Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
TØFFE TAK: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski varsler harde budsjettforhandlinger. Partiet stiller flere krav som angår funksjonshemmede direkte. (Foto: Stortinget)

SV med krav om bedre ytelser og universell utforming av skoler

Penger til universell utforming av skoler, styrkede økonomiske ytelser og mer penger til aktivitetshjelpemidler ligger i potten når SV i dag starter forhandlingene med regjeringspartiene om neste års statsbudsjett.

Ivar Kvistum
Publisert 13.11.2023 15:21

I dag startet SV og regjeringspartiene forhandlingene om neste års statsbudsjett, melder NTB.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er avhengig av et samarbeid med SV for å få neste års statsbudsjett i havn.

Da SV la fram sitt eget alternative budsjett i forrige uke, inneholdt det en rekke som partiet ville ha gjennomslag for, flere av dem går direkte på politikk som berører funksjonshemmedes levekår, rettigheter og likestilling.

Universell utforming av skoler

Blant annet vil SV komme i gang med arbeidet for å gjøre skolebygningene universelt utformet. I sitt alternative budsjett vil SV sette av 30 millioner kroner til innføre en rentekompenasjonsordning for universell utforming av skoler, med en låneramme på en milliard kroner.

Dette punktet er et direkte ekko fra regjeringens egen tiltredelseserklæring, der en slik ordning er ført opp for å gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innen 2030 står oppført Men foreløpig har ikke regjeringen lagt fram noe om dette i sine egne budsjettforslag.

«Skolen skal være for alle elever, uansett funksjonsnivå. SV vil få fortgang i arbeidet med å gjøre alle skoler universelt utformet», begrunner partiet i sitt alternative budsjett.

Stanse kutt i grunnstønaden

SV har formulert flere funkispolitiske målsetninger i sitt alternative budsjett. Blant annet vil de bruke 60 millioner kroner på å stanse kutt i grunnstønaden.

Det vil si, regjeringen mener ikke at de kutter. De bare lar være å øke fire av seks av satsene i stønaden uten å prisjustere den.

Dette reagerte SV sterkt på da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram.

– For meg er det uforståelig at en sosialdemokratisk ledet regjering følger i Erna Solbergs fotspor, med usosiale kutt for de som er i en veldig sårbar situasjon og har store ekstra utgifter knyttet til nedsatt funksjonsevne eller sykdom, sa stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Mer til AAP og uføretrygdede

SV vil løfte flere ytelser. Minstesatsen for både uføretrygd og arbeidsavklaringspenger foreslås økt med 7500 kroner fra 1. juli. Fribeløpet for uføretrygdede foreslås økt med 0,4 G til 1 G.

«Økningen i fribeløpet og minsteytelsene, er nødvendige grep i møte med dyrtida», begrunner SV.

De kritiserer samtidig regjeringens budsjettforslag for ikke å gi noen store løft til dem som trenger det mest.

Mer til aktivitetshjelpemidler

I SVs alternative budsjett er det også lagt inn

mer til aktivitetshjelpemidler for voksne, den såkalte Akt26-ordningen.

Til tross for at pengene til ordningen på inneværende års budsjett ikke varte lenger enn til februar, satte ikke regjeringen av mer på neste års budsjett. SV foreslår å legge 25 millioner kroner ekstra inn i ordningen.

SV vil også bruke 50 millioner kroner på å trappe opp den nasjonale TT-ordningen til alle fylker.

Partiet vil også ha 1000 flere plasser for varig tilrettelagt arbeid i 2024.

Tøffe tak

SV finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har varslet tøffe tak og harde krav.

– Det viktigste for oss i forhandlingene er at kjøpekraften til folk må økes og at forskjellene skal ned. Vi må kutte klimagassutslipp og omstille Norge, sa hun til NTB før helgen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.