Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
GJENNOMSLAG: – Vi som samfunn, og kommunene som arbeidsgivere, må gjøre det vi kan for å redusere utenforskapet i arbeidslivet. Til det trenger vi rammer som gjør dette mulig. Det har vi fått nå, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. (Foto: Johnny Syversen, KS)

Nå blir det lettere for kommunene å ansette funksjonshemmede

Regjeringen gir kommunene de samme unntaksmulighetene som staten har for å gjøre det lettere å ansette folk som står utenfor arbeidslivet på grunn av funksjonsnedsettelse eller «hull i CV-en».

Ivar Kvistum
Publisert 22.11.2023 08:41

Et gjennomslag for arbeidsinkludering i kommunal sektor!

Slik beskriver kommunenes organisasjon KS innholdet i et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

KS har bedt om at kommunene skal få den samme muligheten som staten til å gjøre unntak fra det såkalte kvalifikasjonsprinsippet for å sørge for at flere funksjonshemmede og folk med hull i CV-en kommer i jobb.

Aktive tiltak

Og nå bekrefter departementet at det er i orden:

«Det er en prioritert målsetning at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. For å nå denne målsetningen er det både nødvendig og ønskelig at fellesskapet stiller opp med aktive tiltak for å hjelpe folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer inn i arbeid», skriver departementet.

Derfor mener departementet at det i enkelte tilfeller kan være «hensiktsmessig å gjøre begrensede unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne og personer med fravær fra arbeid eller utdanning kommer i arbeid».

Prinsipp i veien

Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at den som er best kvalifisert for en stilling, blir ansatt. Men ifølge KS står dette prinsippet i veien når kommuner og fylkeskommuner når de skal ansette personer som står utenfor arbeidslivet.

Dette kommer fram både i forskning og erfaring.

Her har staten flere muligheter og virkemidler i sitt regelverk enn hva kommunal sektor har. Dette har KS tatt opp med staten, senest i et møte i juni. Nå har de altså fått gjennomslag.

Vi som samfunn, og kommunene som arbeidsgivere, må gjøre det vi kan for å redusere utenforskapet i arbeidslivet.

Redusere utenforskap

– Dette er vi svært glade før, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, i en nyhetsmelding på KS’ nettsider.

Han mener det innebærer at kommunal sektor får større mulighet til å ansette personer i utenforskap i kommunale jobber.

­– Vi som samfunn, og kommunene som arbeidsgivere, må gjøre det vi kan for å redusere utenforskapet i arbeidslivet. Til det trenger vi rammer som gjør dette mulig. Det har vi fått nå, sier han.

Gangsø påpeker at kvalifikasjonsprinsippet fortsatt er hovedregelen, men at det kan gjøres saklige unntak for menneske som står utenfor arbeidslivet på grunn av funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid og utdanning.

Mulighetene

Når kommunene får bruke de samme virkemidlene som staten for å gi unntak fra kvalifikasjonsprogrammet, innebærer det at kommunene får:

  • mulighet for midlertidig ansettelse i traineeordning i inntil to år for målgruppa.
  • mulighet til fast ansettelse uten utlysning av deltakerne i traineeprogrammet etter endt traineeprogram.
  • mulighet til å ansette midlertidig med lønnstilskudd i to år uten utlysning for målgruppen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.