Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ketil Solvik-Olsen.
INGEN SVARTE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplyser at ingen funksjonshemmedes organisasjoner svarte på høringen om fergerabatt. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Fergerabatt i strid med personvernet

Personvernhensyn er en viktig årsak til at det ikke er mulig å fortsette med rabatt for trygdebiler på ferger, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Ivar Kvistum
Publisert 10.04.2018 10:46

Nav-finansierte trygdebiler – blant dem kassebiler ombygd med rullestolheis – har tidligere fått 50 prosent rabatt på ferger. Men fra 1. mars i år ble det slutt på ordningen.

Les mer om fergekuttet her: FULL PRIS PÅ FERGENE – OGSÅ FOR TRYGDEBIL

En viktig begrunnelse for endringen er at betalingen på fergene skal legges inn automatisk på Autopass-brikker.

Personsensitivt

I et svar til stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det er problematisk å legge opplysninger fra Nav om støtte til bilen inn i Autopass-systemet.

– Disse opplysningene vil i så fall måtte hentes fra Nav og legges inn i sentralsystem for Autopass for ferje og deretter kobles mot en brikkeplassering, skriver Solvik-Olsen.

– En slik innhenting av personsensitiv informasjon vil være krevende med hensyn til personvernlovgivningen, fortsetter han.

Dersom det skal fungere og være oppdatert, må i så fall Navs system være integrert med Autopass, og det mener samferdselsministeren ikke er rasjonelt.

Om man i stedet hadde knyttet rabatten til parkeringsbevis for forflytningshemmede, ville det medført en vesentlig utvidelse av ordningen. For det er langt flere som har parkeringsbevis enn dem som har bil finansiert gjennom Nav.

Bekymret for økonomien

Lise Christoffersen (Ap) stilte samferdselsministeren et skriftlig spørsmål der hun ville vite om Solvik-Olsen hadde vært i kontakt med funksjonshemmedes organisasjoner for å gjøre seg kjent med konsekvensene for funksjonshemmede før beslutningen om å kutte fergerabatten ble fattet.

– Og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt? spør Christoffersen.

Ap-representanten viser til en undersøkelse fra Norges Handikapforbund som viser at bilhold gir mange funksjonshemmede har store ekstrakostnader allerede på grunn av bilhold.

Les mer om levekårsundersøkelsen her: DATTERENS FUNKSJONSNEDSETTELSE KOSTER HENNE 100 000 EKSTRA I ÅRET

Ingen organisasjoner svarte

Ketil Solvik-Olsen svarer at organisasjonene ble invitert av Vegdirektoratet til å si sin mening.

– Høringssaken ble sendt til Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Safo (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) per e-post. Ingen av organisasjonene svarte i høringsrunden, skriver Solvik-Olsen.

Han viser til at det er fortsatt mulig å oppnå samme rabatt som før dersom man tegner en rabattavtale med innbetalt forhåndsbeløp.

– Den økonomiske forskjellen er at de nå må innbetale et forhåndsbeløp for å oppnå rabatten som de før oppnådde uten slik forhåndsbetaling, skriver samferdselsministeren.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.