Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Helge Eide.
TAR KRITIKKEN: Helge Eide, områdedirektør i KS, erkjenner at det var galt ikke å ta med beboere på råd da det ble innført besøksforbud i omsorgsboliger og bofellesskap. (Foto: Johnny Syversen, KS)

Tar selvkritikk og beklager besøksforbudet i private hjem

Både Helsedirektoratet og kommunene legger seg flate for kritikken fra koronakommisjonen om besøksforbudet som ble innført i omsorgsboliger og bofellesskap.

Ivar Kvistum
Publisert 15.04.2021 16:32

Koronakommisjonen, som onsdag la fram sin rapport om myndighetenes håndtering av pandemien.

Rapporten retter sterk kritikk mot besøksforbudet som en tredel av kommunene innførte i omsorgsboliger og bofellesskap.

Besøksforbudet rammet cirka 6000 funksjonshemmede og eldre. Men det manglet lovgrunnlag.

Og det ble i de fleste tilfeller innført uten at det ble gjort noen juridisk vurdering, og uten at de det gjelder ble tatt med på råd.

Helsedirektoratet får også kritikk fordi det tok for lang tid å rydde opp.

Les mer: SKARP KRITIKK MOT BESØKSFORBUD HJEMME HOS FUNKSJONSHEMMEDE

Presis analyse

Helge Eide er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i kommunesektorens organisasjon KS.

I en e-post til Handikapnytt beskriver han koronakommisjonens omtale av besøksforbudene som hovedsakelig ble innført i mars og april i fjor slik:

– Koronakommisjonen har levert en presis analyse av det som skjedde.

Han understreker at besøksforbudene ble innført for å stoppe smitte, med basis i Helsedirektoratets utsendte retningslinjer.

– Det er likevel ingen tvil om et så inngripende tiltak i private hjem vil kreve en særskilt juridisk begrunnelse, som i svært mange tilfeller ikke ble gitt, skriver han.

– Og det er heller ingen tvil om at beboere og verger skal tas med på råd før slike vedtak blir fattet, legger han til.

Det er heller ingen tvil om at beboere og verger skal tas med på råd før slike vedtak blir fattet.

Mye skjedde raskt

Han mener noe av forklaringen kan være at svært mye skjedde svært raskt i denne første perioden, da alt handlet om å få oversikt og stoppe smitteutviklingen.

– Men det var like fullt ikke i tråd med lovverket og beboernes rettigheter, noe kommunene har et ansvar for å sikre. Vi er trygge på at kommunene etter de rundene som har vært om dette nå forholder seg korrekt til lovverket også på dette punktet.

Portrett av Johan Torgersen.

TYDELIGGJØRING: Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet håper på en økt bevissthet om forskjellen på private hjem og bofellesskap. (Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet)

Tar til etterretning

Også Helsedirektoratet får kritikk for håndteringen av besøksforbudet. Koronakommisjonen mener det gikk for lang tid før man ryddet opp.

– Når vi i ettertid har sett omfanget av de ulovlige besøksrestriksjonene som ble innført, forstår vi at det er mulig å konkludere slik kommisjonen gjør. Vi tar kommisjonens kritikk til etterretning, skriver divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en e-post til Handikapnytt.

Vi tar kommisjonens kritikk til etterretning.

– Hva er årsaken til at det tok så lang tid å rydde opp i misforståelsen som mange kommuner baserte sin praksis på? 

– Etter vårt brev av 14. mars tok det litt tid før vi oppfattet at uhjemlede besøksrestriksjoner hadde noe omfang i kommunene, og at disse forholdene ikke ble ryddet opp. Dette henger blant annet sammen med at slike forhold ikke blir systematisk rapportert, og med den meget spesielle arbeidssituasjon i helseforvaltningen i denne perioden, skriver Johan Torgersen.

Tydeligere skille

Leder Tom Tvedt i Norsk Forbund for Utviklingshemmede har pekt på at besøksforbudene kan skyldes at myndighetene gjennom år har bidratt til å svekke skillet mellom private hjem og institusjoner.

– Nå håper vi at den oppmerksomheten disse besøksrestriksjonene etter hvert fikk i mediene, og gjennomgangen kommisjonen har gjort, har ført til en økt bevissthet i kommunene om forskjellen på institusjoner og private hjem i omsorgsboliger og bofellesskap, skriver Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.