Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Arne Lein er forbundsleder i Norges Handikapforbund. (Foto: Geir Dokken)
Arne Lein er forbundsleder i Norges Handikapforbund. (Foto: Geir Dokken)

– Stortinget tar for lett på våre menneskerettigheter

DEBATT: Daglig krenkes funksjonshemmedes menneskerettigheter, også i Norge. Og Stortinget sender et tydelig signal om at det ikke er så nøye, skriver Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Av Arne Lein
Publisert 15.03.2017 10:12

Like før jul i fjor sa flertallet i Stortinget nei til å gi personer med nedsatt funksjonsevne rett til å klage til FN.

Spørsmålet var om Norge skulle undertegne en frivillig tilleggsprotokoll i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, den som forkortes CRPD.

De siste signalene som er gitt fra regjeringen, er at Norge heller ikke kommer til å ta CRPD inn i menneskerettighetsloven.

Om denne FN-konvensjonen hadde blitt tatt inn der, ville CRPD fått forrang i forhold til annen norsk lovgivning.

Tragisk prioritering

Det er flere FN-konvensjoner som er tatt inn i menneskerettighetsloven. Hensikten er å markere at menneskerettighetene står over norsk lov.

Det er en viktig markering at menneskerettigheter er prinsipper som Norge ikke skal bryte; norsk lov må tolkes og praktiseres i henhold til menneskerettighetene.

Det er en tragisk politisk prioritering når CRPD ikke blir skrevet inn i den samme menneskerettighetsloven. Signalet er: Det er ikke så farlig med personer som har nedsatt funksjonsevne.

Daglig erfarer vi at personer med nedsatt funksjonsevne blir behandlet annerledes enn andre. Spørsmål om skolegang, boligsituasjon og arbeidslivsdeltagelse er annerledes for personer med nedsatt funksjonsevne enn hva situasjonen er for andre.

Vi kan rett og slett ikke akseptere at våre rettigheter ikke forankres i norsk lov!

Handikapforbundet kan ikke akseptere denne forskjellsbehandlingen, verken i det daglige praktiske liv eller når det gjelder beskyttelsen vi har gjennom menneskerettighetene.

Nettopp fordi vi opplever denne annerledesheten, er det avgjørende at vi får minst samme beskyttelse mot brudd på likestilling og rettigheter som andre. Vi kan rett og slett ikke akseptere at våre rettigheter ikke forankres i norsk lov!

Samme beskyttelse som andre

Til sommeren er det landsmøte i Norges Handikapforbund. Da skal organisasjonen peke ut den videre vegen for framtiden.

Handikapforbundet har vært gjennom en prosess som har stilte spørsmål om hva som blir viktig i tiden framover og hva vi skal kjempe for.

Jeg håper at landsmøtet vil peke på og løfte fram viktigheten av at organisasjonen ikke gir seg før vi har samme beskyttelse som andre med hensyn til brudd på menneskerettighetene.

Rettigheter omsettes i lokale miljøer, i kommunal praksis og gjennom nasjonal lovgivning som gir hver borger i dette samfunnet samme rett til beskyttelse for mulige brudd på grunnleggende menneskeretter, helt uavhengig av funksjonsnivå eller evner.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Arkivfoto fra Stolthetsparaden i 2012, i det opptoget passerer forbi Stortinget.

Arkivfoto fra Stolthetsparaden i 2012, i det opptoget passerer forbi Stortinget. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Vi kunne håpe at en egen konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne var unødvendig. Realitetene viser at den er helt nødvendig.

Ikke bare fordi funksjonshemmede har svakere rettigheter enn andre i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Også fordi denne beskyttelsen er like nødvendig og aktuell i vårt eget land – det beste av verdens land å bo i.

Vi forventer at regjeringen forstår dette, at de innser nødvendigheten av å få CRPD inn i menneskerettighetsloven og gir funksjonshemmede samme rettsbeskyttelse som enhver annen borger i samfunnet.

Vi gir oss ikke før dette er på plass.

Arne Lein er forbundsleder i Norges Handikapforbund. Dette innlegget ble først publisert i Handikapnytts utgave 01/17.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.