Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Morten N. Bakke.
TAUS: Statssekretær Morten Bakke vil ikke si noe om hvilke planer regjeringen har eller ikke har for å løse problemet med at det er satt av for lite penger til aktivitetshjelpemidler i forhold til etterspørselen. (Foto: Jan Richard Kjelstrup, ASD)

– Bra at ordningen med aktivitetshjelpemidler blir mye brukt

Statssekretær Morten N. Bakke er glad for at mange søker om aktivitetshjelpemidler. Men han svarer ikke på om det kommer mer penger når årets bevilgning allerede er brukt opp. Saken skal drøftes brukerutvalg for hjelpemiddelområdet.

Av Ivar Kvistum
Publisert 03.09.2018 20:44

I forrige uke ble det kjent at Nav har satt på bremsene og ikke lenger innvilger søknader om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år.

Årsaken er at pengene som er satt av til formålet på årets budsjett allerede er i ferd med å bli brukt opp.

Les mer her: FULL STANS FOR NYE AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL VOKSNE

Nyheten har skapt både sinne og frustrasjon blant mange brukere som hadde sett fram til å ta ulike hjelpemidler i bruk, men som er henvist til ytterligere ventetid.

Et slag i trynet

«Vi er nok ikke få som fikk en slag i trynet da vedtaksbrevet kom om at hjelpemiddelet ikke blir bevilget på grunn av manglende penger i potten», skriver Sverre Dyve Pedersen på Handikapnytts Facebook-side.

«Det var utsikten til sykkelen jeg har søkt på som har holdt meg oppe etter at jeg ble rullestolbruker. Nå blir det mange, lange måneder å vente i mer usikkerhet og isolasjon», fortsetter han.

Og Pedersen legger til:

«Og kommentarene jeg har fått med meg om at det er fint at pengene er brukt synes jeg er helt utrolig. Mulig fint for de som allerede har de hjelpemidlene de trenger, verre for oss som ikke kommer oss ut og i aktivitet.»

Gledelig

Det er nettopp tilfredshet med at ordningen er godt kjent og blir mye brukt som preger kommentaren fra den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet.

I en e-post til Handikapnytt uttaler statssekretær Morten N. Bakke (H):

– Jeg er enig i at aktiv fritid og fysisk aktivitet er en viktig for å gjøre funksjonshemmede mest mulig selvhjulpne og deltakende. Derfor har ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år absolutt sin berettigelse. Det er gledelig at ordningen har blitt godt kjent blant brukergruppen.

Det er gledelig at ordningen har blitt godt kjent blant brukergruppen.

Aktivitetshjelpemidler
  • Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet.
  • Tidligere ble slike hjelpemidler bare utlånt til personer under 26 år, men fra 2015 kom en ny ordning på plass som gjorde det mulig også for voksne over 26 år å søke om slike hjelpemidler.
  • I motsetning til annen hjelpemiddelformidling er denne ordningen begrenset av en økonomisk ramme som er vedtatt politisk i statsbudsjettet. Det er også egenandeler knyttet til ordningen.
  • For inneværende år er det satt av 49 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler for voksne. Nå ser det ut at potten blir tom, og Nav har derfor bestemt å ikke innvilge flere søknader i år.

En budsjettsak

Men Bakke vil ikke kommentere om det kan bli aktuelt å øke bevilgningen til neste år. Han skriver:

– Hvilke endringer som det eventuelt er aktuelt å gjøre i denne ordningen er en budsjettsak, og jeg kan følgelig ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Han vil heller ikke gå inn på om det kan bli aktuelt å gi en tilleggsbevilgning på årets budsjett for å løse problemene som har oppstått i høst:

– Forhold som gjelder inneværende års budsjett vil bli behandlet i forbindelse med proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer som legges fram senere i år.

Opp i brukerutvalget

Nyheten om at det er tomt for penger til aktivitetshjelpemidler har skapt bekymring hos dem som representerer brukerne i Nav-systemet.

Håvard Ravn Ottesen, som representerer Safo (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), har varslet at han vil ha saken drøftet i Navs sentrale brukerutvalg på hjelpemiddelområdet.

Utvalget har sitt neste møte 25. september, og saken vil trolig komme på dagsorden til det møtet.

– Dersom ikke vi i brukerutvalget hadde tatt tak i en slik sak, ville vi ikke gjort jobben vår, sier Ottesen.

Dersom ikke vi i brukerutvalget hadde tatt tak i en slik sak, ville vi ikke gjort jobben vår.

Han viser til at en rekke mennesker nå har fått utsatt helt nødvendige hjelpemiddelbehov.

Burde sett det komme

Og selv om Nav ikke uten videre kan trylle fram mer penger til en ramme som er politisk vedtatt, spør han likevel om ikke problemet kunne vært oppdaget tidligere, slik at tiltak kunne blitt satt inn.

– Når det nærmer seg slutten på pengene allerede etter andre tertial, burde man kunne sett at dette ville komme, sier Ottesen.

Ottesen varsler at han både ha belyst statistikk og tall for denne typen hjelpemidler, også når det gjelder prisutvikling.

Han vil også at brukerutvalget snakker om hvilke anbefalinger Nav skal gi Arbeids- og sosialdepartementet i arbeidet med neste års budsjett.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.