Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Eier to av fire leverandører i Vestre Viken 

I 16 kommuner i kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken kan funksjonshemmede velge mellom fire BPA-leverandører utenom kommunen selv. To av disse fire er nettopp Assister Meg og Humana.  

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 20.06.2024 14:45

– Om to leverandører med konsesjon fusjonerer, vil det bli en leverandør mindre i brukervalgordningen BPA om sammenslåingen godkjennes. Kommunens vurdering er imidlertid at ordningen fortsatt vil fungere godt, og at det for brukerne er et tilstrekkelig brukervalg med tre private og en kommunal leverandør av BPA-tjenester, skriver Janne Nilsen til Handikapnytt. 

Janne Nilsen er enhetsleder i Bærum kommune med ansvar for tildeling og forvaltning, og Handikapnytt intervjuer henne om BPA-valgmuligheter i forbindelse med at Humana har kjøpt opp Assister Meg.

LES OGSÅ: Ny eier for Assister Meg (lenke).

Handikapnytt følger opp med å spørre hvordan de har kommet frem til at fire er et passende antall private leverandører, og videre hvordan funksjonshemmede selv har medvirket til denne vurderingen. 

– I forbindelse med utlysning av nye tjenestekonsesjonskontrakter i 2020, ble det foretatt noen endringer fra daværende kontrakt, skriver Janne Nilsen. 

– Endringene var basert på erfaringer med inneværende kontrakt, innspill fra fagpersoner i Bærum kommune og i samarbeidskommuner, regjeringens rundskriv om rettighetsfesting av BPA, samt tilbakemeldinger fra markedsdialog som ble gjennomført med leverandørmarkedet tidligere i år. 

LES OGSÅ: Vil ha flere BPA-aktører (lenke).

Janne Nilsen opplyser at det kommunale rådet for funksjonshemmede ble orientert om endringene i mai 2020, to måneder etter at kommunens hovedutvalg for bistand og omsorg behandlet saken. I møtereferatet fra rådet for funksjonshemmede ser vi at de fikk BPA-prosessen presentert som referatsaker og fant dette beklagelig. 

Rådet savnet medvirkning 

Rådet for funksjonshemmede i Bærum tar sakene «Status anskaffelse BPA» og «Notat om endringer i kontrakt BPA» til orientering, ifølge møtereferatet, men med noen tilføyelser: «Råd for personer med funksjonsnedsettelse beklager at rådet ikke er gitt anledning til å komme med synspunkter i forbindelse med fornyelsen av tjenestekonsesjonen for BPA. (…) Rådet ber om å bli orientert underveis i det videre arbeidet med å etablere en ny BPA-avtale, og at vi – når avtalen er inngått – blir orientert om hvordan administrasjonen har tenkt avtalen iverksatt overfor brukerne.» 

Mener at tre er nok

Mark Miller sitter i Bærum kommunes råd for funksjonshemmede og var også rådsmedlem i 2020. Han husker at rådet ba kommunen ta de funksjonshemmedes stemme med i vurderingen av nye BPA-kontrakter. 

Han er enig med Janne Nilsen i at funksjonshemmede vil ha tilstrekkelige valgmuligheter med tre private BPA-leverandører. 

– Men det finnes ikke noen fasit, og til slutt ender du med en personlig vurdering av assistansen du får og hvordan den fungerer i din hverdag, sier Mark Miller, som ikke har BPA selv. 

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.