Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av en smilende Anette Trettebergstuen.
UTVIDER UNIVERSELT: Regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil at kravene om universell utforming skal gjelde alle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester, og et forslag om dette sendes nå på høring. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Vil ha universell utforming av alle TV-programmer

– Vi vil at alle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester skal utforme programmene sine universelt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 16.09.2022 12:00

I dag er det bare NRK og de største fjernsynskanalene som har krav til universell utforming. Det vil regjeringen gjøre noe med, og foreslår at alle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester skal utforme programmene sine universelt.

– Det er viktig at funksjonsnedsatte og alle andre får best mulig tilgang til offentligheten, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Reell tilgang

Hun minner om Ytringsfrihetskommisjonen som trakk fram funksjonsnedsattes situasjon som særlig alvorlig når det gjelder tilgang til offentligheten.

– Alle må ha reell tilgang til informasjon og muligheter for deltakelse. Derfor ønsker vi nå å styrke tilgjengeligheten til TV-innholdet, sier kultur- og likestillingsministeren.

Overmodent

Endrede seervaner og TV-mediets sentrale betydning for folk flest tilsier at tiden er overmoden for å utvide kravene om universell utforming til å gjelde alle tv-tjenester, påpeker departementet i meldingen.

Kravene vil variere

Det foreslås ulike krav etter størrelse på aktører.  Større kommersielle fjernsynskanaler må tekste alle forhåndsinnspilte programmer samt alle direktesendte programmer når det er teknisk og praktisk mulig. Dette er en skjerping av dagens krav som pålegger disse fjernsynskanalene å tekste programmer bare mellom klokken 18.00 og 23.00.

Tekste alt nytt

Større kommersielle audiovisuelle bestillingstjenester må blant annet tekste alle nye programmer. Kommersielle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester med lav seerandel må løpende og gradvis øke den universelle utformingen av sine programmer.

Ved kriser

I tillegg foreslår regjeringen at informasjon fra myndighetene som formidles på TV ved kriser skal utformes universelt gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst, eller andre teknikker.

Endringene regjeringen foreslår følger opp endringer som er gjort i AMT-direktivet.

Portrett av Tom Tvedt

HURRA: Tom Tvedt, styreleder i Safo er svært fornøyd med regjeringens forslag. Og mener samtidig at det skulle bare mangle.

Fornøyd Safo

– Det er en gledens dag. Samtidig skulle det bare mangle!

Det sier Tom Tvedt, styreleder i Safo – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. Safo er paraplyorganisasjonen for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

– Universell utforming handler ikke om bare om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det handler om oss alle – det gir oss alle bedre tilgang, påpeker Tvedt.

Han understreker at det nok en gang handler om menneskeretter. At dette skal gjelde og bli bra for hele befolkningen, ikke bare for noen.

CRPD neste

– Jeg er glad regjeringen tar den kampen. Da er neste punkt å inkorporere CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse. Det henger sammen, ivrer Tvedt, og viser til Ytringsfrihetskommisjonens konkrete anbefalinger til offentlige myndigheter for å bedre den reelle ytringsfriheten for mennesker med funksjonsnedsettelser. Blant annet:

  • å innlemme CRPD i norsk lov.
  • tettere oppfølging av lovverket om universell utforming.
  • tiltak i flere sektorer for økt tilgjengelighet og bedre representasjon.

Les mer: YTRINGSFRIHETSKOMMISJONEN VIL HA CRPD INN I NORSK LOV

Innspill og merknader

Forslaget sendes nå på høring med ønske om innspill og merknader før et lovforslag skal fremmes for Stortinget en gang i 2023. Høringsfristen er satt til 16. desember.

Høringsnotatet inneholder blant annet også forslag til regulering av videodelingsplattformer, krav til fremme av europeisk programinnhold i audiovisuelle bestillingstjenester, og regler om reklame, sponsing og produktplassering.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.