Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Finn Allan Mathisen
GRUNDIGE GREP: Virksomhetsleder Finn Allan Mathisen i Stendi Assistanse. (Foto: Stendi)

Bunnen i assistent-markedet er nådd – stadig flere søker jobb i BPA

Det løsner for rekrutteringen til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samtidig som bransjen opplever et skifte i hvor rekrutteringen foregår, mener Stendi Assistanses Finn Allan Mathisen.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 17.01.2023 08:40

I mai i fjor skrev Handikapnytt om vanskelighetene mange vedtakseiere i lengre tid hadde opplevd med å få tak i brukerstyrte personlige assistenter.

Flere private leverandører bekreftet situasjonen, og pandemien fikk en stor del av skylden.

Samtlige hadde sterkt søkelys på å endre situasjonen. Stendi Assistanse hadde tatt flere konkrete grep.

Les mer: TØRKE I BPA-MARKEDET – MANGE SLITER MED Å FÅ SØKERE TIL ASSISTENTJOBBER

Og nå går det den rette veien, mener virksomhetsleder Finn Allan Mathisen.

– Vi har flere søkere enn på lang tid på de aller fleste stillingene vi har ute. Og vi ansetter relativt raskt, selv om det selvsagt alltid finnes unntak, sier Mathisen til Handikapnytt.

I forkant

Stendi har en plattform for åpne søknader.

– Der merker vi betraktelig flere interessenter for assistentstillinger enn tidligere. Dette er mennesker som ønsker å jobbe innen bransjen, som oppsøker BPA-jobben. Det gjør at vi kan være i forkant. Vi går gjennom denne basen først, finner kandidater og gir til arbeidsleder.

Han vil samtidig ikke friskmelde bransjen helt ennå.

– Vi opererer med søknader direkte på våre annonser, samt at vi får inn åpne interessesøknader via nettsiden. Vi ser en større økning på åpne søknader via nettside enn søknader direkte på annonsene våre. Det positive med dette er at det kan virke til at flere får øynene opp for assistentyrket og BPA-bransjen, sier Finn Allan Mathisen.

Vi ser en større økning på åpne søknader via nettside enn søknader direkte på annonsene våre. Det positive med dette er at det kan virke til at flere får øynene opp for assistentyrket og BPA-bransjen.

Rekrutteringsansvarlig

Et av Stendis grep var å ansette en rekrutteringsansvarlig med stort nettverk og forståelse for bransjen. Vedkommende skulle blant annet bidra til å heve intern kompetanse hos BPA-rådgiverne.

– Vi har hatt to runder med workshops om hvordan løse rekrutteringsutfordringer, hvordan styrke arbeidsleder i intervjuteknikk og om hvordan tydeliggjøre forventninger til assistenter om hva jobben innebærer, forteller Mathisen.

Han legger til at dette er viktig også for å bidra til at de som ansettes blir værende i jobben.

Analyserer søkerdata

Samtidig har leverandøren satset og introdusert et nytt system som gjør det mulig for rekrutteringsansvarlig å analysere hvor søknaden kommer fra.

Tidligere kom så å si alle søknadene på bakgrunn av annonser hos Nav eller på Finn.

– Nå kommer 40 prosent fra disse, og resten kommer via sosiale medier. Det medfører at vi satser mer på sosiale medier, både generelt og rettet mot vedtakseier, forteller Mathisen.

Fortsatt merkes etterdønninger av pandemien.

Å fremme BPA

– Så vi er ikke helt i mål, men jeg tror at antall søkere vil være normalisert i løpet av 2023 år og at vi får en god effekt av tiltakene vi har gjort, sier Mathisen.

Han mener det er viktig også å være aktiv i forkant og synlig til stede.

– Derfor har vi deltatt på karrieredager, for eksempel. Ikke for å selge BPA til kunder, men nettopp for å rekruttere flere og vise hva en sånn type jobb kan innebære og hva den har å si. For å fremme BPA som tjeneste.

Portrettfotoav Torstein Lerhol.

RETT VEI: Avdelingsleder Torstein Lerhol i Medvind Assistanse. (Foto: Ivar Kvistum)

I medvind

Torstein Lerhol, avdelingsleder i Medvind Assistanse, region Øst. Han merket at utfordringene med rekruttering var i ferd med å snu da Handikapnytt snakket med han i mai.

Nå mener han rekrutteringssituasjonen er tilnærmet der den var før korona.

– Vi for vår del opplever å få bra med søkere på alle annonser. Til og med utenfor Oslo, forteller han.

Det er subjektivt, men mitt inntrykk er at flere og flere får øynene opp for at det å være assistent er en veldig bra jobb.

Prisene i samfunnet øker og at studenter trenger jobb, og Lerhol tror også dette gjør sitt for søknadsmassen.

– Det er subjektivt, men mitt inntrykk er at flere og flere får øynene opp for at det å være assistent er en veldig bra jobb. Det er lav arbeidsledighet i Norge, og vi får mange søkere likevel.

Han håper og tror på stadig større bevissthet rundt BPA framover.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.