1970» og gjennom funksjonshemmedes organisasjoner.

Portrettfoto av Thomas V.H. Hagen.

I GANG: Thomas V.H. Hagen, forskningsleder og PhD i historie, er leder prosjektet som skal resultere i en bok om Stiftelsen Sophies Minde. Den skal gi en historisk framstilling av Sophies Mindes virksomhet og betydning fra 1890-årene til i dag. (Foto: Linn Maria Larsen)

Stort materiale

– Stiftelsen har en lang og mangfoldig historie. Det er ingen liten oppgave du har gitt deg i kast med?

– Det er sant. Noe av det som appellerte til meg var at stiftelsen har en klar ambisjon om å sette den inn i en større sammenheng.  

Hagen beskriver prosjektet som faglig spennende, og forteller om et stort arkivmateriale som beskriver institusjonens historie. Han er svært opptatt av å kunne supplere med berørte menneskers historie.

Samfunnet trenger mer kunnskap

– For noen vil det være en motivasjon å dele erfaringer og fortellinger som de tenker er marginalisert eller vesentlig å løfte fram. En viktig side ved prosjektet er å vise hvilken måte Sophies Minde har gitt mennesker muligheter til å leve fullverdige liv. Samtidig er det et faktum at mange er preget, både på godt og vondt. Det er snakk om barn på sykehus, om feilbehandling og arr. Jeg aner konturene av at vi som samfunn trenger mer kunnskap om dette, sier prosjektlederen.

Så langt har Hagen gjort avtale med 15 informanter. Han er spent på hva han vil komme til å få kunnskap om og er ydmyk overfor oppgaven.

– Dette handler om menneskers liv og menneskers kropper. Og er på ingen måte en avsluttet historie, sier han.

Dette handler om menneskers liv og menneskers kropper. Og er på ingen måte en avsluttet historie.

Proft prosjekt

– Noen synes det kanskje er litt skummelt å bidra. Hva kan du si til dem?

– Det viktigste er at dette er et prosjekt som er godkjent av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, tidligere NSD – Norsk senter for forskningsdata. Det betyr at det er gode rutiner på å håndtere informasjon.

Den som velger å delta, kan når som helst trekke samtykket uten å oppgi grunn. Da vil alle personopplysninger bli slettet.

I det ligger det også at dette skal anonymiseres fullt ut med mindre det gjøres en eksplisitt avtale om noe annet, forteller Hagen.

Gammelt fotograf i av bygningen.

SOPHIES MINDE: Bygningen ved Carl Berners plass i Oslo sto ferdig i 1927, men stiftelsens historie strekker seg helt tilbake til 1890-årene. Nå blir det bok om historien. (Foto: Anders Beer Wilse, Oslo Museum)

Givende å være med

Når det er sagt, er min erfaring at det å delta som informant i et forskningsprosjekt kan være en veldig fin opplevelse, og en god måte å bearbeide egne minner på, ikke minst når det er snakk om sensitive forhold. Det som kommer fram gjennom muntlige kilder er ofte innsikter og erfaringer som ikke gjenspeiles i skriftlige kilder. Derfor er det viktig for meg at informantene opplever det som meningsfylt og trygt å delta, påpeker han.

Den som vil – ta kontakt

Prosjektet er et samarbeid mellom Stiftelsen Sophies Minde og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Er du interessert i å bidra og/eller vil ha mer informasjon, ta kontakt med Thomas V.H. Hagen på e-post th@arkivet.no eller mobil 46920446.

Det er planlagt skal boka utgis i 2025 på Forlaget Press.

Les også: HANDIKAPNYTTS DIGITALE JUBILEUMSKAVALKADE

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.