Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av bena til en kvinne som løper på en tredemølle på et treningsstudio.
HER FÅR FØRERHUNDEN VÆRE: Kvinnen fikk medhold i klagen på at førerhunden hennes ble nektet adgang på treningssenteret. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB)

Treningssenter nektet førerhund adgang – skyldte på allergi

Spenst Norge AS er felt i Diskrimineringsnemnda for å nekte en kvinne å ha med førerhunden på trening.

Ivar Kvistum
Publisert 14.03.2023 11:35

At det kan finnes kunder med allergi er ikke en god nok grunn til å nekte synshemmede adgang med førerhund.

Det fastslår Diskrimineringsnemnda i en nylig avgjørelse der en kvinne klagde inn treningskjeden Spenst Norge AS.

Kvinnen som er blind og sterkt hørselshemmet, begynte på et av kjedens treningssentre allerede i 2013. Men etter tre måneder ble hun kontaktet av daglig leder som sa at hun ikke kunne ha med hunden inn.

Dermed avsluttet hun medlemskapet sitt.

Allergiske mot hund

Våren 2021 tok hun igjen kontakt med senteret fordi hun ønsket å delta i et opplegg som senteret arrangerer i samarbeid med et lokalt idrettslag.

Hun skrev en e-post til senterlederen der hun forklarte at hun kan trene selvstendig etter at hunden er lært opp til å ledsage fra apparat til apparat.

Svaret var negativt. Daglig leder viste til at «førerhund byr på en del utfordringer i forhold til de som er allergiske mot hund».

Henvist til annet senter

Etter korrespondanse fram og tilbake ble det funnet en løsning der kvinnen fikk anledning til å ha med hunden på et mindre, ubemannet senter som kjeden driver i samme by.

Men dette fungerte dårlig, fordi det ikke var noen til stede som kunne hjelpe henne med berøringsskjermene på tredemøllene. Også andre apparater på dette senteret passet henne dårlig.

I klagen til Diskrimineringsnemnda hevdet hun at også dette innebar diskriminering av henne som funksjonshemmet.

Førerhunder har adgang overalt

Diskrimineringsnemndas enstemmige konklusjon er at senterets førerhund-nekt er ulovlig diskriminering, ved at den innebærer at klageren ikke får trent ved senteret.

Nemnda konstaterer at førerhunder i utgangspunktet har ubetinget adgang overalt i samfunnet, nettopp fordi de er et nødvendig hjelpemiddel.

Å vise til allergi holder ikke som begrunnelse for å forsvare førerhund-nekten, mener nemnda, som viser til en avgjørelse i en tilsvarende sak der de uttaler:

«Selv om hensynet til allergikere i utgangspunktet kan være et saklig formål, er nemndas vurdering at dette ikke kan gjelde på bekostning av rettighetene til personer med synshemming.»

Lov å være ubemannet

Derimot gir ikke nemnda henne medhold i påstanden om at utvalget av apparater og manglende betjening ved det andre senteret innebærer ulovlig diskriminering. Nemnda uttaler:

«Treningssenteret har ikke noen plikt til å legge forholdene til rette på en optimal måte for alle grupper med særlige behov. Nemnda mener også at det er adgang til å ha ubetjente treningssentre, selv om dette medfører at det da ikke vil være ansatte til stede som kan bistå personer med funksjonsnedsettelse med å finne frem til hensiktsmessige treningsapparater.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.