Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde fra sykehjemskorridor.
UEGNET FOR BARN: En samlet helse- og omsorgskomite på Stortinget går inn for at det skal bli forbudt å plassere barn på sykehjem. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Trosser Høie og krever lovforbud mot barn på sykehjem

En enstemmig helse- og omsorgskomite på Stortinget går inn for at det må bli forbudt å bosette funksjonshemmede barn på sykehjem, på tross av helseministerens advarsel.

Ivar Kvistum
Publisert 21.02.2018 10:50

Det var stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad fra KrF og Nicholas Wilkinson fra SV som sammen hadde fremmet et forslag som skal få slutt på at barn havner på sykehjem.

Blant forslagene var å gjøre denne praksisen ulovlig.

Les mer om forslaget her: KREVER LOVFORBUD MOT BARN PÅ SYKEHJEM

Enstemmig krav

Og dette har hele komiteen sluttet seg til, gjennom følgende enstemmige tilråding:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lov- og/eller forskriftsendring for å sikre at kommuner ikke kan bosette barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.»

Komiteen stiller seg også enstemmig bak å be regjeringen «umiddelbart klargjøre for kommunene at praksisen med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnets beste, er i strid med Stortingets intensjon og må opphøre.»

Trosser helseministeren

Med dette vedtaket trosser komiteen helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). I et brev i desember i fjor advarte han Stortinget mot å fatte et slikt vedtak som komiteen nå anbefaler at man gjør.

«Av hensyn til kommunenes mulighet til å kunne se de ulike tjenestene i sammenheng bør staten være forsiktig å gjennom lov pålegge kommunene å løse en oppgave på en bestemt måte», skriver Høie.

Han viser til at kommunene allerede i dag strekker seg langt for å hindre at unge plasseres i sykehjem i strid med den unges eller pårørendes ønske.

Har ikke nådd målet

Tålmodigheten er slutt for helse- og omsorgspolitikerne på Stortinget. Komiteen viser til at målet om å få unge ut av sykehjem har stått ved lag i to tiår, men uten at målet er nådd.

Derfor er det nødvendig at regjeringen «vurderer egnede tiltak som effektivt kan forhindre at yngre må bo på sykehjem, og i særdeleshet barn».

Ikke gode nok boliger

Det er ikke bare alminnelige sykehjem, beregnet for eldre, pleietrengende personer, som komiteen mener er uegnet for barn.

Politikerne peker også på at Helsetilsynet har funnet alvorlige mangler ved andre tilrettelagte boliger, noe som særlig begrenser mulighetene for barn i rullestol til å delta i aktiviteter med andre.

«Også i dag bygges og velges boligløsninger som på flere måter ikke oppfyller anbefalingene. Komiteen mener kommunene har et ansvar for å gi barn og unge gode bo-, helse- og oppvekstforhold», heter det i innstillingen.

Innstillingen fra komiteen er forventet å bli behandlet i Stortinget 27. februar.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.