Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detalbilde av elbil som står til lading.
STRØM AV TILSKUDD: SV ønsket å doble tilskuddet til bil for funksjonshemmede som vil kjøre elbil. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

SV vil gi dobbelt tilskudd til funksjonshemmede som velger elbil

Funksjonshemmede som kjøper bil med støtte fra Nav, bør få dobbelt tilskudd dersom de velger et utslippsfritt alternativ. Det foreslår SV, men flertallet på Stortinget sier nei.

Av Ivar Kvistum
Publisert 03.05.2021 16:57

SV ønsker at funksjonshemmede som har behov for bilstønad fra Nav, skal få mulighet til å kjøre utslippsfritt.

Partiet fremmet et forslag om at funksjonshemmede som får tilskudd til bil i gruppe 1 – som er vanlige personbiler – skal få dobbelt tilskudd dersom de velger en elbil eller et annet utslippsfritt alternativ.

Full sats for tilskudd til en bil i gruppe 1 er 160 507 kroner. Det betyr at en person som velger en elbil, dermed får et tilskudd på over 320 000 kroner.

Videre ønsker SV at det skal stilles miljøkrav i Nav om at leverandører av gruppe 2-biler (ombygde kassebiler primært for rullestolbrukere) skal tilby nullutslippsbiler.

Allerede subsidiert

SVs forslag fikk tommelen ned fra de andre partiene da det kom til behandling i Stortinget mandag, selv om alle understreker støtte til intensjonen, nemlig å gi funksjonshemmede mulighet til å delta i det grønne skiftet.

I et brev til transportkomiteen advarer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mot å doble tilskuddet for funksjonshemmede som kjøper elbil.

Han viser til at dette i realiteten er vanlige bilkjøpere som velger ut fra egne behov, ønsker og ikke minst: økonomi.

– For enkelte brukere vil ikke en elbil kunne imøtekomme behovene de har, skriver Isaksen.

Under komitebehandlingen i forrige uke påpekte Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti at elbiler allerede er et prisgunstig alternativ på grunn av at staten har «bidratt med betydelige subsidier ved å gi elbiler avgiftsfritak».

Bilstønad
  • Navs bilstønadsordning er delt i to. Gruppe 1-biler er vanlige personbiler som den enkelte får et tilskudd for å kjøpe selv. Du må ha behov for bil i forbindelse med arbeid eller utdanning for å komme inn under denne stønadsordningen.
  • Gruppe 2-biler er ombygde kassebiler i første rekke beregnet på rullestolbrukere. Disse anskaffes direkte av Nav gjennom rammeavtaler med et utvalg leverandører.

Forskjellsbehandling

Saksordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) påpekte under stortingsbehandlingen mandag at forslaget innebærer at funksjonshemmede ville blitt forskjellsbehandlet.

– Med dette forslaget vil forslagsstiller bestemme hva slags biler mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha. Kravet om nullutslippsbiler skal innføres tidligere for dem enn for andre, sa hun.

Med dette forslaget vil forslagsstiller bestemme hva slags biler mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha.

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale sa:

– Intensjonen er god, men vi vil løse de viktigste utfordringene for folk først. Og det første problemet mange møter, er at det de ikke får rask nok tilgang til bil gjennom dagens systemer. Det andre poenget vårt er at det må være brukernes behov som må være avgjørende for hva slags bil man ender opp med.

Oppfylle transportbehov

Når det gjelder biler i gruppe 2, støtter flertallet i komiteen seg på vurderingen fra Torbjørn Røe Isaksen om at det ikke er nok nullutslippsbiler på markedet som kan oppfylle transportbehovet til rullestolbrukere som trenger ombygging og sekstrautstyr.

Men dette mener SV ikke nødvendigvis stemmer, og viser til at Elbilforeningen har tilbakevist mange av argumentene. Det finnes allerede flere elektriske varebiler og flerbruksbiler med inntil 330 kilometer rekkevidde.

Dette hadde vært et viktig forslag for å gjøre det litt enklere for folk med funksjonsnedsettelser å kunne ta miljøvennlige valg.

SVs representant i transportkomiteen, Arne Nævra, beklager utfallet av saken:

– Dette hadde vært et viktig forslag for å gjøre det litt enklere for folk med funksjonsnedsettelser å kunne ta miljøvennlige valg. Det er ikke sånn at mennesker med behov for bil gjennom Nav er mindre opptatt av miljø enn andre, skriver han i en e-post til Handikapnytt.

– Vi er naturligvis skuffet over at det ikke ble gjennomslag nå, men SV vil selvfølgelig kjempe for at en ny regjering til høsten skal gå inn for å gjøre noe med saken, legger han til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.