Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av ung kvinne som sitter ved et flyttelass med husnøkler i hendene.
BOLIGPROBLEMER: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) krever løsninger som sikrer at unge uføretrygdede får tilgang på bostøtte. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Unge uføre taper mulighet til bostøtte

STATSBUDSJETTET: Unge uføre med svak økonomi rammes av regjeringens politikk for bostøtten, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Av Ivar Kvistum
Publisert 10.10.2018 14:28

– Vi må raskt få på plass en permanent løsning som sikrer at flere uføre får bostøtte, sier generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann, i en pressemelding.

Hun er også styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Buschmann er skuffet over at regjeringen la fram et forslag til statsbudsjett som fortsatt fører til at mange uføre med svært vanskelig økonomi ikke får tilgang til bostøtte.

Særlig gjelder dette unge.

Det reelle inntektstapet ved å falle ut av bostøtteordningen er 2000–3000 kroner i måneden.

Går ut over unge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i sitt budsjettframlegg at «bostøtten er et effektivt virkemiddel for å hjelpe dem som trenger det mest.»

Regjeringen foreslår å øke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner kroner.

I tillegg foreslås det at kompensasjonsordningen for uføre som hadde bostøtte før uførereformen i 2015, gjøres varig.

– Dette er bra for dem som får en permanent løsning, men det hjelper ikke nye uføre. Spesielt går det ut over unge, uttaler generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO i en pressemelding.

Dette er bra for dem som får en permanent løsning, men det hjelper ikke nye uføre. Spesielt går det ut over unge.

Hun er kritisk til at denne ordningen ikke omfatter dem som er blitt uføretrygdet etter 2015.

Krever permanent ordning

Uførereformen er årsaken til at mange mistet retten til bostøtte. Reformen innebar nemlig at uføretrygdede fikk høyere brutto inntekt, men samtidig som de betaler mer i skatt.

Og det er bruttoinntekten som avgjør om du har rett til bostøtte.

Mange uføretrygdede mistet dermed denne retten, fordi de formelt kom over inntektsgrensen. Ifølge tall fra CP-foreningen har antall uføre som får bostøtte, falt med 23 700 personer.

Ikke fordi færre har behov for støtte, men fordi inntektsgrensene er skjerpet.

– Uførereformen innebar en stor endring som viste seg å få svært negative og utilsiktede konsekvenser for bostøtten til uføre, uttaler Eva Buschmann.

FFO krever at det etableres en permanent ordning med egne inntektsgrenser for uføre med bostøtte. Spesielt haster det å få vedtatt en egen bostøtteordning for unge uføre, mener organisasjonen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.