Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Toril og Arne i landsmøtesalen.
EKSTRANUMMER: Arne Lein fortsetter i to år til, etter at landsmøtet vedtok å bruke en unntaksbestemmelse. Forslaget kom fra Toril Heggen Munk. (Foto: Ivar Kvistum)

Arne Lein fortsetter etter valgdrama

Handikapforbundets landsmøte krevde en leder som «har skoene på». Dermed ble Arne Lein gjenvalgt for to nye år. Valgkomiteens kandidat trakk seg før avstemningen.

Av Ivar Kvistum
Publisert 17.06.2017 17:13

Valget av forbundsleder i Norges Handikapforbund ble et drama som preget store deler av landsmøtedagen på Lillestrøm.

Sterke krefter i landsmøtesalen ønsket å sikre sittende forbundsleder Arne Lein gjenvalg for to år.

Men denne muligheten var i utgangspunktet blokkert av forbundets egne lover, som sier at man bare kan sitte som forbundsleder i to perioder.

Og Arne Lein har allerede vært valgt på ordinær måte to ganger.

Valgkomiteens kandidat, Janne Skei, er tidligere ansatt i administrasjonen i NHF gjennom mange år, blant annet som nestleder i samfunnsavdelingen.

Hun er ikke selv funksjonshemmet, og hun har heller ingen bakgrunn som tillitsvalgt.

Når hun likevel var fremmet som valgkomiteens førstevalg, var det etter at andre kandidater hadde trukket seg underveis i prosessen.

Sterk kandidat

Men valgkomiteens leder, Merethe Krohn, mente likevel at Skei var en sterk kandidat:

– Janne brenner virkelig for saken. Hun har høy kompetanse, har inngående kjennskap til NHF og et bredt nettverk, argumenterte Krohn.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Merethe Krohn på talerstolen.

BLE NEDSTEMT: Valgkomiteens leder, Merethe Krohn, fikk ikke gjennomslag for sin kandidat. (Foto: Ivar Kvistum)

Deretter inntok sentralstyrets nestleder Toril Heggen Munk ordet og fremmet forslag om gjenvalg av Arne Lein for to år.

Hun argumenterte for å velge en forbundsleder som selv er funksjonshemmet, og som «har skoene på».

– Og Arne har sin bekhterevs, minnet Toril Heggen Munk om.

Hun viste også til at organisasjonen er på vei inn i en krevende situasjon, der økonomien blir vanskelig samtidig som en helt ny strategi skal settes ut i livet.

Brukte fersk unntaksbestemmelse

For at Lein skulle kunne velges, måtte landsmøtet først – med to tredels flertall – vedta å bruke en ny bestemmelse som var vedtatt bare timer tidligere.

Den sier at landsmøtet ved spesielle anledninger, og ved særskilte behov, kan gjøre vedtak som fraviker fra enkelte av forbundets lover.

Flere delegater – blant dem NHF Trøndelags Håvard Ravn Ottesen – hadde advart mot å innføre en slik unntaksbestemmelse fra lovverket. Han mente det ville bidra til å svekke den demokratiske strukturen i organisasjonen.

Flertallet ønsket likevel å innføre bestemmelsen.

Vi er en organisasjon av og for funksjonshemmede. Vi vil bli representert av noen som har skoene på. Vi må ikke havne tilbake der vi startet, i vanførelagene.

Og landsmøtet oppfattet at et slikt «særskilt behov» hadde oppstått i forbindelse med valget, da Lein ble lansert som motkandidat til Janne Skei uten å være valgbar i henhold til lovene.

Med stort flertall besluttet forsamlingen å gjøre Lein valgbar, gjennom å anvende den nye unntaksbestemmelsen.

Tilbake til vanførelagene

Ellen Fossheim Johansen på talerstolen.

KRAFTIG ADVARSEL: Vi er på vei tilbake til vanførelagene dersom vi ikke blir representert av våre egne, advarte Ellen Fossheim Johansen. (Foto: Ivar Kvistum)

En annen som argumenterte for å velge Lein, var Ellen Fossheim Johansen, delegat fra NHF Innlandet.

Hun mente det er av avgjørende betydning for NHFs identitet og troverdighet at lederen selv er funksjonshemmet.

– Vi er en organisasjon av og for funksjonshemmede. Vi vil bli representert av noen som har skoene på. Hvis ikke, havner vi tilbake der vi startet, i vanførelagene, sa Johansen.

Etter dette gikk Merethe Krohn fra valgkomiteen på talerstolen og opplyste at Janne Skei trakk sitt kandidatur.

Krohn formidlet en erklæring fra Skei om at organisasjonen ikke trenger kamp om ledervervet i den nåværende situasjonen.

Janne Skei sitter bakerst i landsmøtesalen og lytter til debatten.

VALGKOMITEENS KANDIDAT: Janne Skei ble takket av landsmøtet for å ha stilt seg til disposisjon. (Foto: Ivar Kvistum)

Dermed gjensto Arne Lein som eneste kandidat. Han ble gjenvalgt. 12 stemte blankt.

Etter valget takket han Janne Skei for å ha stilt seg til disposisjon for organisasjonen. Og hun høstet applaus fra landsmøtesalen.

Roste motkandidaten

Janne Skei tok nederlaget med fatning. Til Handikapnytt sier hun:

– Jeg ønsker Handikapforbundet lykke til. Jeg har stor forståelse for at de ønsket seg Arne videre når den muligheten åpnet seg. Han er godt likt og veldig dyktig. Og stabilitet er også viktig, sier Skei.

Hun roser forbundet for den nye strategien som behandles på landsmøtet.

– Den er veldig spennende. Og det er fantastisk å se hvor mange drivende dyktige ungdommer som er kommet til. På dette området skjer det store ting.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.