Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Nils Erik Ness
Nils Erik Ness er forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund (Foto: Ivar Kvistum)

Ergoterapeutene advarer mot å undergrave retten til hjelpemidler

Forbundsleder Nils Erik Ness i Norsk Ergoterapeutforbund frykter store konsekvenser dersom regjeringen tukler med de viktige prinsippene i formidlingen av hjelpemidler for funksjonshemmede.

Ivar Kvistum
Publisert 16.03.2017 10:07

I februar la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram sine anbefalinger om fremtidens hjelpemiddelformidling.

Her kan du lese mer om ekspertutvalget og se videoreportasje om forsalgene deres: PERSONLØFTERE OG TRAPPEHEISER KAN BLI KOMMUNENS ANSVAR

Nils Erik Ness er forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund. Han er bekymret og kommer med kraftige advarsler, særlig der hvor utvalget foreslår endringer som berører enkeltmenneskets rett til hjelpemidler og hvem som skal betale for dem.

Et absolutt prinsipp

Ergoterapeutforbundets syn er at alle må sikres de hjelpemidlene trenger for å leve et selvstendig liv, uavhengig av egen økonomi og økonomien i kommunen hvor de bor.

– Vi mener det bør være et absolutt prinsipp at retten til hjelpemidler skal være forankret i folketrygden. Derfor er det sørgelig at det er uenighet om dette i utvalget, sier Nils Erik Ness.

Et mindretall i utvalget gikk nemlig inn for at kommunene skal overta det økonomiske ansvaret for de enkle og vanlige hjelpemidlene som de selv formidler.

Vi mener det bør være et absolutt prinsipp at retten til hjelpemidler skal være forankret i folketrygden. Derfor er det sørgelig at det er uenighet om dette i utvalget.

Ness er også svært kritisk til at flertallet i utvalget ønsker å ta fastmonterte hjelpemidler i egen bolig ut av folketrygden og overføre ansvaret for å betale til Husbanken og kommunene.

Frykter store endringer på sikt

Personløftere og trappeheiser er eksempler på slike hjelpemidler.

– Dette er ofte dyre hjelpemidler, og med dette forslaget blir du avhengig av økonomien i den enkelte kommune for å få tilgang på dem. Det betyr at den enkelte blir nødt til å velge bosted etter kommuneøkonomien. Vi vet jo fra før at mange små kommuner ikke benytter de mulighetene som ligger i Husbanken, sier Ness.

Han er ikke mindre kritisk til at hele utvalget, unntatt én, åpner for å innføre tilskuddsordninger i stedet for utlån av noen typer hjelpemidler.

– Hvis vi begynner å bryte opp dagens ordning med utlån og finansiering i folketrygden, er det gjort. Selv om det kan virke som en liten endring nå, vil man gå lenger neste gang, advarer forbundslederen.

Glad for anerkjennelse

Norsk Ergoterapeutforbund organiserer den yrkesgruppen som bistår og veileder mange hjelpemiddelbrukere, både når de skal finne riktig hjelpemiddel, når det skal tilpasses individuelt og når de skal ære å bruke det.

Nils Erik Ness er fornøyd med at hjelpemiddelutvalget peker på behovet for flere ergoterapeuter i kommunene. Dette er en viktig kampsak for Norsk Ergoterapeutforbund.

«Manglende oppfølging kan føre til at hjelpemiddelet blir brukt feil eller ikke blir brukt, og at personen ikke får avhjulpet sine aktivitetsproblemer, tross av tiltak», står det i utvalgets rapport. Utvalget anbefaler regjeringen å belønne kommuner som ansetter flere ergoterapeuter.

Ness er glad for at vi ha nådd fram med argumenter om at det er behov for flere ergoterapeuter. Men det trengs en innsats for å få det til i praksis.

– Vi ser at der hvor det er mange ergoterapeuter, blir det ansatt flere. Men der hvor det er få eller ingen, er det vanskeligere å nå fram. Der er vi helt avhengig av at fysioterapeuter, sykepleiere eller brukerne selv argumenterer for oss.

I Handikapnytt 02/17, som kommer ut 27. april, kan du lese et lengre intervju med Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness. 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.