Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av resepsjonsdisken med nedsenket felt og krykkeholder.
FJERNE BARRIERENE: Universell utforming handler om at alle skal kunne delta på like vilkår. Bildet er fra hotellet Scandic Flesland der hotellresepsjonen er bygd i flere høyder og har egne krykkeholdere. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Universell utforming kommer ikke av seg selv

MENINGER: Universell utforming er en solskinnshistorie for hele samfunnet. Men nå skyer det over, skriver Handikapforbundets leder, Arne Lein.

Ivar Kvistum
Publisert 22.10.2018 13:33

Historien om universell utforming er en suksess.

Det startet med noen personers tanker knyttet opp til daværende Statens råd for funksjonshemmede.I

deen ble videreutviklet ganske raskt i utredningen «Fra Bruker til Borger» som var en offentlig utredning som kom i 2001.

Før dette var det knapt noen som hadde hørt om begrepet og tilnærmingen. Selv om organisasjoner av funksjonshemmede lenge hadde snakket om tilgjengelighet og deltagelse, så var tanken om universell utforming annerledes og radikal.

Dette var en annen måte å tenke på som er nært knyttet opp til samfunnsplanlegging for alle.

Universell utforming ble mer enn tiltak for funksjonshemmede. Det ble en måte å tenke helhet, mangfold og likestilling i samfunnet på.

Universell utforming ble mer enn tiltak for funksjonshemmede. Det ble en måte å tenke helhet, mangfold og likestilling i samfunnet på.

Universell utforming skal inngå som en helt naturlig del av samfunnsplanleggingen, i alt fra bygninger, uteområder, varer og tjenester.

Det begynte i det små. Noen kloke hoder og personer som så potensial i en annen måte å planlegge samfunnet på.

Portrettfoto av Arne Lein.

FORBUNDSLEDER: Arne Lein er forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Etter om lag 20 år er universell utforming en forutsetning for god samfunnsplanlegging. Det undervises om det på høgskoler og universitet. Det er en forutsetning når nye bygg og anlegg skal realiseres. Det inngår som premiss i planarbeidet i samfunnet.

Norges Handikapforbund er glad for utviklingen som har skjedd. Samtidig er vi utålmodige etter å få rettet opp alle feilene med den gamle moroa, fra den gang en ikke tenkte på alle da en skulle planlegge og bygge.

Det er mange eksisterende bygg og uteområder som må rettes opp for at Norge skal bli universelt utformet slik at alle være en naturlig del av samfunnet på likestilt måte.

Samtidig er universell utforming jomfruelig. Det må fortsatt stimuleres og videreutvikles. KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – har et omfattende prosjekt knyttet til å etablere kunnskap og erfaring for å gjøre eksisterende bygg tilgjengelig for alle.

I løpet av de siste månedene er det statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet – Deltasenteret – lagt ned som egen enhet. Husbankens spesielle avdeling for universell utforming i Bergen er også historie.

Men samtidig: I løpet av de siste månedene er det statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet – Deltasenteret – lagt ned som egen enhet. Husbankens spesielle avdeling for universell utforming i Bergen er også historie.

Klikk her for å lese et svar på dette innlegget fra avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir: UNIVERSELL UTFORMING ER FORTSATT I FOKUS

Når helt avgjørende «motorer» fra offentlige myndigheter stopper, er det stor fare for at det kan få dramatiske konsekvenser for videre framdrift.

Universell utforming er framtidsrettet og nødvendig virkemiddel for å oppnå likestilling og mangfold. Det er avgjørende for å fremme et godt samfunn for alle aldersgrupper.

Derfor er det viktig at offentlige myndigheter holder tak i dette. Staten må ha nødvendige virkemidler for å stimulere og motivere kommunene til å skape et samfunn der alle borgerne kan delta fullt ut.

Arne Lein

Denne teksten ble først publisert i magasinet Handikapnytt 05/18.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.