Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Abid Raja.
VIL DISKRIMINERING TIL LIVS: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. (Foto: Ilja C. Hendel, Kulturdepartementet)

Barnas historier om diskriminering ryster Abid Raja – dette vil han gjøre

«Opprivende lesning.» Slik beskriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja Redd Barna-rapporten der barn og unge med funksjonsnedsettelser forteller om diskriminering. Her svarer han på utfordringen om hva han vil gjøre med det.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 18.05.2021 17:15

«På aktivitetsdager på skolen fikk jeg tilbud om å dra på shopping med mamma».

«I korpset prøvde de å tilrettelegge ved å invitere foreldrene mine til et møte uten meg. Det var det året jeg fylte 16 år».

«Det har hendt at jeg har måttet stå utenfor og ventet. Da føler jeg meg ikke velkommen. Jeg har blitt vant til det, å bli avvist, men det burde ikke være sånn.»

Eksemplene på hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse blir ekskludert i lek og fritid som kommer fram i en fersk rapport fra Redd Barna, ryster kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Opprørt og lei meg

– Diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser er uakseptabelt. Jeg blir opprørt og lei meg når jeg hører om barn og unge med funksjonsnedsettelse som ikke får være med på fritidsaktiviteter og skoleturer, skriver Abid Raja i en e-post til Handikapnytt.

– Dette er i mange tilfeller diskriminering, og bidrar til utenforskap. Det kan vi ikke godta. Vi har alle et ansvar for å si fra når vi opplever slike ting, legger han til.

Ba om politisk løft

Historiene som opprører statsråden, kommer fram i Redd Barna-rapporten «Fritid for alle – uten fordommer».

Les mer om rapporten: «PÅ AKTIVITETSDAGER FIKK JEG TILBUD OM Å DRA PÅ SHOPPING MED MAMMA»

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna utfordret statsråden da rapporten ble lagt fram 3. mai i år:

– Dersom vi skal klare å bekjempe fordommene, må vi først og fremst få et kraftig holdnings- og kunnskapsløft. Derfor vil vi be kultur- og likestillingsministeren om å sette i gang et større politisk arbeid for å bekjempe diskrimineringen barn og unge med funksjonsnedsettelser utsettes for på fritiden, sa hun til Handikapnytt.

Setter ned utvalg

Handikapnytt presenterte Abid Raja for Redd Barna-sjefens utfordring:

– Vil du sette i gang et større politisk arbeid for å bekjempe diskrimineringen barn og unge med funksjonsnedsettelser utsettes for på fritiden?

– Diskriminering er aldri greit, og arbeid for å bekjempe diskriminering står høyt på prioriteringslista. Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Arbeid for å redusere fordommer vil være et viktig tema, svarer statsråden.

Diskriminering er aldri greit, og arbeid for å bekjempe diskriminering står høyt på prioriteringslista.

Kulturdepartementet opplyser til Handikapnytt at arbeidet med utvalget er godt i gang, men at det er for tidlig å kunne si noe om sammensetningen eller når utvalget går i gang.

Tenke inkludering først

– Er det statsrådens oppfatning at diskrimineringen barn og unge med funksjonsnedsettelser utsettes for i lek og fritid er en utfordring som lar seg løse på regjeringsnivå?

– Dette dreier seg ikke bare om manglende ressurser. Vi må tenke inkludering først, og være kreative for finne gode løsninger slik at alle kan være med. Regjeringens mål er et samfunn der alle kan delta, og være inkludert på alle samfunnsarenaer, svarer statsråden.

Han påpeker at de må arbeide for å fjerne barrierer og manglende tilgjengelighet, og at dette selvsagt også gjelder fritidsaktiviteter.

– Diskriminering og utestenging som skjer i lek og fritid kan ikke løses av regjeringen alene, men vi kan og må bidra til å få bukt med problemet. Som kultur- og likestillingsminister er jeg opptatt av at alle skal ha like muligheter til å delta, også på kultur- og fritidsarenaen.

Penger og tiltak

Regjeringen jobber med tiltak for å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i fritidsaktiviteter, minner Raja om.

Han trekker fram at regjeringen i år fordeler i overkant av 15 millioner kroner til frivillige organisasjoner som arrangerer ferie- og velferdstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Et viktig mål i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur er å øke mangfoldet av deltakere og legge til rette for at alle barn kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Gjennom ordningen Herreløs Arv gir regjeringen støtte til frivillig virksomhet. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. Gjennom fritidserklæringen arbeider de for at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Må gjøre det sammen

–  Disse satsingene er viktige for å øke deltakelsen på fritidsarenaen, men løser ikke problemet alene, påpeker statsråden.

Han trekker også fram regjeringens ulike forslag i revidert nasjonalbudsjett som er listet opp i faktaboksen.

Inkluderingsstøtte
  • Abid Raja trekker fram disse postene i revidert nasjonalbudsjett som han mener vil motvirke diskriminering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne i kultur og fritid:
  • 25 millioner kroner til personer med funksjonsnedsettelse. Bevilgningen inngår i en tiltakspakke for sårbare barn og unge.
  • 15 millioner kroner til aktivitetstiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Bevilgningen skal bidra til å redusere isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under pandemien.
  • 10 millioner kroner i økt tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner for å kompensere for økonomiske tap som følge av pandemien. Raja mener organisasjonene har gjort et viktig likepersonarbeid, men har ikke blitt kompensert på samme måte som andre frivillige organisasjoner under pandemien.

– Regjeringens tiltak er viktige, men strekker bare så langt. Jeg som statsråd sitter med det øverste ansvaret, men vi er alltid avhengige av at organisasjoner, frivilligheten og sivilt samfunn jobber med disse problemstillingene lokalt, understreker Raja.

Han roser Redd Barna for å ta tak i problemet og kaste lys over det.

– Å bekjempe diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser kan vi kun gjøre sammen, og jeg vil derfor berømme initiativet til blant annet Redd Barna for å belyse dette temaet på en grundig måte med fortellinger som er, for å være ærlig, opprivende, fortsetter statsråd Raja.

Viktige historier

– Hva skal til for å finne en løsning på diskrimineringsproblemet?

– Vi har et godt rettslig diskrimineringsvern i Norge. Men dette er ikke nok. Like rettigheter og fravær av diskriminering er ikke ensbetydende med at alle har reell mulighet til å benytte seg av rettighetene, svarer statsråden.

Like rettigheter og fravær av diskriminering er ikke ensbetydende med at alle har reell mulighet til å benytte seg av rettighetene.

Raja mener det er behov for kunnskap og bevisstgjøring, og han og poengterer at både rapporten og det arbeidet Redd Barna gjør, er viktig. Fordommer og negative holdninger er en utfordring, slik det også kommer fram i rapporten. Raja tror det er viktig å få fram historiene fra dem som har vært utsatt for dette.

– Det kan få oss til å stoppe opp og tenke at alle har det ikke som jeg. Her har vi alle en jobb å gjøre. Vi må få bukt med mange av fordommene som eksisterer, og synliggjøre de gode eksemplene.

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.