Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sandvolds portrett innfelt på et bilde av Jon Henrik Larsen, som holder et kamera.
MINNER OM NAV-SAKEN: Internasjonale forpliktelser blir ikke vektlagt nok i Jon Henrik Larsens BPA-sak. Det minner advokat Gro Sandvold (innfelt) om Nav-sakene. (Arkivfoto: Alf Ove Hansen)

Advokat: Menneskerettighetene skal sikre Jon Henriks assistanse på jobben

Norges internasjonale, menneskerettslige forpliktelser gir Jon Henrik Larsen rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i jobben som lokalavisredaktør, mener advokaten hans. Regjeringsadvokaten er ikke enig.

Av Ivar Kvistum
Publisert 29.10.2021 15:08

– Denne saken handler om hvordan menneskerettighetene skal bli mer enn bare fine ord og i stedet få en praktisk betydning for det enkelte menneske.

Det sier advokat Gro Sandvold, som representerer Jon Henrik Larsen. Tirsdag skrev Handikapnytt at den kjente redaktøren for Salangen-Nyheter anker saken han han anla mot staten og tapte i Oslo tingrett.

Les mer: SALANGEN-REDAKTØREN ANKER BPA-SAKEN

Larsen kjemper for å få tilbake muligheten til å ha brukerstyrt personlig assistanse (BPA) også på jobb i sitt eget avisselskap.

Salangen kommune mener at Larsen ikke kan bruke BPA på jobb i avisselskapet. Denne vurderingen er støttet både av statsforvalteren, og nå også tingrettsdommeren.

Ta utgangspunkt i menneskerettighetene

I anken til Borgarting lagmannsrett hevder Jon Henriks advokat, Gro Sandvold fra Advokatfirmaet Advisio AS, at tingretten gjør feil i å ta utgangspunkt forsvarlighetskravet for helse- og omsorgstjenester.

I stedet, mener hun, må vurderingen begynne med menneskerettskonvensjonene CRPD (FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter) og ØSK (Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter).

– Vi vil vise at vi i Norge har påtatt oss noen forpliktelser internasjonalt. Spørsmålet er da hvordan disse forpliktelsene skal oppfylles i Jon Henrik Larsens liv, sier advokat Gro Sandvold til Handikapnytt.

Vi vil vise at vi i Norge har påtatt oss noen forpliktelser internasjonalt. Spørsmålet er da hvordan disse forpliktelsene skal oppfylles i Jon Henrik Larsens liv.

Minner om Nav-sakene

Hun har arbeidet med flere av de mye omtalte «Nav-sakene», der norsk regelverk har vært tolket i strid med internasjonal rett – med den følge at flere trygdemottakere ble urettmessig dømt. Hun ser noen paralleller til Larsens sak.

– Dette minner litt om Nav-komplekset på den måten at vi i Norge lett glemmer at vi er en del av noe større. Vi har en tendens til å se på tolkning av norske regler først og de internasjonale etterpå, i stedet for motsatt, sier Sandvold.

Larsen hadde BPA i tilknytning til jobb fra 2006 og helt til 2018, da kommunen vedtok å avslutte ordningen blant annet under henvisning til at BPA ikke er et arbeidsmarkedstiltak.

Kommunen viste blant annet til at assistenten «har hatt oppgaver som har vært knyttet til driften av Jon Henrik Larsens firma», ifølge tingrettsdommen.

I stedet for BPA fikk Larsen tilbud om personlig assistanse i hjemmet.

Kunstig skille mellom jobb og omsorg

Men Gro Sandvold mener at Jon Henrik Larsens virke som redaktør i Salangen-Nyheter ikke kan betraktes som et hvilket som helst arbeidsforhold helt isolert fra hjem og fritid.

– Han er ikke i en situasjon hvor han bare kan gå ut på arbeidsmarkedet og finne noe annet å gjøre. Man skaper et kunstig skille ved å si at helse og omsorg bare er noe som foregår på fritiden hjemme. For ham er arbeidet en viktig del av livet, sier hun.

Samtidig, påpeker hun, finnes det ikke noen arbeidsmarkedstiltak som kan erstatte BPA for å sikre at Larsen får oppfylt rettighetene sine.

«BPA-ordningens overordnede formål er å fremme likeverdig liv, det vil si en reell likestilling mellom funksjonsfriske og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet gjelder på alle livets arenaer og er beskyttet av CRPD og ØSK», heter det i ankesaken.

Grundig og riktig dom

Statens prosessfullmektig i saken er advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland hos Regjeringsadvokaten. Hun kommenterer ikke argumentasjonen i anken, men sier dette til Handikapnytt:

– Vår posisjon er at tingrettsdommen er grundig og riktig. Larsens omsorgstjenester er vurdert som fullt ut forsvarlige og i tråd med menneskerettighetene. Tingretten har vist til at han har fått en grundig vurdering av sitt behov for omsorgstjenester. Assistanse i arbeidslivet skal dekkes av andre typer tiltak.

Vår posisjon er at tingrettsdommen er grundig og riktig. Larsens omsorgstjenester er vurdert som fullt ut forsvarlige og i tråd med menneskerettighetene. 

Videre sier hun:

– Retten har også tatt opp de selskapsrettslige problemstillingene som kan oppstå når BPA brukes til økonomisk rådgivning i brukerens næringsvirksomhet.

Regjeringsadvokaten har frist til 16. november med å komme med sitt tilsvar til anken. Trolig vil Jon Henrik Larsens ankesak komme opp for Borgarting lagmannsrett rundt midtveis i 2022.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.