Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Maren Huseby snakker på et web-møte.
FRI FRA FORELDRENE: Maren Huseby i NHFU Øst mener det er ødeleggende for mange unge funksjonshemmedes sosiale liv at de er nødt til å få assistanse fra sine egne foreldre. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Assistanse uten foreldrene er veien ut av isolasjon for barn og unge

Maren Huseby i Norges Handikapforbunds Ungdom mener brukerstyrt personlig assistanse er det viktigste virkemiddelet for at unge med funksjonsnedsettelser kan leve mer sosialt.

Ivar Kvistum
Publisert 26.02.2022 08:00

Barn og unge med funksjonsnedsettelser er mye mindre sammen med venner enn andre jevnaldrende.

Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Helsedirektoratet som ble omtalt i Handikapnytt denne uka.

Bare en av fire i denne gruppa treffer vennene sine hver uke, mot tre av fire for barn og unge uten funksjonsnedsettelser.

Les mer: BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER ER MER ALENE ENN ANDRE BARN

Ikke overraskende

Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å endre på det?

Maren Huseby er leder for Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) region Øst. Hun er ikke overrasket over de nedslående funnene i undersøkelsen.

– Men det er absolutt mulig å gjøre noe med det. Nøkkelen ligger i å sørge for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være der andre jevnaldrende er, enten det er i organisert eller uorganisert fritid, sier hun.

Få arenaer

Unge med nedsatt funksjonsevne har ofte et veldig begrenset fritidstilbud, påpeker Maren Huseby. Der andre møtes i håndballhallen eller på fotballbanen, er det få aktiviteter der det legges aktivt til rette for mangfold.

Ikke sjelden er det rene fysiske stengsler som er i veien.

– Det er vanskelig å være med om du for eksempel ikke kommer inn på ungdomshuset i kommunen fordi det ikke er universelt utformet, eller om det ikke er tilgjengelig transport dit. Da er det lett å havne utenfor, sier hun.

Utilgjengelige kjellerstuer

Men det er ikke bare de offentlige møteplassene for organisert aktivitet som utestenger mange funksjonshemmede. Også uorganisert og uformelt samvær med jevnaldrende i private hjem kan være vanskelig.

Ifølge regjeringens handlingsplan for universell utforming, har er bare 35 prosent av norske boliger tilgjengelige for rullestolbrukere.

Det får konsekvenser for ungdom: Kan du ikke gå i trapper, kommer du ikke ned i kjellerstua hvor gjengen er samlet – i hvert fall ikke uten assistanse.

Inntil samfunnet er universelt utformet blir brukerstyrt personlig assistanse (BPA) den viktigste nøkkelen til å bryte isolasjonen, mener Maren Huseby.

– For at barn og unge med funksjonsnedsettelser skal få være med, må kommunene sørge for at de får den assistansen de trenger. Kommunene kan ikke bare si at foreldrene må dekke behovet, slik de ofte gjør, sier hun.

Du forblir avhengig av å få hjelp fra foreldrene til ting du ikke vil at foreldrene skal hjelpe til med.

Tvinges til å ha med foreldrene

Mange synes det er vanskelig at det er foreldrene som må yte assistansen også på arenaer der unge samles, forklarer hun.

Her er det ikke noen forskjell på tenåringer med funksjonsnedsettelser og andre; du kommer til et punkt der du ikke vil bli sett levende med mor eller far. Det er helt naturlig.

– Men mange funksjonshemmede må ha med foreldrene likevel. Du forblir avhengig av å få hjelp fra foreldrene til ting du ikke vil at foreldrene skal hjelpe til med. Det hindrer at du blir selvstendig, sier lederen i NHFU Øst.

Lære sosiale koder

Konsekvensen kan fort bli at man velger å holde seg hjemme. Og da er det lett å havne i en ond sirkel som forsterker utenforskapet.

– Du må være sammen med andre for å lære sosiale spilleregler. Det kommer ikke av seg selv. Dette gjelder alle, sier Maren Huseby.

Du må være sammen med andre for å lære sosiale spilleregler.

NHFU Øst har medlemmer fra det tidligere Akershus og Østfold. Maren Huseby forteller at regionlaget forsøker å skape inkluderende møteplasser, men også de møter de samme utfordringene: Mangel på transport og mangel på assistanse gjør det vanskelig for mange å delta.

 – Når familiene ber om assistanse, må de få det. Dette er så viktig for at barn og unge skal få utvikle seg, sier Maren Huseby.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.