Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Olaug Bollestad foran Stortinget.
LIKESTILLING OG IKKE HELSE: KrF-leder Olaug Bollestad mener det haster med å sikre brukerstyrt personlig assistanse som likestillingsverktøy. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Olaug Bollestad (KrF): Det haster å sikre likeverdig assistanse i hele landet

Kristelig Folkepartis leder er skuffet over at stortingsflertallet ikke ville be regjeringen om en rask oppfølging av anbefalingene som skal gjøre brukerstyrt personlig assistanse til et likestillingsverktøy.

Ivar Kvistum
Publisert 24.01.2022 14:37

Riksrevisjonen har gransket tjenestene til familier med funksjonshemmede barn og funnet store mangler.

Ikke minst er det et problem at tjenestene er altfor ulike fra kommune til kommune.

Les mer: RIKSREVISOR PER-KRISTIAN FOSS: – BARNA MÅ FÅ BEDRE HJELP FRA DET OFFENTLIGE

Sikre reell likestilling

Nylig behandlet Stortinget denne rapporten fra Riksrevisjonen.

Da fremmet Kristelig Folkeparti et forslag der de ber regjeringen være raske med å følge opp anbefalingene fra utvalget som har utredet hvordan brukerstyrt personlig assistanse kan fungere bedre som et likestillingsverktøy.

Hensikten var å «sikre reell likestilling og for å hindre uheldige forskjeller mellom kommuner i tjeneste- og avlastningstilbudet til personer med en funksjonsnedsettelse» så fort som mulig.

Stemt ned

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte mot. Det samme gjorde Rødt, med unntak av Mímir Kistjánsson som støttet KrFs forslag.

Dermed falt forslaget.

– Jeg synes det er synd at de ikke vil være med på en rask oppfølging av BPA-utvalgets utredning, sier KrF-leder og stortingsrepresentant Olaug Bollestad om utfallet av voteringen til Handikapnytt.

Forskjeller mellom kommunene

Bollestad mener at BPA-utvalgets utredning «Selvstyrt er velstyrt» inneholder flere løsninger på de problemene som Riksrevisjonen peker på når det gjelder tjenestetilbudet til familier med funksjonshemmede barn.

Særlig gjelder dette forskjellene i tilbud og timetall mellom kommuner.

– Vi må begrense utfordringene med at det er så ulik praksis fra kommune til kommune, konstaterer Bollestad.

Les mer om BPA-utvalgets utredning: SPLITTET BPA-UTVALG – FLERTALLET HAR SKREVET TIL HELSEMINISTEREN I PROTEST

Ut av helselovgivningen

Hun mener det også er nødvendig å få på plass ordninger som at den enkelte får et tilstrekkelig timetall til å kunne delta i samfunnet og dagligliv.

– Det hjelper ikke med BPA om du ikke får de timene du trenger. Ingen skal måtte velge mellom å delta på fritidsaktiviteter eller få bistand til nødvendige oppgaver. Men vi vet at mange står i det valget i dag, sier hun.

Olaug Bollestad mener noe av det viktigste i den videre utviklingen av BPA-ordningen blir å slå fast likestillingsformålet.

– Det er utrolig viktig å klargjøre formålet med BPA. Dette skal være et likestillingsverktøy og ikke et helseverktøy, sier Bollestad.

Det er utrolig viktig å klargjøre formålet med BPA. Dette skal være et likestillingsverktøy og ikke et helseverktøy.

Lytte og tenke oss om

Derfor støtter KrF at BPA må ut av helselovgivningen og over i en annen lovforankring.

KrF-lederen er derimot ikke sikker på at BPA-ordningen bør ut av kommunene og over til staten, slik flere fra den såkalte brukersiden i BPA-utvalget tar til orde for.

– I utgangspunktet tror vi at det er best med tjenester som styres nær der folk bor og lever. Men når det gjelder BPA, ser vi at det er så store variasjoner. Derfor vil vi lytte og tenke oss om før vi konkluderer, sier Bollestad til Handikapnytt.

SV vil ha høring

Da Riksrevisjonens rapport ble behandlet i Stortinget, begrunnet SVs Marian Hussein hvorfor hun ikke ville støtte KrFs forslag. Det var først og fremst fordi utredningen fra BPA-utvalget ennå ikke har vært på høring.

Men det var også fordi det er stor uenighet om deler av innholdet, både innad i utvalget og i funksjonshemmedes organisasjoner.

Hun nevnte særlig organisasjonen Løvemammaene, som i et debattinnlegg i Handikapnytt har rettet kritikk mot anbefalinger fra utvalgsmedlemmer som representerer funksjonshemmedes organisasjoner.

Les innlegget her: BPA-UTVALGETS FORSLAG ER LIVSFARLIG

– Det viktigste nå framover er å få på plass en god nok høringsprosess hvor vi lytter til både dem det gjelder og også deres familier og fagfolk på feltet, sa Marian Hussein i stortingsdebatten 18. januar.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.