Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av en Caravelle.
DIESEL 1: VW Caravelle Comfortline fra Harald A. Møller AS er en populær blir i Middel stor bil klassen. Men noen elektriske versjoner er ikke på trappene.

Bilparken i Norge skal bli utslippsfri – men Nav kjører fortsatt fossilt

Trenger du rullestoltilpasset kassebil fra Nav, er det diesel som gjelder. Og slik kommer det til å fortsette en god stund framover – selv om brukerne selv har etterlyst utslippsfrie alternativer.

Bjørn Kollerud
Publisert 06.11.2019 08:31

Nav oppgir at de er opptatt av å ivareta miljøhensyn i sine anskaffelser.

Men den gjeldende rammeavtalen for leveranser av kassebiler i såkalt gruppe 2, altså biler med rullestolheis, byr ikke på noen elektriske alternativer.

Årlig får om lag 600 personer innvilget stønad til gruppe 2-bil fra Nav.

Alle bilene på avtale, slukker tørsten med diesel.

Det gjelder enten man kjører liten, middels, eller stor bil. Riktignok åpnet Nav for for et tilbud på elektrisk bil i posten liten bil i anbudskonkurransen på nåværende avtale, men de fikk ingen tilbud.

Der står saken.

Les også: SÅ STRØMLINJEFORMET FUNKER ELBIL FOR RULLESTOLBRUKER ADRIAN

Leverandørene er ikke klare

Harald A. Møller og Bertel O. Steen – importør av henholdsvis Volkswagen og Mercedes-Benz – er leverandørene som i dag forsyner funksjonshemmede med gruppe 2-biler gjennom Navs rammeavtaler.

Ingen av dem er klare til å slå på strømmen med det aller første:

– Når det gjelder elektriske biler, kommer vi dessverre ikke til å ha noen aktuelle biler i neste avtaleperiode. Første modell som kan være aktuell for dette bruket planlegges lansert i 2022, og det er for tidlig å si noe om i hvilken grad denne kan tilpasses til rullestoltransport, forteller produktsjef Pål Pettersen i Volkswagen Nyttekjøretøy hos Harald A. Møller.

– Det er selvsagt noe vi håper å kunne tilby, men akkurat nå vet vi ikke om disse bilene er egnet til slike tilpasninger. Vi håper at det snart vil bli gjort forsøk på dette i eVito og etter hvert i den kommende eSprinter. Men siden eVito akkurat har kommet og eSprinter ikke har kommet ennå, er det dessverre for tidlig å si noe om dette, sier Markedssjef Andreas Hauger i Bertel O. Steen AS

Bilde av en MB Vito.

DIESEL 2: Mercedes Vito, som leveres av Bertel O. Steen er utfordreren til Caravellen. Leverandøren tilbyr også Sprinter i klassen stor bil. Heller ikke denne leverandøren kan tilby elbiler til Nav i skrivende stund.

Hva nå?

De nåværende avtalen på liten og middels stor bil trådte i kraft i august 2017 og avtalen på stor bil – i praksis Mercedes-Benz Sprinter – trådte i kraft september samme år.

Avtalene ble inngått med mulighet for å forlenge dem én, eller flere ganger i en periode på inntil to år, slik at de totalt sett kan vare i fire år.

I skrivende stund har Nav forlenget avtalene frem til 14.08.2020, og Handikapnytt har i en e-post fått oppgitt at Nav ikke har tatt stilling til om avtalen vil bli forlenget ytterligere ett år.

I så fall skriver vi høsten 2021 før en ny avtale kan være på plass. På det tidspunktet er vi tre år unna det tidspunktet der regjeringen mener at alle nye norske biler skal være nullutslippsbiler.

Lover ingenting

Med den hurtige utviklingen av elektriske motorer også i kassebiler, skulle man to at det vil bli lansert elbil-alternativer for bilister som får innvilget trygdefinansierte kassebiler i kommende avtale. Men det er slett ikke sikkert at Nav vil tilby brukerne å bli med på det grønne skiftet i neste avtaleperiode heller, skal vi tro svarene vi fikk i en e-post fra kontorsjef Christian Lupke i Nav.

– Elbilteknologi gir miljøgevinster og samtidig noen økonomiske gevinster i daglig drift av bilen. Samtidig kan det være noen ulemper og risikoer både for Nav og brukerne, skriver Lupke og gir eksempler:

– Det er usikkert om batteriene har hele 11 års levetid. Og dersom de må erstattes før bilen er 11 år, vil det kunne medføre store kostnader for brukerne.

– Et annet forhold er at spesialutstyret som monteres i bilene er tungt og trekker mye strøm, noe som påvirker elbilenes rekkevidde betydelig. Forhold knyttet til parkering og ladepunkt er også elementer som kan være utfordrende. Fremtidens biler vil ha mer teknologi og batteriene i elektriske biler vil få innvirkning på hvordan elektriske biler kan bygges om.

Spesialutstyret som monteres i bilene er tungt og trekker mye strøm, noe som påvirker elbilenes rekkevidde betydelig.

På spørsmål om Nav er i en dialog med billeverandørene for å se om det er mulig å løse disse problemstillingene, får vi følgende svar:

– Nav er i løpende dialog med leverandørmarkedet om disse utfordringene, blant annet gjennom vårt tverrfaglige samarbeidsforum hvor både billeverandører, bilombyggere, Statens vegvesen, Norges Bilbransjeforbund og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund deltar. Gjennom vår dialog med leverandørmarkedet forsøker vi å utvikle elektriske biler som kan være egnet for våre brukere.

La Nav ta batteriregningen

Seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund sitter det sentrale brukerutvalget i Nav hjelpemidler og tilrettelegging. Hun er kjent med Navs innvendig om batterienes levetid og at det kan bli kostbart å bytte dem ut. Men hun mener dette enkelt kan la seg løse.

– Man kan enkelt og greit fatte vedtak om å skifte ut batterier etter behov når man innvilger stønad til bil. Det blir samme praksis som for elektriske rullestoler. Blir batteriet ødelagt, får man nytt batteri. Da blir brukeren holdt skadeløs.

Tema i brukerutvalget

I det samme brukerutvalget var elbiler et tema for et snaut år siden. Det var Håvard Ravn Ottesen, som representerer Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) som ville vite hva som skal til for at man kan få elektriske biler som hjelpemidler.

Han viste til at leverandørene om kort tid kan levere elektriske varianter av de samme modellene som Nav har på rammeavtale.

Nav redegjorde for innvendingene knyttet til batterilevetid, usikkerhet knyttet til ombygging og montering av elektrisk drevet spesialutstyrt og utfordringer i forbindelse med parkering og montering av ladere. l at Nav

Ifølge referatet fra møtet i november i fjor sa brukerorganisasjonene at Nav må være i forkant. Utviklingen går raskt, og det er viktig at Nav sikrer seg erfaringer med elektriske biler.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.