Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Foss.
STORE FORSKJELLER: Det er for store ulikheter i tjenestetilbudet til familier som har funskjonshemmede barn, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. (Foto: Ilja Hendel, Riksrevisjonen)

Riksrevisor Per-Kristian Foss: – Barna må få bedre hjelp fra det offentlige

Riksrevisjonen påpeker alvorlige mangler og altfor store ulikhet i tjenestene til barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres.

Ivar Kvistum
Publisert 30.09.2021 17:44

I 2019 fikk 3 barn per 1000 innbyggere under 18 år habilitering i Hordaland.

Det samme tallet for Agder i samme år var 22 barn.

– Igjen ser vi at det er store geografiske variasjoner på et velferdsområde, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Bedre hjelp

Eksempelet fra barnehabilitering er hentet fra en fersk rapport fra Riksrevisjonen om helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser, som ble offentliggjort på en pressekonferanse torsdag.

Og riksrevisor Per-Kristian Foss konkluderte slik:

– Familier som har barn med funksjonsnedsettelser må få bedre hjelp fra det offentlige. Det gjelder særlig familier med barn som har store og sammensatte behov fra flere faggrupper som må samarbeide, sa riksrevisor Foss på pressekonferansen.

Igjen ser vi at det er store geografiske variasjoner på et velferdsområde.

Store forskjeller

Rapporten løfter fram følgende hovedfunn:

  • Store forskjeller og utilstrekkelig kapasitet i helseforetakenes habiliteringstilbud til barn.
  • Store variasjoner mellom kommunene i bruken av avlastning.
  • Statsforvalternes behandling av klagene har stor betydning for hvilke tjenester familiene får.
  • Familiene må ta et stort ansvar selv for å få hjelp og koordinere tjenestene.

Riksrevisjonen kommer med flere anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet for å sørge for at disse tjenesten fungerer bedre og mer likeverdig enn i dag, og sørge for bedre kunnskap om geografiske forskjeller i habiliteringstilbudet.

Helsetilsynet må også legge til rette for at statsforvalterne behandler klagesaker om rettigheter på en mer enhetlig måte.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.