Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anna Bjørshol.
FORTSATT PÅDRIVER: Anna Bjørshol er avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (Foto: Nyebilder.no)

Universell utforming er fortsatt i fokus

MENINGER: Deltasenteret ble lagt ned som en egen enhet fordi fagområdet universell utforming skal være tettere integrert med likestilling og inkludering, skriver avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.

Av Handikapnytt
Publisert 30.10.2018 06:00

Arne Lein i Norges Handikapforbund skriver i et innlegg på Handikapnytt.no at «Universell utforming kommer ikke av seg selv».

Lein viser til at Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) er lagt ned som egen enhet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Han uttrykker bekymring for videre framdrift, og at det er viktig at offentlige myndigheter holder tak i arbeidet med universell utforming.

Les Arne Leins innlegg her: UNIVERSELL UTFORMING KOMMER IKKE AV SEG SELV

Det er bra at interesseorganisasjonene er oppmerksomme på at arbeidet med universell utforming fra statens side opprettholdes.

Organisasjonene er viktige i arbeidet med universell utforming, og bidrar til å sikre fremdrift på feltet.

Bufdir er enig i at det er svært viktig å fortsette arbeidet med universell utforming, og at staten må ha nødvendige virkemidler for å stimulere og motivere til å skape et godt samfunn der alle mennesker kan delta.

Fagområdet universell utforming har vært i stor utvikling de 25 årene området har vært på den offentlige agendaen.

Deltasenterets rolle ved etableringen som en nyskapende pådriverfunksjon har endret seg fordi arbeidet med universell utforming nå har blitt mer integrert i de ulike sektorene.

Dette var også målet med opprettelsen av senteret. Det er viktig at alle relevante sektorer har med UU-perspektivet i sitt videre arbeid og at dette ikke skal kreve en formalisert ekstern pådriver.

Det må være en selvfølge.

1 .september i år ble navnet Deltasenteret formelt avviklet. Dette er resultat av en lang prosess hvor senteret har gått fra å kun være administrativt plassert i Bufdir, til å være en integrert del av direktoratets helhetlige arbeid med likestilling og inkludering.

Fagområdet universell utforming er nå plassert i avdeling for likestilling og universell utforming. Vi tror dette er en styrke og at arbeidet med universell utforming gjennom dette vil bli tydeligere.

Fagområdet universell utforming er nå plassert i avdeling for likestilling og universell utforming. Vi tror dette er en styrke og at arbeidet med universell utforming gjennom dette vil bli tydeligere.

Gjennom den nye avdelingen vil vi jobbe helhetlig for likestilling, inkludering og universell utforming.

Bufdir kommer fortsatt til å arbeide med universell utforming gjennom de mange ulike nettverkene vi driver.

Og vi vil lage møteplasser for universell utforming, stimulere til innovasjon på området gjennom tilskudd, bidra med informasjon og være pådriver for universell utforming også i framtiden.

Vi er enige med Norges Handikapforbund at universell utforming krever systematisk og langsiktig arbeid.

For nei – det kommer ikke av seg selv.

Anna Bjørshol
Avdelingsdirektør Likestilling og universell utforming i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.