Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

bilde av ferge som legger til kai.
RABATT-DEBATT: Etter en «inngående debatt» kom sentralstyret i Norges Handikapforbund fram til at organisasjonen fortsatt vil kjempe for bedre rabattordninger for funksjonshemmede på fergene. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Handikapforbundet vil kjempe videre for å få fergerabatten tilbake

Tidligere i år mistet funksjonshemmede med trygdebil rabatten på fergebilletter. Nå krever Handikapforbundet at ordningen kommer på plass igjen.

Ivar Kvistum
Publisert 13.12.2018 15:37

Tidligere fikk du 50 prosent rabatt på fergebilletter om du kjørte bil som var finansiert med støtte fra Nav.

Men fra 1. mars i år forsvant denne ordningen, og funksjonshemmede med trygdebil må betale det samme som alle andre bilister.

Denne omleggingen ble innført uten at Norges Handikapforbund rakk å reagere eller protestere. Saken gikk under radaren fordi endringen lå gjemt i en sak om det nye «riksregulativet for fergetakster» fra Statens vegvesen.

Les mer her: FULL PRIS PÅ FERGENE – OGSÅ FOR TRYGDEBIL

Prinsipper og lommebok

Men Handikapforbundets region på det fergetette Nord-Vestlandet mener det ikke går an å gi seg uten kamp om en sak som de mener både handler om prinsipper og om medlemmenes lommebok.

Derfor fremmet NHF Nord-Vest en sak for organisasjonens sentralstyre der de ber om at Handikapforbundet tar opp hansken og fortsetter å slåss for fergerabatten.

– De siste årene har vi sett at ordning etter ordning er blitt plukket vekk eller svekket. Det går ut over både likestilling og om levekår, sier Per Einar Honstad, regionleder i NHF Nord-Vest og medlem i organisasjonens sentralstyre.

Portrettfoto av Einar Honstad

FOR DYRT: Regionleder Per Einar Honstad i NHF Nord-Vest mener det krever for stort utlegg å bli med i den gjenværende rabattordningen på ferger. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kan ikke reise kollektivt

I innstillingen fra generalsekretæren ble sentralstyret anbefalt å avvise forslaget fra NHF Nord-Vest. Begrunnelsen var at det er riktigere i et likestillingsperspektiv å arbeide for å øke trygder og stønader til et akseptabelt nivå.

På sentralstyrets møte ble det ifølge protokollen en «inngående diskusjon», som munnet ut i et vedtak om å «jobbe for redusert pris på fergekort/ferge for funksjonshemmede som kompensasjon for at det ikke foreligger universelt utformede kollektive løsninger. Vi vil samtidig jobbe for å legge ekstra trykk på myndighetene for at løsningene i kollektivtransporten må bli universelt utformet».

Per Einar Honstad er tilfreds med utfallet av behandlingen i sentralstyret.

– Det vesentlige likestillingspoenget i denne sammenhengen er å være likestilt med andre trafikanter som kan velge å ta bussen. En rullestolbruker må derimot kjøre bil fordi bussene ikke er tilgjengelige. Så lenge vi ikke kan velge et billigere alternativ, er det likestilling at vi får rabatt, sier han.

Personsensitivt problem

Bakgrunnen for at rabatten for at rabatten til trygdebiler forsvant, er at fergebillettene skal over på Autopass-systemet, altså at man betaler direkte med bompengebrikken i frontruta når man kjører om bord på fergen.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk spørsmål om saken i Stortinget, og svarte at det vil være for krevende å ivareta personvernet om man skal legge informasjon fra Nav inn i Autopass-systemet, noe som vil være nødvendig for å identifisere trygdefinansierte biler ved betaling.

Han viste dessuten til at det fortsatt er mulig å oppnå samme rabatt som før, dersom man tegner en rabattavtale med innbetalt forhåndsbeløp. Beløpet er 3400 kroner.

En tredel av trygda

Men Per Einar Honstad mener inngangsbilletten i denne ordningen er for høy.

– Vi må finne en løsning som gjør at det ikke blir for økonomisk belastende å få del i rabattordningen. Om det koster deg nesten en tredel av en månedlig trygdeutbetaling å kjøpe fergebilletter på forskudd, er sjansen stor for at du ikke gjør det, sier han.

Om det koster deg nesten en tredel av en månedlig trygdeutbetaling å kjøpe fergebilletter på forskudd, er sjansen stor for at du ikke gjør det.

Regionstyret i NHF Nord-Vest foreslo derfor at man funksjonshemmede bare må forhåndsbetale 1200 kroner for å få 50 prosent rabatt.

– Det må være faste kriterier for å bli omfattet av en slik ordning. Det kan enten knyttes til bilen, som den gamle ordningen, eller til parkeringsbevis for forflytningshemmede. I sistnevnte tilfelle vil det så klart gjelde langt flere enn for dem som har Nav-finansierte biler. Her har vi egentlig ikke tatt stilling, sier Honstad.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.