Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett
VURDERER: Kanskje vil arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna ombestemme seg. (Foto: Ilja C. Hendel, Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Brenna åpner for gjeninnføre krav i staten om å ansette funksjonshemmede

Regjeringen fikk kritikk for å ha fjernet kravet til staten om å ansette flere funksjonshemmede og folk med «hull i CV-en». Nå åpner Tonje Brenna for å snu.

Handikapnytt
Publisert 15.11.2023 13:11

(NTB:) – Jeg er åpen for å gjeninnføre kravet til staten, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) etter at hun gjentatte ganger hadde blitt utfordret av Høyre i Stortingets spørretime onsdag.

Under Erna Solbergs regjering ble det innført krav om at 5 prosent av nyansettelser i statlige etater skulle være folk som har vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet – for eksempel fordi de har funksjonsnedsettelser eller fordi de har vært ledige lenge.

Dette kravet er nå borte.

Hvorfor? spurte Høyres Henrik Asheim i spørretimen.

Holde oppmerksomheten

– Statlige etater og departementer ikke bare bør innkalle folk med hull i CV-en, men de skal gjøre det. Dette er et viktig tiltak for å holde interessen oppe for å få flere i jobb, sa Asheim. 

Han mener kravet i seg selv bidrar til å holde oppmerksomheten oppe rundt ansettelser av folk med hull i CV-en.

– Den oppmerksomheten er på HR-avdelinger overalt: «Har vi nå innkalt noen av menneskene som sliter med å komme i jobb»? påpekte han.

Jeg er åpen for å gjeninnføre kravet til staten.

Brenna: Bredt utvalg av virkemidler

Brenna viste til at det er viktig å se et bredt utvalg av virkemidler og nevnte tiltak som ungdomsgaranti, fullføringsreform i videregående opplæring og opptrappingsplan for psykisk helse. Neste vår vil hun legge fram en stortingsmelding om arbeidsmarkedet.

Men Asheim kontret med at Brenna ramset opp ulike tiltak uten å forholde seg til spørsmålet. Etter å ha spurt for fjerde gang hvorfor kravet er fjernet, spurte han om Brenna kunne åpne for å gjeninnføre det. Det bekreftet hun.

– Vi skal jo ansette andre steder enn i staten, derfor er jeg opptatt av å bredde ut, sa hun.

Hun viste til at det finnes mange veier til målet, og at det er viktig å utforske mange av dem.

– Jeg tenker morgen, middag og kveld på hvordan vi kan få flere mennesker i arbeid, sa hun.

Jeg er åpen for å gjeninnføre kravet til staten.

NHF-lederen kritiserer regjeringen

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik er blant dem som har kritisert regjeringen og Tonje Brenna for å droppe kravet om at fem prosent av de nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonevne eller CV-hull. 

– Vi trenger flere funksjonshemmede inn i arbeid i Norge. Andelen i dag er så lav som ca 40 prosent  Å øke andelen vesentlig er et mål vi i Norges Handikapforbund kjemper hardt for å realisere.
Skal vi oppnå dette er det nødvendig at staten går foran i dette arbeidet. Man kan ikke bare fjerne et krav uten å sikre at arbeidet fortsetter, skrev Brandvik på Facebook tidligere i november.

– Handikapforbundet kommer til å ta dette opp med regjeringen ved første mulighet, dette holder ikke mål, la hun til.

Tungt å nå målet om fem prosent

Kravet om at minst fem prosent av nyansatte i statlige virksomheter skal være funksjonshemmede eller ha såkalt hull i CV-en, er opprinnelig en del av inkluderingsdugnaden – et høyt profilert virkemiddel fra Erna Solbergs regjering. 

I 2019 sa den daværende statsministeren til Handikapnytt at tiltaket ville gjøre det lettere for funksjonshemmede å få jobb.

Men målet har vist seg å være vanskelig å nå i praksis. En evalueringsrapport fra 2021 viser at et flertall av statlige virksomheter ligger langt under målet om fem prosent nyansettelser fra mågruppene.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.