Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av en person med Vy-arbeidsklær som høytrykksspyler en Vy-buss.
RENVASKET I NEMNDA: Vy Buss AS endret formuleringen i reisevilkårene og slapp dermed unna å bli felt for å diskriminere rullestolbrukere. (Foto: Mads Kristiansen, Vy)

Vy dropper diskriminerende krav til rullestolbrukere

Før stilte Vy Buss krav om at rullestolbrukere MÅ bestille billett 36 timer før avgang. Men etter at Handikapforbundet klaget til Diskrimineringsnemnda, har selskapet dempet seg.

Ivar Kvistum
Publisert 13.08.2021 16:17

 

Da Vy for et år siden lanserte en ny busslinje fra Trondheim til Oslo, fikk de spørsmål fra Norges Handikapforbund i Trøndelag om det nye tilbudet var tilgjengelig for rullestolbrukere.

Det statseide transportselskapet svarte med å vise til sine egne reisevilkår:

Rullestolbrukere må gi beskjed senest 36 timer før avgang.

Unødvendig krav

NHF Trøndelag mente dette kravet er diskriminerende, siden det bare er rullestolbrukere som må bestille 36 timer før avgang. Dermed blir denne gruppen dårligere stilt enn andre passasjerer.

Organisasjonen klagde Vy Buss AS inn for Diskrimineringsnemnda og argumenterte:

«Det er ikke nødvendig å kreve forhåndsbestilling så lenge i forveien. Bussene er underlagt krav om universell utforming, og burde derfor kunne ta imot rullestolbrukere uten å trenge noen form for klargjøring. Busselskapets manglende evne til å oppfylle krav til universell utforming er ikke noen god grunn til å forskjellsbehandle reisende med funksjonsnedsettelse.»

Ut med «må» – inn med «ønsker»

I sitt tilsvar til Diskrimineringsnemnda avviser Vy Buss AS at de diskriminerer rullestolbrukere. Men samtidig medgir selskapet at ordlyden «må» er «upresis», siden man «aldri har ment å oppstille et absolutt krav».

Dermed ble «må» erstattet med «ønsker» i reisevilkårene.

«Den oppdaterte ordlyden synliggjør at Vy Buss «ønsker» at reisende med rullestol gir beskjed om dette 36 timer før avgang, slik at selskapet kan garantere at bussen vil være klargjort for rullestol», heter det i tilsvaret fra Vy.

Selskapet forklarer at det er nødvendig å få et forhåndsvarsel om rullestoler for blant annet å klargjøre bussen, teste teknisk utstyr og sørge for at sjåføren er forberedt på å kunne yte service.

Saklig og nødvendig

Diskrimineringsnemnda har kommet til at de opprinnelige reisevilkårene med krav om 36 timers forhåndsbestilling for rullestolbrukere var i strid med forbudet om diskriminering.

Men når ordlyden ble endret til at Vy ønsker et forhåndsvarsel, lander nemnda på en annen konklusjon:

«Det er saklig og nødvendig av Vy Buss å vektlegge hensyn til driftssikkerhet og effektivitet, når de ber om 36 timers forhåndsvarsel for reisende som benytter rullestol. Etter nemndas syn må det legges til grunn at Vy Buss har et reelt behov for å kontrollere teknisk utstyr før avreise, herunder stolheisen som brukes til å få rullestoler inn på bussen. Det legges til grunn at utformingen av langdistansebussene varierer ut ifra modell og merke, og at bussene trenger ulike former for klargjøring.»

Spent på praksis

Regionkontorleder Kristian Lian i NHF Trøndelag er tilfreds med at Vy Buss har endret betingelsene sine slik at det ikke lenger er et absolutt krav å bestille 36 timer i forkant.

– De sier likevel at de må ha noe tid til å klargjøre bussene og at dette varierer ut fra busstype. Vi forstår at nemnda frikjenner Vy for diskriminering etter de endret ordlyden sin, men vi er spent på å se hvordan de vil praktiserer dette, skriver Lian i en e-post til Handikapnytt.

Vi mener at når det stilles krav til at bussmateriell skal være universelt utformet, så må man forvente å kunne bruke bussen etter samme vilkår som andre.

– Innebærer Vys endrede ordlyd at rullestolbrukere får et likestilt og likeverdig transporttilbud?

– Nei, vi tror ikke busstilbudet vil bli fullt ut likeverdig. Vi mener at når det stilles krav til at bussmateriell skal være universelt utformet, så må man forvente å kunne bruke bussen etter samme vilkår som andre. Her risikerer man fortsatt å ikke få ta den bussavgangen man ønsker, fordi bussen ikke er klargjort, svarer Lian.

Han mener det likevel var viktig å ta saken til Diskrimineringsnemnda for å presse Vy til å fjerne en diskriminerende formulering. Men det hjelper bare hvis de følger opp i praksis.

– Dette er et steg i riktig retning, og vi håper oppmerksomheten de fikk på denne saken vil gjøre at de har mer fokus på at alle skal kunne ta den bussavgangen de ønsker uten å bestille på forhånd, skriver Kristian Lian.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.