Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av ferge i sjøen med åpen baugport.
ADVARER: En ny rapport viser at svært mange fergeansatte tviler på at de vil kunne bistå funksjonshemmede dersom det blir nødvendig å evakuere fartøyet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mannskapet tviler på at de kan hjelpe deg i en nødsituasjon

Bare tre av ti fergeansatte mener at funksjonshemmede kan regne med å få hjelp dersom passasjerene må evakueres.

Ivar Kvistum
Publisert 11.03.2019 19:28

Dette kommer fram i en rapport som er utarbeidet av Safetec på oppdrag for Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO.

Rapporten konkluderer med at det er for dårlige krav til bemanning og sikkerhet på norske ferger.

Et kritisk punkt er evakueringsprosedyrer. En av informantene blir gjengitt slik i rapporten:

«Det er matros og styrmann som utsetter og bemanner hovedflåten, deretter det hovedsakelig de to som må utføre hele denne jobben. Maskinist/motormann vil assistere hvis det lar seg gjøre. Med dette sagt vil det i enkelte situasjoner kunne være svært utfordrende å f.eks. assistere funksjonshemmede samtidig som man utfører andre oppgaver.»

Informantene påpeker at det er lav bemanning om bord som er det største problemet.

Kollisjon, grunnstøting og brann

– Det er ikke slik at det er utrygt å ta ferge men det er ikke nødvendigvis trygt for alle, sier avdelingsleder for sikkerhet i Norsk Sjøoffisersforbund, Morten Kveim, på nettsidene til Norsk Sjøoffisersforbund.

Til Handikapnytt forklarer Morten Kveim at det er lite risiko knyttet til fergedrift. Men ulykker kan skje, enten det er kollisjon med annet fartøy, grunnstøting eller brann. Ved eventuelle uhell vil det tryggeste stedet å befinne seg oftest være om bord på en moderne ferge.

Det er ved evakuering at de fryktede situasjonene kan oppstå.

– Rapporten tar utgangspunkt i mannskapets oppfatning om hva de føler at de vil være i stand til å håndtere. Det er klart at bemanningssituasjonen spiller inn, men det gjør også antallet passasjerer om bord, sier Kveim.

Ytterste konsekvens

Han påpeker at frykten som gjengis i rapporten, ikke knytter seg bare til funksjonshemmede, men til alle passasjerer om bord som vil ha et særlig assistansebehov ved evakuering. Det kan dreie seg om syketransport, om barn eller eldre.

– Vi kan i ytterste konsekvens se for oss en nødsituasjon der mannskapet må velge hvem de skal assistere, sier Morten Kveim.

Vi kan i ytterste konsekvens se for oss en nødsituasjon der mannskapet må velge hvem de skal assistere.

I likhet med flere informanter i Safetec-rapporten er han tvilende til om personer uten full førlighet vil være i stand til å evakuere ved hjelp av en redningsstrømpe.

Innesperret i bilen

– Jeg må innrømme at jeg har det i bakhodet. Det er jo særlig når jeg må parkere så trangt på et fergedekk at jeg ikke kommer ut av bilen uten hjelp. Da er jeg innesperret og må bæres ut om det oppstår en nødsituasjon.

Det sier Per Einar Honstad til Handikapnytt. Han er rullestolbruker, bilist og regionleder for Norges Handikapforbund Nordvest. Som kristiansunder bor han i et distrikt der bilferge er et mye brukt transportmiddel.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Honstad mener rapporten fra Safetec understreker betydningen av universelt utformede ferger. Tilgjengeligheten handler ikke bare om at det skal være praktisk i det daglige, men også at alle passasjerer skal være sikre om bord.

Honstad minner også om at sikkerheten er kapteinens ansvar. Om det ikke er nok bemanning om bord til å kunne gjennomføre pålagte sikkerhetsprosedyrer, skal skipet heller ikke gå fra kai.

Jobber seriøst med sikkerhet

Administrerende direktør Frode Sund i NHO Sjøfart sier dette om fergesikkerhet til Handikapnytt:

– Det er trygt å være fergepassasjer, både for dem som er raske til beins og dem som trenger assistanse. Alvorlige hendelser skjer heldigvis svært sjelden.

Det er trygt å være fergepassasjer, både for dem som er raske til beins og dem som trenger assistanse.

Organisasjonen representerer rederiene som drifter fergene langs norskekysten. Sund understreker at rederiene arbeider svært seriøst med sikkerheten, ikke minst når det gjelder å forebygge at alvorlige situasjoner oppstår.

Møte om rapporten

Han minner om at rapporten fra Safetec ikke er en faktisk analyse av sikkerheten, men en rapport om hva mannskap om bord tenker og mener om hvilke situasjoner som kan oppstå.

– Det er en kjent sak at fagforeningene ønsker mer bemanning, sier Sund.

Men han avviser at bemanningen om bord i fergene er uforsvarlig. Han påpeker at rederiene forholder seg seriøst til strenge sikkerhetskrav.

Men det betyr ikke at han ikke tar rapporten seriøst:

– Vi har invitert Norsk Sjøoffisersforbund til å legge fram rapporten på et møte med sikkerhetsansvarlige i fergerederiene i neste uke, sier Frode Sund.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.