Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ingeniør med anleggshjelm og byggetegninger under armen, foran en byggeplass med heisekraner.
LETTERE Å FÅ DISPENSASJON: Regjeringen vil gi kommunene større muligheter til å gi utbyggere dispensasjon. NHF frykter at det vil gjøre det lettere å slippe unna krav til universell utforming. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Advarer mot å gi kommunene friere tøyler til å droppe tilgjengelighetskrav

Et tilbakeskritt i arbeidet for et universelt utformet Norge, mener Handikapforbundet om en foreslått endring i lovverket som vil gi kommunene større mulighet til å innvilge unntak fra plan- og bygningsloven.

Ivar Kvistum
Publisert 30.06.2020 11:02

Regjeringen ønsker å endre plan- og bygningsloven for å gi kommunene større muligheter til å si ja når utbyggere søker om å få slippe bestemte krav.

– Kommunene skal få større handlingsrom i dispensasjonssaker så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk. Forslaget vi nå sender på høring vil redusere statens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse i lokalpolitiske saker.

Det uttalte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en nyhetsmelding på regjeringens nettsider da forslaget ble sendt på høring i april.

Lokalt selvstyre

Dagens dispensasjonsregler stiller strenge vilkår for dispensasjon, og fylkesmannen kan overprøve kommunenes vurderinger i alle typer dispensasjonssaker.

Astrup hevder at regjeringen har fått mange innspill om at dispensasjonsregelverket er krevende for kommunene. Derfor mener Astrup det er riktig å gi dem større handlingsrom.

– Det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt, uttalte Astrup.

Derfor vil regjeringen gi kommunene større rom for å gi dispensasjon, og fylkesmannen mindre rom for å overprøve lokale beslutninger.

Domstolene skal heller ikke lenger kunne overprøve kommunenes bruk av skjønn i lokale saker, bare saker som knytter seg til nasjonale og regionale interesser.

Lite framtidsrettet

Men Norges Handikapforbund – som nå har levert sin høringsuttalelse til forslaget – frykter at regjeringens foreslåtte liberalisering vil undergrave ambisjonen om å gjøre Norge universelt utformet, fordi kommunene gis større adgang til å la utbyggere droppe også krav til universell utforming.

«Forslaget er lite framtidsrettet. Det vil bremse en utvikling av et samfunn for alle», heter det i høringsuttalelsen fra NHF.

Organisasjonen mener at forsalget svekker Stortingets føringer om at Norge skal bli universelt utformet, dessuten:

«Forslaget har som konsekvens at diskrimineringen av funksjonshemmede vil øke. Dette er i strid med nasjonal politikk, likestillingsloven og FN-konvensjonen CRPD.»

Nikolai Astrup holder et innlegg på en scene.

STØRRE LOKALT SELVSTYRE: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil gi kommunene større mulighet til bestemme i byggesaker. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Lite ord – stor betydning

I dag kan kommunene gi dispensasjon fra plan- og bygningsloven «når fordelene er klart større enn ulempene». Regjeringen ønsker å fjerne ordet «klart». Dermed øker kommunenes handlingsrom, fordi det vil bli tilstrekkelig at fordelene bare er litt større enn ulempene for å gi dispensasjon.

Men Handikapforbundet argumenterer med at innbyggernes rettigheter må veie tyngst.

«Innbyggernes frihet til å bo, leve og delta i samfunnet er viktigere enn kommunenes frihet. Plan- og bygningsloven som nasjonalt lovverk må̊ derfor ikke svekkes. Mange kommuner er opptatt av universell utforming og må̊ stimuleres, framfor å få signaler om å gå bakover i tid.»

Samfunnets viktigste virkemiddel

NHF viser til at Norge har fått kritikk i FN for at kommunale forskjeller svekker funksjonshemmedes likestilling og mulighet for å delta.

«Plan- og bygningsloven er samfunnets viktigste virkemiddel for å fremme bygg og uteområder som vi alle kan bruke. Å svekke loven ved å senke terskelen for dispensasjoner og svekke fylkesmannens ansvar er ikke veien å gå», heter det i høringsuttalelsen som er signert forbundsleder Tove Linnea Brandvik og generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.