Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Krag som sitter ved sitt skrivebord og noterer.
REAGERER STERKT: Den danske sosial- og eldreministeren Astrid Krag mener overvåkningen av funksjonshemmede er grenseoverskridende og urimelig. Kommunene skal alltid behandle alle borgere respektfullt, sa hun i en høring i Folketinget. (Foto: Social- og Ældreministeriet)

Danmark: Kommunen overvåker funksjonshemmede i eget hjem

Søker du om brukerstyrt personlig assistanse i Danmark, sender kommunen innleide observatører hjem til deg som bruker stoppeklokke og noterer alt du gjør – noen ganger i flere uker.

Ivar Kvistum
Publisert 09.06.2021 10:11

Over halvparten av alle kommuner i Danmark har siden 2017 brukt overvåkning i hjemmet som metode for å bestemme hvor mye assistanse mennesker med nedsatt funksjonsevne har behov for.

Overvåkningen omfatter alle gjøremål i hjemmet også intime situasjoner.

Det er Danmarks Radio (DR) som har satt søkelyset på denne praksisen.

Metoden og varigheten varierer. DRs kartlegging viser at overvåkningen i private hjem noen ganger strekker seg over flere uker.

Invadert i eget hjem

Det er ikke alltid kommunens egne folk som står for kartleggingen. Mette Maabjerg fra Aarhus, som er rullestolbruker og hadde søkt om brukerstyrt personlig assistanse, ble sjokkert da kommunen sendte to personer fra et innleid, privat firma hjem til henne for å se og notere ned alt hva hun foretar seg i løpet av to døgn.

– Jeg fikk fullstendig panikk. Det er så fryktelig å tenke på at det skal komme to mennesker utenfra og invadere meg og mitt hjem, sier Maabjerg til DR.

I søknaden om assistanse har hun detaljert gjort rede for hverdagen sin og hva hun trenger, men hun opplever at kommunen ikke bruke disse opplysningene.

Det er så fryktelig å tenke på at det skal komme to mennesker utenfra og invadere meg og mitt hjem.

«Til hennes eget beste»

Men hjemkommunen hennes Aarhus mener det er til hennes eget beste at de sender observatører hjem til henne.

– Observasjon er egentlig av hensyn til borgeren, sier Tina Fendinge i helse- og sosialavdelingen i Aarhus kommune.

Det er fordi kommunen skal være sikker på at borgeren får riktig hjelp og den hjelp hen har rett til.

Men:

– Jeg kan godt forstå at funksjonshemmede kan føle at det er grenseoverskridende og ikke særlig trygt at man skal utredes på den måten for å få ytelser fra kommunen.

Også Kommunernes Landsforening, som tilsvarer norske KS, forsvarer praksisen med behovet for å dokumentere personens behov.

– Den eneste måten kommunen dokumentere dette på, er å gå ut med stoppeklokken i hånden og måle hvor lang tid forskjellige oppgaver tar.

Den eneste måten kommunen dokumentere dette på, er å gå ut med stoppeklokken i hånden og måle hvor lang tid forskjellige oppgaver tar.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Grenseoverskridende

DRs dokumentasjon av kommunenes praksis har vakt oppsikt og skapt debatt i Danmark. Funksjonshemmedes organisasjoner reagerer sterkt på det de mener er unødvendig krenkelse av privatlivets fred.

Dansk Handicap Forbund (DHF) har tatt saken opp med sentrale, blant annet i en åpen høring i Folketingets sosial- og eldreutvalg nylig.

Der understreket sosial- og eldreminister Astrid Krag (Socialdemokratiet) at kommunens behov for dokumentasjon ikke må være krenkende.

– Jeg mener noen av eksemplene på overvåkning som er kommet fram, er både grenseoverskridende og urimelige. Kommunene skal behandle borgerne ordentlig og respektfullt i alle faser av saksbehandlingen, sa ministeren under høringen.

Kommunene skal behandle borgerne ordentlig og respektfullt i alle faser av saksbehandlingen.

Frykt og ubehag

Men selv om minister Krag og andre politikere reagerer på paksisen, mener DHFs forbundsleder Susanne Olsen at de politiske avklaringene så langt ikke har vært tydelige nok.

– Våre medlemmer er redde for konsekvensene dersom de motsetter seg disse langvarige observasjonene. Ubehaget og frykten som dette skaper, bør man ta svært alvorlig, sier Susanne Olsen i et nyhetsbrev fra DHF.

Les også: I SVERIGE SKAL STATEN TILBY PERSONLIG ASSISTANSE. NI AV TI SØKERE FÅR NEI


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.