Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sakariassen bak rattet i en elbil. Stortingsbygningen i bakgrunnen.
KJØR GRØNT: SV-politiker Erik Faret Sakariassen vil at Nav skal gjøre mer for at også funksjonshemmede får kjøre utslippsfritt. Her er han fotografert bak rattet i en elbil. (Foto: Ivar Kvistum)

SV: Diskriminerende mangel på utslippsfrie Nav-biler

– Også rullestolbrukere må få muligheten til å være med på det grønne skiftet, krever stortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen (SV).

Ivar Kvistum
Publisert 26.02.2021 14:17

Handikapnytt har i flere artikler og reportasjer satt søkelyset på hvilke muligheter bilister som trenger spesialtilpassede kjøretøy fra Nav har til å kunne velge elektrisk eller andre nullutslippsløsninger.

Ifølge regjeringens Klimaplan 2030 skal alle personbiler og varebiler som det offentlige kjøper inn, være utslippsfrie fra og med 2022.

Navs bilbudsjett for funksjonshemmede er på nesten 800 millioner kroner i året. En ny anbudskonkurranse er utlyst, men det stilles ikke krav om nullutslipp i de viktigste postene i den nye bilavtalen som skal gjelde fra høsten.

Les mer: OFFENTLIG NULLUTSLIPPSKRAV – MEN FORTSATT FOSSILT FOR RULLESTOLBRUKERE

Grønn diskriminering

Det er ikke bra nok, mener Eirik Faret Sakariassen. Han er vararepresentant på Stortinget for SV fra Rogaland og påpeker det han mener er «grønn diskriminering» av miljøbevisste funksjonshemmede.

«Dagens regelverk for stønad til bilinnkjøp gjennom Nav oppleves diskriminerende for funksjonshemmede som ønsker å kjøpe nullutslippsbil», hevder han i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Isaksen har politisk ansvar for Nav, og SV-representanten vil vite hvaTorbjørn Røe Isaksen vil gjøre «for å legge til rette i Nav for at også personer med funksjonsnedsettelser og bistandsbehov til bilinnkjøp kan velge miljøvennlige transportalternativer?»

Oppdatering 5. mars 2021. Les hva statsråd Torbjørn Røe Isaksen svarer: TROR PÅ EN ELEKTRISK FRAMTID FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Eirik Faret Sakariassen poserer ved bil foran stortinget.

MÅ FÅ VELGE: Det kan ikke bare være diesel som gjelder når funksjonshemmede skal ha bil, mener Eirik Faret Sakariassen. (Foto: Ivar Kvistum)

Diesel som gjelder

I spørsmålet viser han til Handikapnytts konstatering av at det er «diesel som gjelder» om man har behov for bil fra Nav, og at også brukerne selv etterlyser utslippsfrie alternativer.

Les også: SÅ STRØMLINJEFORMET FUNKER ELBIL FOR RULLESTOLBRUKER ADRIAN

– Men vi i SV har også fått innspill fra Elbilforeningen om dette, forklarer Eirik Faret Sakariassen om hvorfor han tar saken opp med statsråden.

– Det er et politisk mål at alle skal være med på det grønne skiftet. Også Nav, sier han.

Muligheten til å velge

– Kan eller skal? Blant rullestolbrukere er jo behov og ønsker like forskjellige som blant bilister flest. Noen vil si at nullutslippsbiler ikke fyller deres behov. Skal de tvinges til å kjøre elektrisk?

– I utgangspunktet mener vi at funksjonshemmede med behov for bil fra Nav skal ha muligheten til å velge selv om de vil kjøre utslippsfritt, svarer Sakariassen.

Funksjonshemmede med behov for bil fra Nav skal ha muligheten til å velge selv om de vil kjøre utslippsfritt

Samtidig minner han om målsetningen om at det bare skal selges nye utslippsfrie biler i Norge fra 2025, og at bilene som det offentlige kjøper inn, skal ha null i utslipp allerede fra neste år.

Han mener at etterspørselen i markedet vil drive fram nye løsninger som gjør at slike biler vil passe for stadig flere.

Universelt utformet lading

Men skal det fungere, må også ladeinfrastrukturen være tilgjengelig.

– Vi må bygge ut lademuligheter i hele landet. At dette skal være universelt utformet, må være like selvfølgelig som i andre deler av samfunnet, sier han.

Eirik Faret Sakariassen erkjenner at det kan være tekniske utfordringer med ombygging av elektriske biler for rullestolbrukere med dagens teknologi, slik både Nav og bilbransjen har forklart til Handikapnytt.

– Men Stortinget fatter også vedtak som kan være vanskelige å gjennomføre. Det er slik vi skaper framgang, sier han.

Svaret fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen foreligger ennå ikke.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.