Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Lise Christoffersen.
VIL HA SVAR OM BRUKERPASS: Stortingsrepresentant Lise Christoffersen representerer Arbeiderpartiet i Arbeids- og sosialkomiteen. (Foto: Stortinget)

Etterlyser satsingen på brukerpass for hjelpemiddelbrukere

Funksjonshemmede blir fortsatt utsatt for «overformynderi», slik at ordningen med brukerpass ikke fungerer som Stortinget har bestemt. Det hevder Arbeiderpartiets Lise Christoffersen, som tar saken opp med arbeids- og sosialministeren.

Ivar Kvistum
Publisert 21.08.2020 15:06

Brukerpass er en ordning som skal gi den enkelte mer styring og større innflytelse over egne hjelpemidler.

Med brukerpass får du fullmakt til selv å velge samarbeidspartner når du skal prøve ut, bytte, reparere eller bestille service på hjelpemidlene du trenger.

Du kan selv ta direkte kontakt med Nav Hjelpemiddelsentral eller med et leverandørfirma. Du kan bestille produkter fra hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning selv, og du kan benytte fagpersoner som rådgivere for å komme fram til de riktige løsningene.

Målgruppen for brukerpasset er alle erfarne hjelpemiddelbrukere som har godt innsikt i egne behov.

Brukerpass har eksistert lenge, men i 2018 vedtok Stortinget å styrke ordningen. Vedtaket kom etter at et ekspertutvalg påpekte at hjelpemiddelsentralene i for liten grad satset på brukerpassordningen og at det ble gitt for lite informasjon.

Les mer: SLIK KAN DU FÅ EN ENKLERE HVERDAG MED BRUKERPASS

Utsettes for overformynderi

Men nå frykter stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet at brukerpassordningen likevel ikke er styrket, slik Stortinget ønsket.

I et skriftlig spørsmål som hun retter til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), skriver hun:

«Erfaringer fra de funksjonshemmede selv, viser at funksjonshemmede fortsatt utsettes for overformynderi og holdninger som gjør at man ikke selv kan bestemme samarbeidspart, slik brukerpasset forutsetter. Dette gjelder særlig bruk av leverandørene for å få reparert hjelpemidler.»

Christoffersen vil ha svar på hvor mange som har brukerpass nå i forhold til 2018, i de ulike fylkene. Og hun vil vite hva statsråden og Nav sentralt gjør for å sørge å gjøre ordningen kjent og at den blir praktisert etter nasjonale retningslinjer.

– Statsråden bør nå sjekke hva som er status for brukerpassordningen, og sørge for at den blir kommer på plass i tråd med Stortingets vedtak hvis det ikke er slik i dag, sier hun til Handikapnytt.

Statsråden bør nå sjekke hva som er status for brukerpassordningen, og sørge for at den blir kommer på plass i tråd med Stortingets vedtak hvis det ikke er slik i dag.

Bygger på egne erfaringer

Lise Christoffersen sier til Handikapnytt at hun bygger på innspill fra Arbeiderpartiets egen «ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede» når hun peker på «overformynderiet» og holdningsutfordringer i Nav-systemet.

Ressursgruppa ble oppnevnt tidligere i år for å gi innspill og råd til partiet. Her sitter Ap-folk som selv har nedsatt funksjonsevne eller som har forankring i funksjonshemmedes organisasjoner.

Les mer om ressursgruppa her: SLIK SKAL AP BLI BEDRE PÅ HANDIKAPPOLITIKK

– Ressursgruppa forteller at mange opplever at hjelpemiddelsentralene ikke bruker ordningen med brukerpass, eller de gjør det på en måte som er i strid med retningslinjene. Dette er både noe folk i gruppa har erfart selv, og som de kjenner til gjennom egne nettverk. Det har også kommet tilsvarende signaler fra hjelpemiddelleverandører, sier Lise Christoffersen.

Fortsatt motstand

Seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund (NHF) bekrefter overfor Handikapnytt at mange av organisasjonens medlemmer erfarer noe av det samme som Christoffersen tar opp.

Portrettfoto av Guri Henriksen foran NHF-logoen på veggen.

GODT BEVART HEMMELIGHET: Seniorrdådgiver Guri Henriksen i NHF bekrefter inntrykket av at det fortsatt er motstand mot brukerpassordningen i Nav. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– NHFs erfaringer viser at det fortsatt er motstand mot brukerpasset ved hjelpemiddelsentralene. Flere sentraler er lite villige til å la den som har brukerpass selv velge samarbeidspartner, selv om myndighet til å velge står i retningslinjene for brukerpasset. Dette gjelder særlig valg av leverandør for å utføre reparasjoner, sier hun, og konkluderer slik:

– Vårt inntrykk er også at brukerpasset fortsatt er en godt bevart hemmelighet. Vi forventer nå at hjelpemiddelsentralene aktivt markedsfører ordningen og følger de nasjonale retningslinjene.

Vårt inntrykk er også at brukerpasset fortsatt er en godt bevart hemmelighet.

Også Henriksen ser fram til redegjørelsen fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, som vil foreligge om noen dager.

– NHF forventer at flere har fått tilbud om brukerpass etter satsingen Nav sentralt gjorde fra november 2019,  i samarbeid med det sentrale brukerutvalget i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi sitter ikke med tall fra Nav som viser utviklingen i praksis. NHF har derfor bedt Nav om en redegjørelse i det sentrale brukerutvalget i september.

Navs mistenksomhet

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen ser den mulige motstanden mot brukerpassordningen i sammenheng med en tendens i Nav til å se innsparing som det overordnede.

– Brukerne blir møtt med mistro. Det virker som man tenker at folk er ute etter å dra så mye som mulig ut av systemet. Det ser vi fra andre Nav-saker også. Jeg understreker at dette er en tendens jeg tilskriver et systemnivå. Det handler ikke om holdningene til den enkelte saksbehandler, sier hun.

Les hvordan direktør for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen, kommenterer denne saken her: – BRUKERPASS-ORDNINGEN ER BRA FOR BÅDE NAV OG FOR BRUKERNE

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.