Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hauglie og Ødegård i samtale i et møterom med pressefolk i bakgrunnen.
BA OM SATSING: Spesialrådgiver Lars Ødegård representerte brukersiden i hjelpemiddelutvalget som anbefalte en satsing på brukerpass-ordningen i rapporten som ble overlevert daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (til venstre). (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Rapport: Brukerpass-ordningen ble bevisst underminert i Nav

Hjelpemiddelsentralene «gjør minst mulig» for å opplyse om ordningen med brukerpass for hjelpemidler, skrev et konsulentfirma i en rapport 2017. Slik er det ikke lenger, mener Nav.

Ivar Kvistum
Publisert 26.08.2020 15:41

Ordningen med brukerpass skal gi erfarne brukere av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede større innflytelse og ansvar for sine egne hjelpemidler (se faktaramme).

Men en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Agenda Kaupang i 2017, hevder at ordningen med brukerpass i hjelpemiddelformidlingen er blitt «underminert» i Nav-systemet siden den ble innført i 2006.

Agenda Kaupangs rapport, ble laget på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet som en ekstern utredning for ekspertutvalget som utredet hjelpemiddelpolitikken for regjeringen.

Ambivalent holdning

Ordningen ble evaluert med positivt resultat to ganger.

«Likevel er det mye som tyder at ordningen i svært liten grad blir satset på», skrev konsulentselskapet i sin rapport.

Dette kunne, ifølge Agenda Kaupangs funn, til en viss grad forklares med at Nav selv har en «ambivalent holdning» til brukerpassordningen.

«I praksis kan det framstå som at brukerpasset er gjenstand for en bevisst underprioritering», skriver konsulentselskapet.

Gjør minst mulig

I intervjuer som Agenda Kaupang gjorde med hjelpesentralene, kom det fram at sentralene hadde ulik praksis når det kommer til brukerpass.

«De fleste hjelpemiddelsentralene gir inntrykk av at de gjør minst mulig for å opplyse om eller utbre ordningen», heter det i rapporten fra 2017.

Et argument som flere ved hjelpemiddelsentralene trakk fram, er at Navs egne tjenester har blitt så gode at brukerpasset ikke lenger er nødvendig.

Bekreftet brukernes inntrykk

Også brukerorganisasjonene satt med inntrykk av at ordningen ble underminert, ifølge rapporten.

Handikapforbundets spesialrådgiver Lars Ødegård representerte brukersiden i hjelpemiddelutvalget, det såkalte Hervik-utvalget, som fikk Agenda Kaupangs rapport på bordet.

Han sier den bidro til å overbevise utvalget om at brukersiden hele tiden hadde hatt rett i sin beskrivelse av Navs holdning og praksis når det gjelder brukerpasset.

– Da det ble så solid bekreftet at den var underminert, slik vi sa, så tok hele utvalget det innover seg og løftet fram forslaget om å styrke brukerpasset. Alle innså den positive effekten av ordningen, sier Lars Ødegård til Handikapnytt.

Brukerpass
  • Brukerpass skal gi den enkelte mer styring og større innflytelse over egne hjelpemidler.
  • Du får fullmakt til selv å velge samarbeidspartner når du skal prøve ut, bytte, reparere eller bestille service på hjelpemidlene du trenger.
  • Du kan selv ta direkte kontakt med Nav hjelpemiddelsentral eller med et leverandørfirma. Du kan bestille produkter fra hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning selv, og du kan benytte fagpersoner som rådgivere for å komme fram til de riktige løsningene.
  • Målgruppen for brukerpasset er alle erfarne hjelpemiddelbrukere som har godt innsikt i egne behov.

Holdningene har endret seg

Direktør Liv Welde Johansen i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging mener det som siden har skjedd for å revitalisere brukerpasset, også har ført til endrede og mer positive holdninger i formidlingssystemet.

Høsten 2018 satte Nav i gang et prosjekt der det kortsiktige perspektivet var at alle hjelpemiddelsentralene ble bedt om umiddelbart å følge opp anmodningsvedtak fra Stortinget og informere mer aktivt om ordningen, forklarer hun.

Det langsiktige arbeidet handlet om å videreutvikle og forbedre ordningen, og det førte til nytt materiell som ble lansert i februar 2020.

– Alle hjelpemiddelsentralene, og lokale brukerutvalg, har vært involvert i prosessen, og vårt inntrykk er at holdninger som ble avdekket i rapporten til Agenda Kaupang ikke lenger er rådende, uttaler Liv Welde Johansen til Handikapnytt.

Etterlyste tall

Etter anbefalinger fra både Agenda Kaupang og hjelpemiddelutvalget vedtok Stortinget at ordningen med brukerpass skal styrkes.

Men i forrige uke etterlyste stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) konkrete resultater av dette vedtaket i et spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les mer: ETTERLYSER SATSINGEN PÅ BRUKERPASS FOR HJELPEMIDDELBRUKERE

Statsråden kunne ikke svare på hvor mange flere hjelpemiddelbrukere som har fått brukerpass siden Stortinget vedtok at ordningen skal styrkes og satses på i 2018.

Årsaken var at Nav tidligere ikke registrerte brukerpassene på en slik måte at de lar seg gjenfinne i statistikkverktøyene.

Les mer: – BRUKERPASS-ORDNINGEN ER BRA FOR BÅDE NAV OG FOR BRUKERNE

Tabell som viser utviklingen i antallet brukerpass fra 0 i 2005 til ca. 1600 i 2016.

UTVIKLING: Tabellen fra Agenda Kaupangs rapport viser utviklingen i antall personer med brukerpass fram til 2016. (Faksimile fra rapporten)

Svak vekst

Men i Agenda Kaupangs rapport fra 2017 finnes det tall som tyder på at økningen i antall brukerpass i hjelpemiddelformidlingen har vært svært moderat siden Stortinget fattet sitt vedtak.

Ifølge rapporten var det i 2016 cirka 1600 hjelpemiddelbrukere med brukerpass. I dag, er det cirka 2000 personer som har brukerpass, ifølge opplysninger som hjelpemiddeldirektør Liv Welde Johansen ga til Handikapnytt tidligere denne uken.

Hvis dette stemmer, har det altså vært en økning på 400 brukerpass fra 2016 til i dag – 100 flere i året i gjennomsnitt.

Ifølge hjelpemiddelutvalgets egen rapport var det i 2015 var det om lag 173 000 personer som mottok enten et nytt hjelpemiddel, service eller rådgivning fra hjelpemiddelsentralen. Dersom 1600 av dem hadde brukerpass, utgjorde de 0,9 prosent av totalen.

Direktør for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen understreker igjen at det er stor usikkerhet knyttet til tall grunnet svakheter i registreringen av brukerpass. Det er derfor uvisst om økningen er større eller mindre enn det tallene fra Agenda Kaupang kan tyde på.

Men:

– Det er sannsynlig at det har vært en reell økning i perioden 2016 til 2019, påpeker hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.