Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av eldre kvinne som går tur i parken med rullator.
FLERE ULYKKER: Svenske forskere har kartlagt ulykker med rullatorer. De håper kunnskapen kan bidra til økt sikkerhet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Stor økning i rullator-ulykker

Kvinner er sterkt overrepresentert, viser en ny, svensk studie av personulykker med rullator.

Ivar Kvistum
Publisert 07.02.2022 13:02

I årene fra 2007 til 2016 økte antallet rullator-ulykker i Sverige med rundt 80 prosent.

Økningen er forventet å fortsette på grunn av at det blir flere eldre i befolkningen.

Dette kommer fram i en artikkel som svenske forskere har publisert i det internasjonale forskningstidsskriftet Traffic Safety Research.

Forskerne har kartlagt rullatorulykkene ved å analysere data fra det svenske trafikkulykkeregisteret.

Verdifull kunnskap

Bak studien stå Anna Carlsson ved Chalmers Industriteknik og dosent Jörgen Lundälv ved Göteborgs universitet. Førstnevnte er prosjektleder for arbeidet.

Selv om rullatorbrukere betraktes som særlig sårbare trafikanter, blir de sjelden sett eller tatt spesielt hensyn til når man diskuterer trafikksikkerhet, skriver forskerne i artikkelen.

– Undersøkelsen gir verdifull kunnskap om risiko og hindringer som rullatorbrukere møter i hverdagen, skriver de i artikkelen.

Dobbelt så mange kvinner

Forskeren finner at rullatorulykker rammer mer enn dobbelt så mange kvinner som menn.

Dette kan ha mange ulike årsaker, mener forskerne. Ikke minst er det flere kvinner enn menn som bruker rullator.

Dessuten har kvinner større risiko for redusert bevegelighet ved høy alder, og de har større risiko for å falle.

Rygget på av bil

I årene fra 2007 til 2016 fant forskerne informasjon om 745 ulykker med rullator. 18 prosent av dem førte til alvorlig personskade.

Åtte av ulykkene hadde dødelig utgang, fordelt på fem kvinner og tre menn. Gjennomsnittsalderen var henholdsvis 88 og 85 år for de forulykkede.

De aller fleste rullatorulykker er fallulykker uten at noen andre er involvert. Dette utgjør 83 prosent av ulykkene.

17 prosent av ulykkene er kollisjoner. De vanligste – over halvparten – handler om at bilister rygger på en rullatorbruker. En stor andel av disse ulykkene skjer på parkeringsområder.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Flere eldre – flere ulykker

Svenske tall viser at 40 prosent av alle kvinner og 20 prosent av alle menn bruker en eller annen form for ganghjelpemiddel når de er 75. Når de når 85 år, har andelen økt til henholdsvis 70 prosent og 55 prosent.

Og når antallet innbyggere over 80 år forventes å øke med 50 prosent i årene fram mot 2030, er det grunn til å tro at antallet rullatorulykker vil fortsette å stige.

Les også: SLIK VELGER DU RIKTIG RULLATOR

Tryggere med rullator

Forskerne som står bak undersøkelsen, mener funnene deres viser at det er behov for mer og grundigere kunnskap om ulykker med rullatorer.

– Bedre design med større stabilitet, mer sikkerhetsutstyr, bedre opplæring og bedre vedlikehold er faktorer som vil bidra til økt sikkerhet og økt mobilitet for rullatorbrukere, skriver forskerne.

Funnene i studien bør være nyttige for blant annet forskere, trafikkplanleggere, bilindustrien, helsepersonell og hjelpemiddelprodusenter, mener de.

Svensk oppfinnelse

Rullator er for øvrig en svensk oppfinnelse som ble lansert på markedet i 1981.

Det var sosialarbeider Aina Wifalk (1928–1983) som utviklet hjelpemiddelet, men hun avsto fra å ta patent for å sikre at det skulle bli tilgjengelig for så mange som mulig.

Ifølge Svenskt Uppfinnaremuseum var Wifalk selv poliorammet og krykkebruker. Hun var opptatt av å utvikle et hjelpemiddel som var mer skånsomt enn stokk og krykker.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.