Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tor Andreas Bremnes står i kontordøren og smiler.
VELKOMMEN HIT: Inclue-sjef Tor Andreas Bremnes vil gjerne fortelle Høyres leder Erna Solberg hvordan de jobber for å få flere funksjonshemmede ut i jobb. (Foto: Ivar Kvistum)

Inviterer Erna for å fortelle hvordan funksjonshemmede kan få jobb

– Funksjonsnedsettelse kan være en tilleggskompetanse i arbeidslivet, sier daglig leder Tor Andreas Bremnes i Inclue AS. Han inviterer Høyres leder Erna Solberg på besøk for å lære mer.

Ivar Kvistum
Publisert 24.04.2023 09:24

Inclue AS er et rekrutterings- og kompetanseselskap opprettet og eid av Norges Handikapforbund med formål å få flere funksjonshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

Bakgrunnen for at Inclues daglige leder Tor Andreas Bremnes har sendt en innbydelse til Erna Solberg, er at Høyre-representanter stilte samme spørsmål til ti ulike statsråder i Stortingets spørretime i forrige uke:

Hvordan kan flere arbeidstakere med de rette kvalifikasjonene få jobb?

– Dette beskrives som problem nummer én når jeg er ute og reiser, ved siden av regjeringens skattepolitikk, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

– I alle deler av samfunnet er mangel på kvalifisert arbeidskraft en hovedutfordring. Derfor er det viktig å få vite hva som er regjeringens strategi for å jobbe med dette i de enkelte sektorene, sier hun.

Løse et samfunnsproblem

Høyres politiske spørretime-stunt ble lagt merke til av Inclue-sjef Tor Andreas Bremnes.

Han mener han kan bidra med noen av svarene Erna Solberg etterlyser, og har sendt henne en invitasjon til et møte for å drøfte hvordan flere personer med funksjonsnedsettelser kan komme i jobb – og dermed bidra til å løse det samfunnsproblemet som Erna Solberg beskriver.

– Jeg har invitert henne hit til et møte for å fortelle henne om hvordan vi jobber, sier Bremnes til Handikapnytt.

Ikke bare politikk

At funksjonshemmede møter barrierer på arbeidsmarkedet, er godt dokumentert. For eksempel dokumenterer en studie fra universitetet Oslomet at sjansen for å bli innkalt til jobbintervju synker til det halve, om du oppgir i søknaden at du bruker rullestol.

Les mer: NY FORSKNING BEVISER AT ARBEIDSGIVERE DISKRIMINERER RULLESTOLBRUKERE

– Jeg er enig med Erna i at alle som kan og vil jobbe, skal få nødvendig tilrettelegging. Men jeg mener at dette ikke utelukkende er et politisk spørsmål. Regjeringen kan gjøre noe. Men kandidatene kan også gjøre noe. Og ikke minst: arbeidsgiverne må gjøre sin del, sier Tor Andreas Bremnes.

Regjeringen kan gjøre noe. Men kandidatene kan også gjøre noe. Og ikke minst: arbeidsgiverne må gjøre sin del.

Tilleggskompetanse: funkis

Han ønsker å fortelle Solberg ansikt til ansikt hvorfor det er viktig å «rehumanisere rekruttering». Til Handikapnytt forklarer han:

– For å få et mangfold, må vi rekruttere på en mangfoldig måte. Vi må inn under huden på folk for å vite hvem de er, ut over utdannelse og erfaring. Vi må finne ut hva de kan tilby.

Og det er i denne sammenhengen han snakker om funksjonsnedsettelse som en tilleggskompetanse. Det poenget vil han gjerne få den fremste opposisjonslederen i Norge til å innse.

– Lever du med funksjonsnedsettelse, har du for lært mye om hvordan du kan være nødt til å omstille deg på sparket, men også hvordan du planlegger for nesten alt i hverdagen. Dette er ferdigheter som kan overføres til å planlegge prosjekter. Men slik kompetanse står aldri på en CV, og det etterspørres aldri i stillingsannonser, sier han.

Ikke nok å telle funksjonshemmede

Da Erna Solberg var statsminister snakket hun mye om å få flere i arbeid, og hennes regjering lanserte blant annet «Inkluderingsdugnaden» som et sentralt virkemiddel for å få flere fra utenforskap til innenforskap i arbeidslivet. Tiltaket rettet seg mot funksjonshemmede og folk med såkalte hull i CV-en.

Inkluderingsdugnaden var et virkemiddel med tvang. Det handlet om å telle funksjonshemmede for å sørge for at fem prosent av de nyansatte kom fra utenforskapet.

– Inkluderingsdugnaden var et virkemiddel med tvang. Det handlet om å telle funksjonshemmede for å sørge for at fem prosent av de nyansatte kom fra utenforskapet. Men målet må jo heller være å få bedriftene til å se verdien i kompetansen som den enkelte kommer med, sier Bremnes.

– Derfor må vi levere på arbeidsgiveres premisser. Vi må sørge for at det er en lønnsom ansettelse på like vilkår.

Ikke veldig imponert

Inntil Erna Solberg eventuelt tar imot innbydelsen for å låne øre til Tor Andreas Bremnes, fordøyer hun svarene som hennes representanter i Stortinget fikk fra ti statsråder i regjeringen. Til NTB erklærer hun at hun ikke ble særlig imponert.

– Vi ser at regjeringen egentlig ikke har så mange strategier rundt dette. Deres arbeidsmarkedspolitikk er knyttet til et ungdomsløfte. Det er fint det, men vi har sett at mange sånne initiativer ikke har funket.

Løsningen ligger ifølge Høyre-lederen i å kvalifisere folk som står utenfor arbeidslivet, samt tilby etter- og videreutdanning til voksne som er i jobb, men mangler riktig kompetanse.

Helsejustert lønn

Solberg har også børstet støv av et tidligere Høyre-forslag om å teste ut såkalt helsejustert lønn. Det vil si at folk med redusert arbeidsevne får fortsette i full jobb, men med redusert kapasitet, mot at Nav dekker arbeidsgiverens kostnader.

Høyre-lederen vil dessuten opprette flere bransjeprogrammer med kursing og utdanning av arbeidstakere, og gi flere voksne muligheten til å fullføre videregående.

Enig med Solberg

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) gir Erna Solberg rett i at det trengs mer kvalifisert arbeidskraft.

Hun viser til at regjeringen blant annet har lansert en ungdomsgaranti som skal sørge for at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging.

– Vårt mål er trygg jobb til alle, med en lønn du kan leve av, der arbeidsfolk har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag, sier Persen.

***

Handikapnytt er i likhet med Inclue AS eid av Norges Handikapforbund.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.