Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anniken Hauglie.
VIL EVALUERE: Anniken Hauglie sier hun vil be om at ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne blir evaluert. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Tomt for penger – men Hauglie lover ikke mer til aktivitetshjelpemidler

Søknader stoppes fordi årets pott allerede er brukt opp. Men arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lover ikke mer penger til ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Av Ivar Kvistum
Publisert 27.09.2018 10:30

Aktivitetshjelpemidler er for eksempel sitski, håndsykler og annet utstyr som skal gjøre det mulig for å funksjonshemmede å holde seg i aktivitet.

Tidligere var det bare barn og unge under 26 år som kunne låne slike hjelpemidler gjennom hjelpemiddelsentralen. Voksne måtte betale utstyret sitt selv.

Men i 2014 ble det innført en ordning om at også voksne kan få støtte til slike hjelpemidler fra Nav.

Men til forskjell fra øvrig er det satt av et fast årlig beløp til ordningen.

I år er denne potten på 49 millioner kroner, og til forskjell fra tidligere år er pengene i ferd med å bli brukt opp før året er omme.

I august kunngjorde derfor Nav at alle søknader vil bli stilt i bero og ingen flere vedtak blir fattet. Brukerne får beskjed om å søke igjen neste år.

Les mer her: FULL STANS FOR NYE AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL VOKSNE

Da det ble kjent at det er slutt på pengene, stilte stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne.

For tidlig å si

«Kva vil statsråden gjere for å sikre at alle brukarar får nødvendige hjelpemiddel?» spurte Storehaug.

Anniken Hauglie, som er statsråden med det øverste ansvaret for Nav og hjelpemiddelformidlingen, lover ikke mer penger – verken i år eller over statsbudsjettet til neste år.

Hun svarer:

«Min vurdering er at det likevel er for tidleg å seie kva som er det rette nivået på løyvinga over tid, sidan ordninga framleis er relativt ny.»

Skal evaluere

I stedet vil hun be om at ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne blir evaluert.

«Ei evaluering vil mellom anna kunne gi svar på kva som vil være det faste utgiftsnivået for ordninga og korleis ordninga kan innrettast til beste for målgruppa.»

I denne evalueringen vil hun ha dialog med brukerorganisasjonene, påpeker statsråden.

Ordningen er bedre kjent

Anniken Hauglie mener den økende etterspørselen etter aktivitetshjelpemidler kan skyldes at ordningen er blitt bedre kjent i målgruppen.

Derfor har det tatt tid før etterspørselen etter hjelpemidlene har nådd det nivået som var forventet da ordningen ble innført.

I svaret viser Hauglie til at ordningen er rammestyrt. Det innebærer at brukere kan få avslag når pengene er brukt opp, for så å bli henvist til å søke igjen neste år.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Husk å velge kategorien «Kjøp og betal» i Vipps.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.