Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ung jente som har lagt seg i en lenestol.
MINDRE MED ANDRE: Barn med funksjonsnedsettelser har mye mindre kontakt med venner enn andre barn, viser ny undersøkelse. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Barn med funksjonsnedsettelser er mer alene enn andre barn

Barn med nedsatt funksjonsevne er mye mindre sammen med venner enn andre barn, viser ny undersøkelse.

Marius Helge Larsen, NTB
Publisert 23.02.2022 08:59

Den nye undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at barn med nedsatt funksjonsevne har mindre samvær med jevnaldrende enn andre barn.

Kun 24 prosent av ungdomsrespondentene treffer vennene sine ukentlig, mot 71 prosent i Ungdata-undersøkelsen.

Lite tilfreds med livet

8 av 10 ungdommer med såkalte «sammensatte behov», svarer i undersøkelsen at de i liten grad er tilfreds med livet, ifølge en ny undersøkelse fra Helsedirektoratet.

Til sammenligning opplever 2 av 10 ungdommer i befolkningen generelt at de har lav livskvalitet, ifølge Ungdata-undersøkelsen.

– Resultatene er bekymringsfulle. Det må iverksettes tiltak for å tilrettelegge hverdagen for ungdommene som opplever å ha det så vanskelig, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Sammensatte behov

Med «sammensatte behov» mener Helsedirektoratet at symptomer og faktorer er vevd sammen. Tilstanden kan ikke forklares ut fra enkeltfaktorer som diagnose eller avgrenset funksjonsproblem. 

Både ungdommer med sammensatte behov , og deres foresatte, er blitt spurt i undersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med Statped, Nav, direktoratet for e-helse, Flekkefjord kommune og KS.

I denne gruppen er blant annet ungdommer med fysiske eller psykiske helseutfordringer, eller med vedvarende utfordringer på grunn av nedsatt evne til læring.

Mye tid

De foresatte som er spurt i undersøkelsen, sier i snitt at de bruker 19 timer i uken på «administrative» oppgaver knyttet til oppfølging av sine barn med funksjonsnedsettelser. Dette tilsvarer omtrent en 60 prosent stilling omregnet til årlig tidsbruk.

Dette er et funn som også kommer fram i en annen undersøkelse fra Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) som viser at svært mange foreldre – og særlig mødre – med funksjonshemmede barn jobber deltid for å frigjøre tid til å administrere et komplekst familieliv.

Les mer : – MØDRENE DROPPER HELTIDSARBEID, MEN DET ER IKKE FOR Å SLAPPE AV

I perioden rett etter at barnet fikk diagnosen, brukte foresatte i gjennomsnitt 22 timer på å lete etter informasjon, kartlegge rettigheter osv., skriver Helsedirektoratet i sin gjennomgang av undersøkelsen.

Foreldre til alvorlig syke barn opplever også i mindre grad enn andre å kunne bruke tid på trening, kino, teater, kunstutstillinger, klubb, foreninger, organisasjoner eller å omgås venner utover egen familie.

– Sammenlignet med resten av befolkningen har foreldre til alvorlig syke barn dessuten større utfordringer med å få pengene til å strekke til i det daglige, skriver Helsedirektoratet.

Vanskelig å finne ungdommer

Totalt har 421 foreldre og foresatte svart på undersøkelsen, mens 113 ungdommer svarte, hvorav 95 var i målgruppen.

– Det har dessverre vært krevende å skaffe mange ungdomsrespondenter. Vi er oppmerksomme på at det er samlet inn et begrenset antall svar i analysene, skriver direktoratet.

Resultatene fra undersøkelsen er imidlertid blitt sammenlignet med andre undersøkelser som retter seg mot samme tema, og har vist seg å samsvare godt med disse.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.