Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ung mann i rullestol snakker i telefonen.
BRA FOR ALLE: At den enkelte hjelpemiddelbruker styrer mer selv, for eksempel med å bestille service og reparasjon, avlaster systemet og er bra for alle, mener Nav-direktør Liv Welde Johansen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Brukerpass-ordningen er bra for både Nav og for brukerne

Nav ønsker å markedsføre brukerpass-ordningen mer og sikre at den blir praktisert på samme måte i hele landet, opplyser hjelpemiddel-direktør Liv Welde Johansen.

Ivar Kvistum
Publisert 25.08.2020 16:46

I forrige uke stilte stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) spørsmål om ordningen med brukerpass for hjelpemidler til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Bakgrunnen mistanken om at ordningen likevel ikke blir satset på i Nav, slik Stortinget vedtok i 2018.

Les mer: ETTERLYSER SATSINGEN PÅ BRUKERPASS FOR HJELPEMIDDELBRUKERE

Spre kunnskap

Overfor Handikapnytt innser direktør for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen, at det fortsatt trengs å informere mer og bedre om brukerpass:

– Vi har behov for å markedsføre brukerpassordningen mer. Og vi må bli bedre til å praktisere den på en mer ensartet og lik måte, sier Liv Welde Johansen til Handikapnytt.

Hun håper også kommunene vil bidra i jobben med å gjøre ordningen mer kjent for brukerne.

Vi har behov for å markedsføre brukerpassordningen mer. Og vi må bli bedre til å praktisere den på en mer ensartet og lik måte.

Bidrar til avlastning

I spørsmålet om brukerpassordningen som stortingsrepresentant Lise Christoffersen rettet til arbeids- og sosialministeren, viste hun til signaler om at Nav skal oppleves som «overformyndersk» overfor hjelpemiddelbrukere, og at dette skal være en årsak til at ordningen ikke har fått den utbredelsen som Stortinget ønsket.

Det kjenner ikke Liv Welde Johansen seg igjen i.

– Men hvis det er en opplevelse som brukere har, må vi se på det, understreker hun.

Portrettfoto av Liv Welde Johansen.

INGEN GRUNN TIL MISTRO: – Vi har ingen grunn til å hindre folk i få brukerpass, understreker Liv Welde Johansen, direktør for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. (Arkivfoto: Bjørn Kollerud)

Frykter ikke misbruk

Johansen mener det ikke er noen grunn til at det skal være motstand mot brukerpass-ordningen i Nav. Det er heller tvert om, mener hun, og viser til at brukerpassordningen kan bidra til å avlaste formidlingssystemet.

– Vi har ingen grunn til å hindre folk i få brukerpass. Dette er en ordning som er til det gode for både oss og brukerne. Samtidig er det noen brukere som vil tenke at det er for krevende for dem å ha brukerpass, og det må også være greit, sier hun.

Johansen påpeker dessuten at brukerpasset er rammet inn av et regelverk som gjør at det ikke er grunn til å frykte at den blir misbrukt.

Ifølge Liv Welde Johansen er cirka 2000 hjelpemiddelbrukere med i ordningen med brukerpass.

– Dette tallet er et anslag, men det er uansett et så lavt antall at vi i Nav bør kunne håndtere ordningen på en god måte, konstaterer hun.

Brukerpass
  • Brukerpass skal gi den enkelte mer styring og større innflytelse over egne hjelpemidler.
  • Du får fullmakt til selv å velge samarbeidspartner når du skal prøve ut, bytte, reparere eller bestille service på hjelpemidlene du trenger.
  • Du kan selv ta direkte kontakt med Nav hjelpemiddelsentral eller med et leverandørfirma. Du kan bestille produkter fra hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning selv, og du kan benytte fagpersoner som rådgivere for å komme fram til de riktige løsningene.
  • Målgruppen for brukerpasset er alle erfarne hjelpemiddelbrukere som har godt innsikt i egne behov.

Mangler statistikk

I svaret som arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen gir på Lise Christoffersens spørsmål, kan han ikke gi noen tall for utviklingen fra 2018 til i dag, slik hun spør om.

«Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt meg tilbakemelding om at det ikke foreligger sikker og sammenlignbar statistikk over antall brukere med brukerpass i dag og i 2018, bl.a. som følge av at Arbeids- og velferdsetaten ikke har sikre data for registrerte brukerpass i 2018», skriver statsråden.

Liv Welde Johansen forklarer til Handikapnytt at dette skyldes en svakhet med måten brukerpassene ble registrert i datasystemet tidligere. Opplysningen om hvorvidt en person har brukerpass, ble ført i et tekstfelt som ikke nødvendigvis kunne leses av i statistikken senere.

– Derfor kan vi ikke si noe særlig om utviklingen fram til nå. Men vi har jobbet for å få en sikrere måte å registrere disse opplysningene på, sier Nav-direktøren.

Korona-stans

Brukerpassordningen er meldt inn som sak til det neste møtet i det sentrale brukerutvalget for hjelpemidler og tilrettelegging. Liv Welde Johansen ser fram til denne muligheten til å drøfte ordningen mer inngående.

Også det siste halvårets koronasituasjon ha ført til manglende kapasitet til å markedsføre ordningen med brukerpass.

«Jeg legger til grunn at denne aktiviteten tar seg opp når situasjonen normaliserer seg», skiver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i svaret til stortingsrepresentant Lise Christoffersen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.