Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Oskar Eikeseth.
SPEILVENDTE STANDPUNKTER: Oskar Eikeseth spør seg hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre har motsatte standpunkter til rusreformen og inkorporering av funksjonshemmedes menneskerettigheter. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

To ofre for det politiske spillet

MENINGER: Høyre mener funksjonshemmede ikke vet sitt eget beste. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener det samme om mennesker med rusproblemer. I begge tilfeller handler det om å se at alle mennesker er like mye verdt, skriver Oskar Eikeseth i dette innlegget.

Ivar Kvistum
Publisert 10.06.2021 07:55

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Denne våren er det to politiske saker som jeg har lagt merke til: Inkorporering av FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og regjeringens rusreform, som vil avkriminalisere enkelte rusmidler for å kunne gi rusavhengige helsehjelp.

Begge sakene har flere likheter enn man skulle tro. Den mest tragiske er at ingen av dem fikk flertall i Stortinget.

Dypest sett handler disse to sakene om mye av det samme: Å se mennesker som like mye verdt. Og å gi slipp på gamle antagelser og gå inn i noe nytt og litt ukjent.

Mens Høyre argumenterer med at det beste for funksjonshemmede er at de ikke har sine rettigheter i loven slik som kvinner og barn, argumenterer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med at det beste for rusmisbrukerne er at man straffer dem.

Mens Høyre argumenterer med at det beste for funksjonshemmede er at de ikke har sine rettigheter i loven slik som kvinner og barn, argumenterer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med at det beste for rusmisbrukerne er at man straffer dem.

Alle tre som en slags godhetens formidlere, hvor de som har skoa på, og de som jobber innenfor fagfeltet, egentlig ikke vet sitt eget beste.

La oss tenke oss om det var snakk om å inkorporere en konvensjon om skeives rettigheter, eller kvinnekonvensjonen selv. Eller om rusreformen var en reform som fjernet staff på selvskading eller forsøk på å ta sitt eget liv.

Hva ville utfallet da blitt?

Paradokset er at partiene nærmest bytter side i disse sakene. Samtidig sitter de og hakker på hverandre med politiske angrep med den største overbevisning at nettopp de selv har rett. Som om det er alle andre – eksperter, brukere osv. – som ikke har skjønt poenget.

Hvorfor er det slik? Jeg tror svaret ligger i at partipolitikken først og fremst handler om politisk spill og ikke de faktiske sakene eller prinsippene.

Det politiske spillet kan forekomme på bakgrunn av flere ting. Det kan være interne forhold i partiet, redsel for å fremstå vinglete eller ønske om å nå ut til spesielle velgergrupper. Uten at jeg er noe ekspert på dette.

Men denne måten å drive politikk på burde bekymre flere, spesielt i Høyre og Ap. Det kan skape større politikerforakt. Noe som på lang sikt kan svekke demokratiet og tilliten i samfunnet. Spesielt vil disse partiene selv bli hardt straffet, den trenden ser vi allerede komme.

Faktum at vi går inn i valgkampen ikke bare med to, men med tre reelle statsministerkandidater er et av disse trekkene. Skrekkeksempelet er USA, som fortsatt har dype problemer etter Trump og stormingen av kongressen tidligere i år. Heldigvis er vi lang unna det i Norge per i dag.

Jeg er glad jeg ikke er Ap sin ruspolitiske eller Høyres handikappolitiske talsperson denne sommeren. Det kan fort bli mye å tenke på, gjennom varme, lyse sommernetter. På den andre siden handler jo politikk om å prioritere. Og man kan vel ikke gjøre alle til lags, kan man vel?

Oskar Eikeseth
Student

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.