Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hansen kjører med rullestol opp på rampa og inn i bilen.
PRAKTISK OG LETTVINT: Tore Eugen Hansen er godt fornøyd med måten ordningen med brukerpass fungerer. Nå skal flere få samme mulighet. (Foto: Marit Hommedal)

Slik kan du få en enklere hverdag med brukerpass

I mer enn ti år har et brukerpass gjort Tore Eugen Hansens hverdag enklere. Nå skal ordningen bli bedre, mer kjent og lik for alle.

Bjørn Kollerud
Publisert 08.03.2019 10:54

Tore Eugen Hansen har hatt brukerpass i over ti år og kan sies å være en brukerpassveteran. For ham har ordningen fungert svært godt, og tryggheten, friheten og tidsbesparelsen passet gir ham er virkelig noe han unner andre.

– Jeg var vel en av de første som fikk passet her i bergenstraktene. Dette er en flott ordning som jeg varmt kan anbefale, fastslår Hansen, som har brukt elektrisk rullestol siden midten av 90-tallet.

I dag har han to elektriske rullestoler, en Permobil X850 for kjøring i ulendt terreng og en Permobil C500 for mindre krevende kjøring. I tillegg har han noen smart-hus-løsninger som også er levert gjennom Nav.

Brukerpass er tidsbesparende og gir erfarne brukere av hjelpemidler frihet til å skifte ut og reparere hjelpemidler raskt og effektivt.

Men en gjennomgang gjort av det såkalte Ekspertutvalget i 2017 viste svakheter ved ordningen, som den gang hadde vært etablert i mer enn ti år. Brukerpasstilbudet var ikke nok kjent, ordningen har vært ulikt praktisert og tilgangen har ikke vært lik for alle.

Medvirkning i praksis

Det skal det bli en endring på nå. Utvalget anbefalte at brukerpasset videreutvikles, og at det skal tilbys ved alle hjelpemiddelsentraler. Dette ble fulgt opp gjennom et stortingsvedtak som påla regjeringen å forsterke og videreutvikle ordningen.

Portrettfoto av Guri Henriksen.

PROMOTERER PASS: Seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund mener Brukerpasset gir fleksibilitet og selvbestemmelse i praksis. Nå deltar hun på Nav sin norgesturné for å promotere ordningen. (Foto: Bjørn Kollerud)

–  Sammen med organisasjonene starter Nav nå et arbeid med å følge opp retningslinjene fra Ekspertutvalget. Målet er å gjøre ordningen kjent og sørge for at intensjonene i brukerpasset blir forstått og fulgt opp i praksis. Ikke minst er det viktig å sørge for at brukerpassordningen blir markedsført på en god måte, sier Guri Henriksen, seniorrådgiver og fagansvarlig for hjelpemiddelområdet i Norges Handikapforbund (NHF).

Hun deltar fra NHF i Navs sentrale brukerutvalg for hjelpemidler og tilrettelegging, og lover at NHF skal gjøre sitt for å bedre ordningen.

Målet med brukerpasset er å gi brukeren større innflytelse over eget liv ved at man selv kan velge om man vil bruke kommunen, hjelpemiddelsentralen eller leverandøren til utprøvning, reparasjoner og utskiftninger av hjelpemidler. Hjelpemiddelbrukeren kan gå direkte dit hvor løsningen finnes.

– Evalueringer viser at funksjonshemmede setter pris på ordningen. Brukerpasset gir valgfrihet og redusert arbeidsbyrde for erfarne brukere, og det gir mulighet til aktiv samfunnsdeltagelse og brukermedvirkning i praksis, sier Guri Henriksen.

Krever holdningsendring

Hun mener utgangspunktet for brukerpassordningen var god, men at den har blitt praktisert ulikt og utvannet gjennom årene.

– Noe dreier seg om holdninger ute i hjelpemiddelsentralene og i kommunene. Man har rett og slett ikke forstått formålet med brukerpasset, som innebærer å styrke brukernes rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen, sier Henriksen.

NHF har fått innspill om at enkelte sentraler mener brukerpass er overflødig og ikke tilbyr ordningen, at den underkommuniseres som et tilbud og at sentraler har tatt bort adgangen til å benytte leverandør fordi de vil gjøre alt selv.

Noen opplever også at sentralene har laget kompliserte retningslinjer og at man nærmest må ha fagekspertise på linje med en ergoterapeut for å få brukerpass. Enkelte oppgir også at de ikke får bestillingsnummeret raskt og enkelt fra hjelpemiddelsentralen.

Arbeidsgruppe og workshops

– Men dette skal det ryddes opp i. Vi ser frem til et godt samarbeid med Nav for å gjøre brukerpassordningen til det den var tenkt å være, nemlig et helhetlig, effektivt tilbud til erfarne hjelpemiddelbrukere som ønsker en valgfrihet. Det er tross alt brukerne selv som vet hvor skoen trykker og kan ta gode avgjørelser på egne vegne, sier Guri Henriksen.

Nav har opprettet en arbeidsgruppe som består av personer fra brukerorganisasjonene og Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. I løpet av året skal gruppen gjennomføre flere workshops med medarbeidere fra hjelpemiddelsentraler over hele landet, samt lokale brukerutvalg og representanter fra Unge funksjonshemmede og Norges Handikapforbunds Ungdom.

– Målet er at vi skal ende opp med en beskrivelse av hvordan brukerpass gjør at brukerne får enklere hverdag, og at ordningen blir så lik som mulig over hele landet. Vi har også bedt om forslag til hvordan ordningen kan markedsføres, forteller Liv Welde Johansen, direktør Nav Hjelpemidler og tilrettelegging i en e-post til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Tilpasses fremtiden

En intern kartlegging Nav gjennomførte i fjor viste en nedgang i antall personer som bruker ordningen, og det er færre som etterspør den. Derfor har Nav gitt alle hjelpemiddelsentraler beskjed om å informere mer aktivt om ordningen, samt å se på hva de kan gjøre for at det skal bli enklere for brukere å få brukerpass.

– Ved å gjennomføre workshops i så bred skala, vi få nyttig kunnskap om hvordan ordningen kan forbedres og videreutvikles ytterligere, slik at den kan tilpasses fremtidige muligheter og utfordringer, spesielt når det gjelder den teknologiske og digitale utviklingen, påpeker Johansen.

Direkte og effektivt

Tore Eugen Hansen er glad for å høre at flere snart skal kunne nyte godt av ordningen han selv er så tilfreds med.

– Rullestolene mine har vært veldig driftssikre, men det vil alltid oppstå noe. Det kan være en joystick som blir ødelagt, noe med styringsmekanismen, noe dekkene. For min del er det veldig effektivt å kunne forholde med direkte til leverandøren Permobil og slippe å gå veien om en ergoterapeut eller en tekniker fra hjelpemiddelsentralen. Det er teknisk avanserte produkter, og min erfaring er at Permobil kan produktene best. Det gir meg en trygghet å kunne forholde meg direkte til dem gjennom brukerpasset, fastslår Hansen.

Han opplever også at det er praktisk å forholde seg til leverandøren i forbindelse med vedlikehold. Hvert år tilbringer Hansen en periode i Thailand. Da bruker han kun Permobil C500-stolen og er avhengig at den fungerer som den skal. Før han drar får han utført forebyggende vedlikehold, og han har aldri opplevd problemer.

Brukerpasset fungerer, han er fornøyd med Hjelpemiddelsentralen i Hordalands håndtering og responstid. Han får raskt svar hvis han ringer eller mailer inn en forespørsel om bestillingsnummer.

– Jeg har all grunn til å rose Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Blant annet har de en informativ håndbok for brukerpassordningen. Men det viktigste er at dialogen med sentralen er god og at det er kjapt å få ut et bestillingsnummer som leverandøren trenger for å gjøre jobben. 

Hansen med to rullestoler ved rampa bak på bilen.

TO I EN: Tore Eugen Hansen har plass til begge de elektriske rullestolene i Caravellen. – Men brukerpasset gjelder ikke bil. Den må jeg søke om gjennom Nav-systemet, men det får jeg tåle, sier han. (Foto: Marit Hommedal)

Viktig valgfrihet

Tore poengterer at valgfriheten brukerpasset gir gjør hverdagen enklere.

– Om du ikke er fornøyd med en løsning, kan du velge noe annet. Når det gjelder smart-house-løsningene, bruker jeg gjerne teknikere fra hjelpemiddelsentralen hvis de har kapasitet. Brukerpasset gir meg i sum en enklere hjelpemiddelformidling og større valgfrihet. Det setter jeg pris på.

Den erfarne rullestolbrukeren bruker også passet for å forenkle saksgangen ved en eventuell utskifting av rullestolen.

– Oppsummert gir brukerpasset en lettere hverdag og mer fleksibilitet, sier Tore Eugen Hansen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.