Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Torbjørn Røe Isaksen innfelt på et foto av en elbil som står til lading.
FRAMTIDSTRO: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har politisk ansvar for Nav. Han tror det blir mulig å tilby ombygde elbiler for rullestolbrukere og andre grupper av funksjonshemmede i fremtiden. (Foto: Marte Garmann og Colourbox)

Torbjørn tror på en elektrisk framtid

Framtiden er elektrisk også for funksjonshemmede som kjører bil, mener Torbjørn Røe Isaksen, statsråden med ansvar for Nav.

Ivar Kvistum
Publisert 05.03.2021 09:56

Elektriske biler vil gi miljøgevinster og dessuten billigere bilhold for den enkelte.

Men de tekniske løsningene er ikke helt på plass for at Nav allerede i dag kan tilby elbiler til rullestolbrukere og andre funksjonshemmede som trenger ombygde kassebiler.

Det mener arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det grønne skiftet

Han har besvart et skriftlig spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen som ville vite hva statsråden gjør for å sikre at også funksjonshemmede skal kunne velge nullutslippsbiler om de trenger bil fra Nav.

– Også rullestolbrukere må få muligheten til å være med på det grønne skiftet, sa Sakariassen da Handikapnytt omtalte saken for en uke siden.

Les mer: SV: DISKRIMINERENDE MANGEL PÅ UTSLIPPSFRIE NAV-BILER

Ikke nok batterikapasitet

I svaret sitt roser Torbjørn Røe Isaksen Nav for å arbeide aktivt for å ivareta miljøhensyn i anskaffelsene.

– Jeg er tilfreds med at Arbeids- og velferdsetaten jobber aktivt for å kunne tilby flere nullutslippsbiler. Imidlertid må etaten også ta nødvendig hensyn til at bilene som kjøpes inn skal være driftssikre og ivareta brukernes transportbehov, skriver han.

Jeg er tilfreds med at Arbeids- og velferdsetaten jobber aktivt for å kunne tilby flere nullutslippsbiler. Imidlertid må etaten også ta nødvendig hensyn til at bilene som kjøpes inn skal være driftssikre og ivareta brukernes transportbehov

For ennå er det for tidlig, av flere grunner.

– Det er blant annet noe usikkerhet knyttet til batterienes levetid. Spesialutstyret som monteres i bilene er tungt og bruker derfor mye strøm, noe som reduserer elbilenes rekkevidde betraktelig. Erfaringene med standard elbiler uten ombygninger og tilleggsutstyr, er videre at rekkevidden kan bli betydelig redusert vinterstid. Forhold knyttet til parkering og montering av ladepunkt kan også være utfordrende, skriver han.

Men framover regner Isaksen med at dette vil endre seg, og at framtidens biler vil ha mer teknologi og bedre batterikapasitet.

– Dette vil få stor innvirkning på mulighetene for ombygging og installering av nødvendig tilleggsutstyr, skriver han.

Samarbeider med bilbransjen

Nav har et tverrfaglig samarbeidsforum om bil, der billeverandører, bilombyggere, Statens vegvesen, NBF (Norges bilbransjeforbund) og ATL (Autoriserte trafikkskolers landsforbund) deltar. 

– Gjennom denne dialogen forsøker etaten å bidra til at leverandørmarkedet utvikler elektriske biler som kan være egnet for brukerne av gruppe 2-biler, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Gruppe 2-biler er betegnelsen på kassebilene som bygges om for bevegelseshemmede gjennom Nav-systemet.

– Tilbakemeldingene fra leverandørmarkedet så langt er at de i liten grad kan tilby mellomstore elbiler, som dekker behovene til brukerne som trenger gruppe 2-biler. Jeg regner med at mulighetene for å tilby egnede elbiler vil øke i framtiden og at etaten vil legge til rette for økt bruk av elbiler så snart dette er mulig, skriver arbeids- og sosialministeren i svaret.

Les også: OFFENTLIG NULLUTSLIPPSKRAV – MEN FORTSATT FOSSILT FOR RULLESTOLBRUKERE

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.