Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Lise Christoffersen
SKRINLEGG! Lise Christoffersen er stortingsrepresentant fra Buskerud for Arbeiderpartiet. Hun vil sette foten ned for regjeringens planer om å flytte hjelpemiddelansvar til kommunene. (Foto: Stortinget)

Stort skritt nærmere full hjelpemiddel-seier

Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier nei til å overføre ansvar for hjelpemidler til kommunene. Nå blir det opp til Kristelig Folkeparti eller Venstre å sette den endelige spikeren i kista for regjeringens planer.

Ivar Kvistum
Publisert 08.12.2017 15:57

Det var i dag, fredag 8. desember, at Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget avga sin innstilling om statsbudsjettet for neste år.

I budsjettforslaget som lå på bordet, hadde regjeringen lagt opp til å gi kommunene totalansvar for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler.

Også fastmonterte hjelpemidler til boligtilpasning var foreslått tatt ut av folketrygden og overlatt til Husbanken og kommunene.

Dette forslaget har utløst sterke protester hele denne høsten.

Ber regjeringen skrinlegge

I komiteen hadde Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen skrinlegge planene om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra stat til kommune.»

Arbeiderpartiets forslag ble støttet av Senterpartiet og SV i komiteen. Dermed vant det flertall.

Men verken Venstre eller Kristelig Folkeparti er representert i Arbeids- og sosialkomiteen.

Derfor er det fortsatt ikke endelig avgjort om stortingsflertallet hindrer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i å gjennomføre planen om å flytte hjelpemiddelansvar.

Det blir først avgjort når Stortinget i plenum behandler statsbudsjettet.

Opp til Venstre eller KrF

– Derfor blir det viktig at Kristelig Folkeparti og Venstre – og helst også Rødt og Miljøpartiet De Grønne – går sammen med oss for å hindre kommunalisering av hjelpemidlene, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen til Handikapnytt.

Hun sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet.

I realiteten er det tilstrekkelig med støtte fra enten Venstre eller KrF for å hindre regjeringens hjelpemiddelpolitikk i å bli vedtatt.

– Og det bør ikke være vanskelig å støtte oss, i og med at dette ikke har noen budsjettmessige konsekvenser neste år, påpeker Christoffersen.

Fremtidens formidling

Når det gjelder detaljene i utformingen av hjelpemiddelpolitikken fremover, viser Lise Christoffersen til representantforslaget som ble fremmet fra Senterpartiet, der man peker på flere andre muligheter for å forbedre hjelpemiddelfeltet enn å ta deler av det ut av Nav, staten og folketrygden.

Les mer om dette forslaget her: SENTERPARTIET SIER NEI TIL FLERE KOMMUNALE HJELPEMIDLER

– Dette skal vi i komiteen behandle over nyttår. Da kan vi gå nærmere inn på organiseringen av hjelpemiddelfeltet. Men det som var viktig nå, var å fremme et forslag som stopper regjeringen fra å gå videre med planene om å overføre mer til kommunene, sier Christoffersen.

Svekke enkeltmenneskets rettigheter

– Hvorfor mener du det er så viktig å hindre at hjelpemidler blir overlatt til kommunene?

– Fordi det vil gjøre at det blir opp til hver enkelt kommune – og den enkelte kommunes økonomi – hvilket tilbud som vil bli gitt. Enkeltmenneskets rettigheter vil bli svekket.

– Men kan ikke det samme sies om alle tjenester som kommunene har ansvar for?

– Forskjellen er at det lokale selvstyret er best til å vurdere spørsmål der man skal ta hensyn til lokale variasjoner. Men hjelpemidler handler ikke om lokale forhold. Det handler om enkeltmenneskets mulighet til å delta, og det er noe annet. Og så lenge vi ikke har et samfunn som er universelt utformet, må vi i hvert fall ikke undergrave den rettigheten, svarer Christoffersen, og legger til:

– Organisasjonene som representerer dem som føler dette på kroppen, advarer sterkt mot å undergrave den enkeltes rettigheter. Det har vi valgt å lytte til.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.