Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Liv Welde Johansen montert på et bilde av Navs logo på en husvegg.
SVARER: Direktør Liv Welde Johansen i Nav hjelpemidler og tilrettelegging forteller hvordan Nav behandlet skredet av søknader om aktivitetshjelpemidler som kom inn i begynnelsen av januar. (Arkivfoto og Ivar Kvistum: Bjørn Kollerud)

Bosted kan ha avgjort hjelpemiddelsøknader

Ulik saksbehandlingstid ved hjelpemiddelsentralene kan ha avgjort om søknaden din på et aktivitetshjelpemiddel rakk å bli behandlet før Navs penger var brukt opp.

Ivar Kvistum
Publisert 18.02.2023 11:34

Allerede 13. februar var årets bevilgning til ordningen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år brukt opp. Fra denne dagen vil ikke Nav behandle flere søknader til Akt26-ordningen.

Les mer: TOMT FOR PENGER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER

I begynnelsen av januar mottok Nav et stort antall søknader fra funksjonshemmede som alle ville være tidlig ute for å komme med i ordningen mens det ennå var penger igjen.

Men om din søknad rakk gjennom nåløyet før det lukket seg igjen, handlet ikke bare om hvor tidlig du søkte. Også hvilken hjelpemiddelsentral som behandlet saken din, og hva du søkte om, kan ha hatt betydning.

Dette kommer fram i et e-postintervju som Handikapnytt har gjort med Liv Welde Johansen, direktør for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Svært stor pågang

 – Nav opplevde en svært stor pågang av søknader på aktivitetshjelpemidler ved nyttår. Disse ble behandlet fortløpende på de respektive hjelpemiddelsentralene. I løpet av de to første arbeidsukene var 42 millioner av rammebevilgningen på 56,8 millioner kroner bundet opp, skriver Liv Welde Johansen til Handikapnytt.

– Det virker som folk har mottatt avslag lenge før det ble kunngjort at bevilgningen var brukt opp 13. februar. Hva kan det komme av?

– Da innvilgelsestakten var svært høy, ble det en utfordring å holde kontroll på rammebevilgningen på et nasjonalt nivå. Det ble derfor besluttet en midlertidig frys i vedtaksbehandlingen. Det ble ikke fattet noen skriftlige, formelle avslag i denne perioden, men det kan ha blitt gitt muntlig informasjon om midlertidig stopp i vedtaksbehandlingen.

Da innvilgelsestakten var svært høy, ble det en utfordring å holde kontroll på rammebevilgningen på et nasjonalt nivå.

 Ulik saksbehandlingstid

– Handikapnytt er kjent med at søknader som er blitt registrert hos Nav så tidlig som 2. januar, er blitt avslått fordi det ikke er penger. Samtidig har andre fått registrert søknader senere, men likevel fått søknaden behandlet – og innvilget. Hva er forklaringen på det?

 – De innkomne søknadene blir behandlet fortløpende på de respektive hjelpemiddelsentralene. Det er ulik saksbehandlingstid på de ulike hjelpemiddelsentralene, ut fra saksmengde og ressurser. Det er også ulikt hvor mange søknader som har kommet inn på de ulike hjelpemiddelsentralene. Det var et svært stort antall søknader som ble registrert inn ved nyttårsskiftet, og rammebevilgningen er ikke stor nok til å dekke behovet.

Forhold som tar lenger tid

– Kan ulik kompleksitet og tilpasningsbehov i søknaden ha påvirket om Nav rakk å behandle den før pengene var brukt opp?

– Det kan være forhold i søknaden som gjør at den tar lenger tid å behandle. Enkelte søknader kan mangle informasjon som Nav er avhengig av for å fatte vedtak i saken. Det kan også mangle oppdatert pristilbud, eller bruker kan ha behov for utprøving for å finne hensiktsmessig løsning før saken kan behandles. Hvor stort tilretteleggingsbehov du har, skal ikke påvirke saksbehandlingstiden, så lenge søknaden inneholder nødvendig informasjon, og tilbud foreligger i saken på søknadstidspunkt. 

Det var et svært stort antall søknader som ble registrert inn ved nyttårsskiftet, og rammebevilgningen er ikke stor nok til å dekke behovet.

 Godtok desember-søknader

– Handikapnytt har hørt at det er sendt inn søknader i 2022 som har «ligget klare». Har Nav åpnet for det? Forutsetningen har jo vært at man må søke på nytt når det foreligger en ny bevilgning, altså fra nyttår.

 – Av praktiske årsaker som ferieavvikling i kommunene og forsinket postgang i julen, har alle hjelpemiddelsentralene godtatt at søknadene sendes inn i slutten av desember 2022 slik at de ankommer Nav 1. januar 2023. Ut over dette har ingen søknader blitt spart, og ligget på vent fra 2022.

 383 positive vedtak

– Hvor mange vedtak – positive og negative – ble behandlet før bevilgningen tok slutt i år?

– Det er i 2023 fattet 383 vedtak på aktivitetshjelpemidler, og 283 på deler og tjenester som for eksempel reparasjon. Vi har ennå ingen oversikt over hvor mange avslag vi vil fatte, da søknadene fremdeles er under behandling. Nav ser at søknadsinngangen stopper opp når det blir kunngjort at rammebevilgningen er brukt opp. Det vil derfor trolig være flere mulige avslag enn det som registreres.

– Hvor mye er satt av til service, reparasjon og vedlikehold av potten, og hvor lenge forventer Nav at disse pengene vil vare basert på tidligere års erfaring?

 – Det er satt av 5 millioner kroner til deler og kjøp av tjenester som for eksempel tilpasning og reparasjon. Ut fra tidligere års erfaring mener vi dette skal kunne dekke behovet for hele inneværende år. 

Les også:  POTTEN ER TOM, MEN: INGEN LØFTER OM MER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.