Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De to står sammen og holder opp rapporten. I bakgrunnen Arendalsukas logo.
FORESLÅR FORBEDRINGER: Kjersti Løken Stavrum (til venstre) har ledet Ytringsfrihetskommisjonen, som overleverte sin rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under Arendalsuka. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)

Ytringsfrihetskommisjonen vil ha CRPD inn i norsk lov

Ytringsfrihetskommisjonen vil at CRPD innlemmes i norsk lov, at lovverket om universell utforming bør følges tettere, og at toleranse bør inn i Grunnloven.

Handikapnytt
Publisert 16.08.2022 16:55

(NTB og Handikapnytt:) Mandag la Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum fram rapporten «En åpen og opplyst offentlig samtale» for en fullsatt storsal på Arendalsuka.

– Vi trenger større toleranse og mer mangfold i ytringsrommet, slo hun fast, før hun overleverte rapporten til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). 

Beste garanti

Rapporten er resultatet av to og et halvt års arbeid. En inkluderende ytringskultur er et felles ansvar, og flere må engasjere seg, mener kommisjonen. 17 medlemmer slår enstemmig fast at den beste garantien for reell ytringsfrihet er et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom.

En offentlighet med høy grad av tilgjengelighet og lav terskel for å delta vil tjene alle, mener kommisjonen. Den mener også at det er vanskelig å si hvor utbredt mye omtalte innskrenkninger som kanselleringskultur og scenenekt er i Norge.

Endre loven

Anbefalingene fra kommisjon omfatter blant annet at Grunnloven bør endres og at ordene «toleranse» og «mangfold» blir en del av begrunnelsen i Grunnlovens paragraf 100, som sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og tilgang til offentlig informasjon.

Ytringsfrihetskommisjonen vil også senke terskelen for hva man kan si til politiet og foreslår å endre paragrafene 156 og 265 i straffeloven, som straffer skjellsord mot offentlige tjenestepersoner eller særlig utsatte yrkesgrupper.

– «Tulling», «jævla idiot» og «kålorm» er nyere eksempler på ytringer som er blitt straffet når de ytres mot politiet, sier Løken Stavrum.

Nedsatt funksjonsevne

På funkisfeltet har kommisjonen konkrete anbefalinger til offentlige myndigheter for å bedre den reelle ytringsfriheten for mennesker med funksjonsnedsettelser, blant annet:

  • å innlemme CRPD i norsk lov.
  • tettere oppfølging av lovverket om universell utforming.
  • tiltak i flere sektorer for økt tilgjengelighet og bedre representasjon.

Mediene er mål for noen av anbefalinger til aktørene i sivilsamfunnet: «Mediene bør arbeide systematisk med å øke representasjonen av minoriteter, som mennesker med funksjonsnedsettelser, både som kilder og internt i redaksjonene.»

Ytringsfrihetskommisjonen
  • Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av Kulturdepartementet 14. februar 2020 og besto av 18 personer.
  • I to og et halvt år har kommisjonen jobbet med rapporten, som ble lagt fram og overlevert til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Arendal 15. august 2022.
  • Rapporten er på 322 sider, og den kommer med 90 anbefalinger. Den skal nå ut på høring før regjeringen skal vurdere mulige lovendringer og andre foreslåtte tiltak.
  • Oppdraget har vært å gjennomgå ytringsfrihetens stilling i Norge på det sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske planet.
  • Kjersti Løken Stavrum har ledet kommisjonens arbeid. Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk er noen av medlemmene.
  • To medlemmer har trukket seg siden oppnevnelsen. En av debattene førte til at Begard Reza, representant for skeive muslimer, trakk seg, mens Mímir Kristjánsson gikk ut da han ble valgt inn på Stortinget. Lederen for Norges Handikapforbunds Ungdom, Marianne Knudsen, ble valgt inn i 2021.
  • Kilder: Regjeringen, NTB

Hatefulle ytringer

Også paragrafen om hatefulle ytringer, paragraf 185 i straffeloven, foreslås endret. Ifølge Løken Stavrum er paragrafen gammeldags formulert og vanskelig å forstå.

– Vi foreslår endring av ordlyden for å gjøre den mer forståelig og tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, sa Stavrum.

Men forbudet mot hatefulle ytringer må bestå, mener kommisjonen.

– Norge er menneskerettslig forpliktet til å ha et strafferettslig vern mot hatefulle ytringer, heter det i rapporten.

Mer enn 90 anbefalinger

I den 322 sider lange rapporten kommer kommisjonen med over 90 anbefalinger. Ytringspiloter, en digital hjelpeportal og en egen Skolesekk for ytringsfrihet er blant dem.

Kommisjonen foreslår også at det opprettes et ytringsfrihetsråd i Norge som en uavhengig stiftelse.

– Rådet kan ettergå virksomheten til de store plattformselskapene på internett og skape en langt mer løpende oppdatering av kunnskapsgrunnlag og vurdere tilstanden, sier Løken Stavrum.

I tillegg vil kommisjonen fjerne forbudet mot politisk reklame på TV. Mye har skjedd siden forbudet ble innført i 1999, ifølge kommisjonen.

– I dag er mediebildet radikalt annerledes. Når fjernsynsmediet ikke lenger har en nøkkelposisjon, mens politisk reklame i levende bilder opptrer i andre kanaler, er det også vanskeligere å forsvare forbudet, heter det i rapporten.

Alle anbefalingene er enstemmige.

– Hjerteskjærende påminnelse

Ifølge Trettebergstuen kunne ikke rapporten ha kommet på et bedre tidspunkt. Hun viste til angrepet i helgen på forfatteren Salman Rushdie.

– Det var en hjerteskjærende påminnelse om hvor viktig, men samtidig hvor sårbar ytringsfriheten er. En påminnelse om at vi er nødt til å kjempe sammen for å ta vare på den, stå skulder ved skulder og slå ring om den grunnleggende rettigheten ytringsfriheten er, sa hun og påpekte at det er første gang siden 1999 det er gjort en full gjennomgang av statusen til en av de mest grunnleggende rettighetene vi mennesker har.

– Det er vanskelig å skulle overvurdere betydningen av det. Denne rapporten blir viktig framover, og vi skal bruke tid på den, lovet hun.

Rapporten blir nå sendt ut på høring.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.