Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portretter av Lerbrekk og Grande satt sammen.
KREVER HANDLING: Solfrid Lerbrekk (til venstre) er ikke fornøyd med svarene som likestillingsminister Trine Skei Grande gir om hvordan hun vil følge opp merknadene fra FNs spesialrapportør. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy og Ivar Kvistum)

– Bare svada fra Grande om funksjonshemmedes rettigheter

SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk spurte hva likestillingsminister Trine Skei Grande (V) vil gjøre for å følge opp kritikken fra FNs spesialrapportør. Hun er svært skuffet over svaret hun fikk.

Ivar Kvistum
Publisert 01.11.2019 06:00

11. oktober avsluttet FNs spesialrapportør om funksjonshemmedes rettigheter, Catalina Devandas, et 10 dager langt besøk i Norge for å observere hvordan myndighetene oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser.

Blant punktene hun kritiserer norske myndigheter for, er altfor stor variasjon i de kommunale tjenestene, manglende sammenheng mellom nasjonal politikk og lokal praksis, samt en menneskerettsstridig praksis og lovgivning når det gjelder tvang og bruk av vergemål.

Les mer her: FN-RAPPORTØR: – ALTFOR STOR FORSKJELL PÅ TJENESTENE I NORSKE KOMMUNER

– Betydelig innsats

Som Kultur- og likestillingsminister har Trine Skei Grande ansvar for regjeringens politikk når det gjelder funksjonshemmedes rettigheter.

SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk stilte Grande et skriftlig spørsmål der hun ville vite hvordan regjeringen har tenkt å følge opp anmerkningene fra FN-rapportøren.

I sitt svar peker Trine Skei Grande på at «Norge gjør en betydelig innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnslivet og bevilger betydelige finansielle ressurser til dette formålet»,

Men hun innrømmer at det fortsatt er utfordringer.

«Derfor har vi lagt fram strategien «Et samfunn for alle». Dette er regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030. Strategien vil bli fulgt opp med en handlingsplan som kommer denne høsten. Handlingsplanen vil inneholde konkrete tiltak på en rekke departementers områder», skriver Grande i svaret.

God samordning

Strategien og handlingsplanen er også svaret på utfordringen på uheldige forskjeller i tjenestetilbud mellom kommunene.

«God samordning mellom sektorer og forvaltningsnivåer er en forutsetning for effektiv gjennomføring av regjeringens visjon om et samfunn for alle. Dette er et sentralt prinsipp i strategien «Et samfunn for alle», som vil bli fulgt opp i den kommende handlingsplanen», skriver Grande.

Hun nevner også at regjeringen vil legge fram en egen stortingsmelding om utviklingshemmedes menneskerettigheter, at den arbeider med en ny handlingsplan om universell utforming og vil lansere en ny språklov der norsk tegnspråk får bedre vern og høyere status.

Om rapporten til FNs spesialrapportør svarer Grande:

«Endelig rapport fra FNs spesialrapportør vil foreligge i mars 2020. Innspillene fra spesialrapportøren vil bli nøye vurdert av regjeringen. Anbefalingene fra CRPD-komiteen og anbefalingene fra FNs spesialrapportør er viktige bidrag i vårt videre arbeid med å oppnå likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.»

Klikk her for å lese Solfrid Lerbrekks spørsmål og Trine Skei Grandes svar i sin helhet på Stortingets nettsider.

– Bare svada

Spørsmålsstiller Solfrid Lerbrekk er alt annet enn fornøyd med svaret fra statsråd Trine Skei Grande.

– Det er jo bare svada. Hun refererer kun til ting som er kjent fra før. Her er ingenting konkret, ingenting nytt og ingenting matnyttig. Svaret er et skjelett uten kjøtt på. Her hadde hun mulighet til å komme med virkelige ambisjoner, men det kom ingenting, sier Lerbrekk.

Her er ingenting konkret, ingenting nytt og ingenting matnyttig. Svaret er et skjelett uten kjøtt på.

– Hva burde hun svart, da?

– Jeg mener at hun burde vist til konkrete ambisjoner og penger i budsjettet for å stimulere kommunene til å gjøre mer, at det var noe her som kunne bedre den situasjonen som FN-rapportøren påpeker, svarer Lerbrekk.

Ingen verdi uten penger

At Grande viser til en strategiplan og en handlingsplan, er ikke verdt stort så lenge det ikke følger penger med, mener hun. Sju millioner kroner på statsbudsjettet til neste år er i denne sammenhengen å regne som ingenting.

– Handlingsplanen er kjempeviktig, for all del. Men så lenge det ikke er satt av penger til den i budsjettet, blir den bare verbal. Og ha er poenget da? spør Lerbrekk.

Det samme mener hun gjelder den varslede handlingsplanen for universell utforming:

– Så lenge slike planer ikke følges opp med tydelige mål, krav og budsjettmidler, så virker de ikke. Vi må ha kraft i politikken på dette området, og da er det penger og krav som gjelder.

Mangler oversikt?

Når FN-rapportør Catalina Devandas snakker om store forskjeller mellom kommunene i Norge, viser hun blant annet til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Nylig har regjeringen nedsatt et utvalg som skal lage en offentlig utredning om BPA og hvordan ordningen kan fungere som et likestillingsverktøy med enhetlig praksis over hele landet.

Men dette utredningsarbeidet er ikke nevnt i Trine Skei Grandes svar til Stortinget.

– Det er jo merkelig at utredningen ikke er nevnt. det kan jo tyde på at Grande ikke har helt oversikt, bemerker Solfrid Lerbrekk.

Les også: HER ER UTVALGET SOM SKAL UTREDE FREMTIDENS BPA

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.